Bronisław

Czytaj Dalej

DEMBIŃSKI BRONISŁAW

ur. 14 VIII 1858 w Wielkiej Komorzy (k. Tucholi), zm. 23 XI 1939 w Poznaniu, historyk.

Studiował na uniw. we Wrocławiu, Krakowie i Berlinie; doktoryzował się 1883 we Wrocławiu i po habilitacji na UJ został tam 1887 prof, historii powszechnej; 1892-1919 wykładał na Uniw. Lwowskim (1907-08 rektor), a 1920-23...

CHLEBOWSKI BRONISŁAW

ur. 10 XI 1846 w Warszawie, zm. 28 III 1918 tamże, Historyk literatury, krytyk.

Brał udział w powstaniu 1863; 1864-69 studiował na wydziale filoz.-hist, nast. uczy! w warsz. szkołach prywatnych. Współpracował z wydawnictwami Encyklopedii Wychowawczej, Biblioteki Dzieł Wyborowych i Encyklopedią Powszechną...

GRABOWSKI BRONISŁAW

ur. 19 IX 1841 w Kaliszu,zm. 23 XII 1900 w Pińczowie, slawista, pisarz, tłumacz.

W 1860 rozpoczął studia filol. na uniw. w Petersburgu,przerwane 1861 aresztowaniem i osadzeniem w twierdzykronsztadzkiej ;

po uwolnieniu 1862 wyjechał do Warszawy,gdzie do 1867 studiował slawistykę w Szkole Głównej;...

Bronisław Mlinowski

Bronisław Kacper Malinowski Urodził się w Krakowie 8 kwietnia 1884r. Jego ojciec był członkiem Akademii Umiejętności (dzisiejszy PAN) oraz profesorem filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Malinowski w swoich pamiętnikach wspomina ojca jako etnografa. Jako dziecko Malinowski był bardzo chorowity. Po licznych trudnościach związanych ze stanem zdrowia Malinowski skończył w 1902r. ekskluzywne gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Po czym kontynuował ...

Recenzja: Wiktor Świetlik, Pierwsza Niezależna Biografia – Bronisław Komorowski

Książka Wiktora Świetlika "Pierwsza Niezależna Biografia – Bronisław Komorowski" jest oczywiście zgodnie z tytułem i arkanami sztuki literackiej historią życia Bronisława Komorowskiego począwszy od jego lat dziecięcych a skończywszy na okresie jednych z najważniejszych i ostatnich znaczących wydarzeń politycznych współczesnej Polski. Ale przede wszystkim i to uważam należy szczególnie podkreślić jest opisem mechanizmów i zależności politycznych, które ...

BIAŁOBŁOCKI BRONISŁAW, krypt. Błbłcki

BIAŁOBŁOCKI BRONISŁAW, krypt. Błbłcki, ur. ok. 1861w Ostroszynie (Białoruś), zm. 14 IV 1888 w Warszawie, krytyk,publicysta. Pochodził z drobnoszlach. rodziny kalw. mówiącejjęzykiem białoruskim. W 1878-82 studiował prawo i uczęszczałna wykłady Akad. Sztuk Pięknych w Petersburgu. Należałdo grupy...

CHLEBOWSKI BRONISŁAW

CHLEBOWSKI BRONISŁAW, ur. 10 XI 1846 w Warszawie,zm. 28 III 1918 tamże, historyk literatury i kultury, krytyk. Brałudział w powstaniu styczniowym, 1864-68 studiował na wydz.filol.-hist. Szkoły Głównej. Pracował jako nauczyciel w warsz.średnich szkołach żeńskich, m. in. na pensji Z...

GRABOWSKI BRONISŁAW, pseud. T. Brog, Zenobiusz Drakuli i in.

GRABOWSKI BRONISŁAW, pseud. T. Brog, Zenobiusz Drakuli i in., ur. 19 IX 1841 w Kaliszu, zm. 24 XII1900 w Pińczowie, slawista, tłumacz, dramaturg, prozaik, poeta. Studiował na Uniw. Petersb. i w warsz. Szkole Głównej. Pracował jako nauczyciel gimn. w Warszawie, przeniesiony karnie 1872 przez władze carskie...

GUBRYNOWICZ BRONISŁAW

GUBRYNOWICZ BRONISŁAW, ur. 2 X1870 we Lwowie, zm. 6 V 1933 tamże, syn Władysława, historyk literatury. W 1888-92 studiował na Uniw. Lwow. gł. pod kierunkiem R. Piłata, nast. w Berlinie, m. in. u A. Brucknera. Habilitowany 1904, wykładał na Uniw. Lwow., od 1920 prof. UW. Współzałożyciel > „Pamiętnika...

