Bruno Schulz

Bruno Schulz

Czytaj Dalej

Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza

BRUNO SCHULZ Cechą charakterystyczną opowiadań Schulza jest ich przynależność gatunkowa, czyli należy zaliczać je do tak zwanej prozy poetyckiej. Opowiadania Schulza pełne są baśniowej atmosfery - obrazów z podświadomości i wyobraźni człowieka.

Bruno Schulz

Ojcem jego był Jakub Schulz, drohobycki kupiec bławatny, zaś matką Henrietta z Kuhmerkerów. ] charakterystyczną cechą osobowości Brunona Schulza.

SCHULZ BRUNO

SCHULZ BRUNO, ur.

PROZA BRUNO SCHULZA

Schulz nie odwzorowuje świata, tylko tworzy swój własny.

Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia.

Giordano Bruno – XVI wiek

 

Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są...

Bruno Jasieński - But w butonierce

Zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach,

Teraz jestem słoneczny, siebiepewny i rad.

Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach,

Stawiam kroki milowe, zamaszyste jak świat.

Nie zatrzymam się nigdzie na rozstajach, na wiorstach,

Bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed.

Mijam...

Bruno Jasieński - Słowo o Jakubie Szeli

(Prolog)

W białe noce od rżysk i gumien,

porośniętych i mchem, i mgłą,

pozbierałem tę pieśń, jak umiem,

i przynoszę skrwawioną i złą.

Rozhuśtała już jesień tysiącem batut

krzywe wierzby nad stawem w takt żabich gam.

Na ostatni fałszywy czerwienny atut

dzisiaj w durnia ze śmiercią...

BRUNO I RENESANSOWA FILOZOFIA PRZYRODY

Nie był on oryginalnym pomysłem Bruna, był jednym z paru zasadniczych, stale powracających poglądów na świat. ROZWÓJ POGLĄDÓW BRUNA. DZIAŁANIE FILOZOFII BRUNA.

Giordano Bruno – XVI wiek

Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są wtórne...

JASIEŃSKI BRUNO, nazwisko pierwotne Wiktor Bruno Zysman

JASIEŃSKI BRUNO, nazwisko pierwotne Wiktor Bruno Zysman, ur. 19 VII 1901 w Klimontowie pod Sandomierzem, zm. 16 XII 1939 pod Władywostokiem, poeta, prozaik i dramatopisarz. Syn małomiasteczkowego lekarza, 1914-18 przebywał z rodziną w Moskwie, gdzie ukończył gimn. polskie i zetknął się z rewol...

KICIŃSKI BRUNO, hrabia

KICIŃSKI BRUNO, hrabia, ur. 7 X 1797 w Lachowicach (wsch. Galicja), zm. 23 III 1844 w Ojrzeniu pod Przasnyszem, dziennikarz-wydawca, tłumacz, poeta. Syn dyr. Gabinetu Stanisława Augusta, kuzyn J. Lelewela, którego inspiracji i wpływom wiele zawdzięczał, uczył się w wiedeńskim Theresianum i żoliborskim...

MERIGGI BRUNO

MERIGGI BRUNO., ur. 4 I 1927 w Orneto, zm. 7 XI 1970 w Mediolanie, slawista i polonista włoski. Uczeń G. Mavera, prof. (od 1960) historii literatury pol. na Universita degli Studi w Mediolanie, 1964-65 kierował Instytutem Języków i Literatur Słow. na tymże uniwersytecie. Zajmował się językoznawstwem...

WINAWER BRUNO

WINAWER BRUNO, ur. 17 III 1883 w Warszawie, zm. 11 IV 1944 w Opolu Lub., komediopisarz, prozaik, felietonista. Z wykształcenia fizyk, był 1909-11 asystentem P. Zeemana w Amsterdamie, 1912-14 na uniw. we Frankfurcie nad Menem, 1917-20 na Politechnice Warszawskiej. Z K. Wroczyńskim i T. Radwańskim stworzył...

MILCZEWSKI-BRUNO RYSZARD

MILCZEWSKI-BRUNO RYSZARD, ur. 18 II 1940 w Grudziądzu, zm. 17 V 1979 w Nowej Wsi Szlacheckiej koło Torunia (śmiercią tragiczną), poeta, prozaik; zajmował się też malarstwem i rysunkiem. Pochodził z rodziny robotniczej. Ukończył Technikum Rolnicze, w 1960-70 pracował w różnych zawodach, był...

Giordano Bruno wobec inkwizycji

Podstawą filozofii przyrody Bruna był panteizm o zabarwieniu materialistycznym.

BAUER BRUNO

ur. 6 IX 1809 w Eisenbergu, zm. 13 IV 1882 w Rixdorf k. Berlina, Filozof religii, krytyk biblijny.

Studiował w Berlinie, a nast. poświęcił się badaniom nadPismem św. w duchu filozofii G.W.F. Hegla. W Kritik derGeschichte der Offenbarung (B 1838) bronił jeszcze autentycznościi historyczności objawienia...

BRUNO GIORDANO

Imię chrzestne Filippo, ur. 1548 w Nolak. Neapolu (stąd zw. Nolanus), zm. 17 II 1600 w Rzymie,filozof, poeta.

Od 1562 uczył się w Neapolu, tam też 1565 wstąpił do zak.dominikanów; 1572 przyjął święcenia kapł.; 1575 uzyskał licencjatteologii;

kiedy 1576 wszczęto przeciw niemu w Neapoluproces o...

BRUNO, Bruni VINCENZO SJ

ur. 1532 w Rimini (pn.Wiochy), zm. 13 VIII 1594 w Rzymie, Pisarz ascetyczny.

Ukończył studia med.; do zakonu wstąpił 1558 w Wenecji,1566 złożył śluby zak., a 1559 przyjął święcenia kapł.; 1567-70był rektorem kolegium w Loreto, a 1571-74 oraz 1586-89 kolegiumrzym. ; wywierał duży wpływ duchowy na...