Bronowanie

Bronowanie

Bronowanie – zabieg uprawowy (uprawka) wykonywany broną w celu płytkiego spulchnienia roli, pokruszenia brył i skorupy glebowej, zniszczenia chwastów, przerwania parowania wody, wyrównania powierzchni pola oraz przykrycia materiału siewnego roślin.

Czytaj Dalej

Bronowanie

Zabieg uprawowy wykonywanybroną w celu płytkiego spulchnienia roli, pokruszenia brył i skorupy glebowej, zniszczenia chwastów, wyrównania pow. pola oraz przykrycia materiału siewnego, nawozów miner.lub środków ochrony roślin.

Bronowanie pielęgnacyjne

B. stosowanepodczas pielęgnowania większości roślinuprawnych w celu:

1) przeciwdziałania tworzeniusię skorupy glebowej lub jej zniszczenia;

2) zniszczenia wschodzących chwastów;

3) umożliwienia przerzedzenia zasiewów lubpobudzenia ich do intensywnego wzrostu;

4)wymieszania z glebą nawozów...

Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja

W rezultacie zmniejszono zapotrzebowanie na paliwa zużywane przy energochłonnej orce, bronowaniu, siewie i innych niezbędnych zabiegach tradycyjnych.

Charakterystyka chwastów - Fiołek polny

Zwalczanie fiołków polnych polega głównie na odchwaszczaniu gleb przez wcze-sne podorywki ściernisk i późniejsze niszczenie wschodów przez bronowanie, a w ogrodach na okresowym niszczeniu wschodów chwastów oraz na pieleniu.

Charakterystyka chwastów - Fiołek trójbarwny

Zwalczanie fiołków trójbarwnych polega głównie na odchwaszczaniu gleb przez wcze-sne podorywki ściernisk i późniejsze niszczenie wschodów przez bronowanie, a w ogrodach na okresowym niszczeniu wschodów chwastów oraz na pieleniu.

Charakterystyka chwastów - Niezapominajka polna

Zwalczanie: czyszczenie nasion koniczyn; niszczenie rozłupek w pośladach i innych odpadach; bronowanie zasiewów ziemniaków; podorywki ściernisk i niszczenie wschodów; wprowadzanie mieszanek pastewnych do płodozmianu.

Charakterystyka chwastów - Krzywoszyj polny

Zwalczanie: podcinanie rosnących okazów; dbanie o czystość materiału siewnego; niszczenie wschodów w zasiewach przez bronowanie itp.

Charakterystyka chwastów - Iglica pospolita

narzędziami; wiosen-ne bronowanie zasiewów zbóż (żyta nie bronujemy, nawet w razie silnego za-chwaszczenia) i pielenie.

Charakterystyka chwastów - Nawrot polny

Lithospermum arvense L.

Roślina na polach uprawnych roczna, jara lub ozima, 15-50 cm wys., krótko szorstko owłosiona, słabo rozgałęziona i luźno ulistniona. Liście dolne podłużnie jajowate, tępe, krótkoogonkowe górne lancetowate, zaostrzone, siedzące. Korona kwiatowa biaława z rurką bladofioletową w...

Charakterystyka chwastów - Starzec zwyczajny

Zwalczanie: wczesne podorywki ściernisk i niszczenie bronami wschodów w miarę jak pojawiają się na ugorze; bronowanie na wiosnę ziemniaków oraz staranna uprawa międzyrzędowa warzyw i buraków w polu, a także w ogrodach; do-kładne doczyszczanie ziarna siewnego oraz wyniszczanie siły kiełkowania nasion chwastów w skarmianych odpadach omłotowych.

Charakterystyka chwastów - Sporek polny

wschodów broną, brono-wanie zasiewów na wiosnę; (żyta nie bronujemy mimo silnego zachwaszczenia), wapnowanie gleb, staranne czyszczenie materiału siewnego, niszczenie żywotności nasion chwastów w pośladach, plewach i innych odpadach, stosowanie preparatów hormonalnych i inne zabiegi.

Charakterystyka chwastów - Mak polny

Zwalczanie: dbanie o czystość materiałów siewnych, obornika, bronowania zasiewów i podorywek; odpowiedni płodozmian; w zasiewach zbóż stosowanie środków hormonalnych.

Charakterystyka chwastów - Chaber bławat

Zwalczanie: bronowanie zasiewów i podoranych ściernisk dokładna uprawa okopowych i późniejsze ich opielanie; stosowanie środków chemicznych i hormo-nalnych; czyszczenie ziarna siewnego oraz niszczenie nasion chwastów w pośladach i innych odpadach.

Charakterystyka chwastów - Babka zwyczajna

Zwalczanie: dokładne czyszczenie nasion koniczyn i traw; wczesne podorywki ściernisk oraz ich bronowanie.

Charakterystyka chwastów - Rzodkiew świrzepa

Zwalczanie: dbanie o czystość materiałów siewnych i obornika; odchwaszczanie gleby przez wczesne podorywki i bronowanie zasiewów; prawidłowa uprawa okopowych odchwaszczanie i wprowadzenie do płodozmianu zbóż ozimych i innych roślin nie sprzyjających roz-wojowi tego chwastu; odchwaszczanie zasiewów zbóż środkami chemicznymi i hormonalnymi.

Charakterystyka chwastów - Czerwiec roczny

Zachwaszcza zboża ozime i jare okopowe i inne zasiewy Zwalczanie: odkwaszenie gleby przez wapnowanie niszczenie wschodów na wcześnie podoranych ścierniskach, bronowanie wiosenne zasiewów zbóż i in.

Feudalizm we Francji - ŻYCIE GOSPODARCZE WŁOŚCI FEUDALNEJ

Pola bronowano za pomocą ciężkiego drewnianego kloca, który ciągnięto po zaoranym polu, rozbijając bruzdy ziemi.

Przyczyny niszczenia i degradacji gleb, oraz ich ochrona i rekultywacja.

W rezultacie zmniejszono zapotrzebowanie na paliwa zużywane przy energochłonnej orce, bronowaniu, siewie i innych niezbędnych zabiegach tradycyjnych.

Wieloletnie rośliny energetyczne - inz P.J.Kołodziej

Przed wysadzenie Strobów wykonuje się orkę i bronowanie.

Projekt integrowanej technologii produkcji

Drugie bronowanie można wykonać po 2-3 tygodniach od poprzedniego. Poprawne wykonanie bronowania niszczy większość chwastów na polu, ponadto przewietrza glebę i pobudza rośliny do szybszego wzrostu.