GUSTAWICZ BRONISŁAW

GUSTAWICZ BRONISŁAW, ur. 1852 w Krakowie, zm. 9 X 1917 (16?) tamże, przyrodnik, geograf i folklorysta. Z zawodu nauczyciel; współpracownik czasopism > „Lud" i krak. > „Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej", gdzie zamieszczał zbierane przez siebie materiały (bajki, zagadki, opowieści wierzeniowe)...

KORASZEWSKI BRONISŁAW

KORASZEWSKI BRONISŁAW, ur. 15 II 1864 w Kijewicach pod Inowrocławiem, zm. 4 IV 1924 w Katowicach, publicysta, działacz społ.-polit. i nar., wydawca. W. Królewskiej Hucie (1888-89), kierował filią pozn. księgarni B. Twardowskiego, redagował czasopismo „Górnoślązak" i „Głos Ludu Górnośląskiego"...

KOZAKIEWICZ BRONISŁAW

KOZAKIEWICZ BRONISŁAW, ur. 1856, zm. prawdop. 26 IV 1924 w Paryżu, tłumacz literatury pol. na język francuski. Wychowanek Szkoły Pol. w Paryżu, czł. Stow. Francja-Polska (Association France-Pologne), działał na rzecz kult. zbliżenia obu narodów i popularyzacji literatury pol. we Francji. Przyjaciel H...

NADOLSKI BRONISŁAW

NADOLSKI BRONISŁAW, ur. 7 IV1903 we Lwowie, historyk literatury. Studia z zakresu filologii pol. i klas. ukończył na UJK (doktorat 1928), później pracował jako nauczyciel gimn. we Lwowie. Czynnie uczestniczył w lwow. życiu nauk-, lit. (współracownik PAU 1934, czł. przybrany TNLw., 1936-37 red...

TRENTOWSKI BRONISŁAW

TRENTOWSKI BRONISŁAW, ur. 21 I 1808 w Opolu (Podlasie), zm. 16 VI 1869 we Fryburgu Bryzgowijskim, filozof. Studiował na UW; po upadku powstania 1830-31, w którym brał udział, kontynuował studia w Królewcu, Heidelbergu i Fryburgu, gdzie zamieszkał na stałe. Po wydaniu pierwszych prac: Grundlage der...

WIECZORKOWSKI BRONISŁAW

WIECZORKOWSKI BRONISŁAW, ur. 9 VIII 1895 w Łodzi, poeta. Pochodzi z rodziny robotniczej. Uczył się w szkole elementarnej. Podczas I wojny świat, pracował w fabrykach Nadrenii, nast. był w armii Hallera we Francji. W 1921-64 stolarz w fabryce włókienniczej w Łodzi. Współpracował z wieloma pismami...

Bronisław Biegeleisen-Żelazowski

Bronisław Biegeleisen-Żelazowski był jednym z przedstawicieli nurtu humanizacyjnego w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się głównie czynnikiem ludzkim w badaniach organizacyjnych.

B. Biegeleisen-Żelazowski ukończył studia inżynierskie na Politechnice Lwowskiej w 1903 roku, zaś w 1906...

Bronisław Oyrzanowski

Życiorys

Oyrzanowski Bronisław Stefan ( 1913-1997 ) ur. 4 maja 1913 r. w Kutnie, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1935, dr nauk ekonomicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - 1945, docent mianowany - 1954, profesor nadzwyczajny - 1957, profesor zwyczajny - 1976...

PRZYŁUSKI BRONISŁAW JAN

PRZYŁUSKI BRONISŁAW JAN, ur. 9 II 1905 w Siemierzu koło Tomaszowa Lub., zm. 11 IV 1980 w Londynie, poeta i dramatopisarz. Oficer WP w służbie czynnej, był współzałożycielem pisma i grupy poet. —» „Prom" w Pożnaniu, nakładem pisma wydał pierwszy tom poezji Badyle (1932). Uczestnik wojny obronnej 1939...

DOBRZAŃSKI BRONISŁAW

ur. 10 XI 1898 w Złoczowie (Podole), zm. 27 II 1976 w Warszawie, Prawnik, działacz katolicki.

Po studiach prawniczych na uniw. we Lwowie uzyskał 1924 doktorat; pracował 1924-25 jako sędzia w Gwoźclżcu, 1925-36 w sądzie apelacyjnym w Poznaniu, a 1936-39 i 1945-62 w Sądzie Najwyższym w Warszawie; 1956...

Bronisław Trendowski

Bronisław Trentowski Urodził się 1808r. na Podlasiu we wsi Opole koło Włodawy. Pochodził z drobnoszlacheckiej rodziny kalwińskiej. Wychowywany był przez ojca, który sam odebrał wykształcenie w uniwersytecie królewskim za czasów Kanta. Trentowski uczęszczał do szkoły pijarów w Łukowie, następnie do liceum w Warszawie, później zaś studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Działalność pedagogiczna W 1829 roku jako magister filozofii objął posadę nauczyciela ...