Broń masowego rażenia

Czytaj Dalej

Broń chemiczna i broń biologiczna

BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE:grupa związków chemicznych,które przez bezpośrednie dzialanie na organizm człowieka lub przez skażenie środowiska mogą spowodować masowe porażenie ludzi,zwierząt, roślin.

ENFIELD - broń strzelecka

Karabinom i rewolwerom konstruo­wanym i produkowanym w Royal Smali Arms Factory w Enfield Lock, Wielka Brytania, nadawano nazwy pochodzące od tej miejsco­wości. Doświadczenia wojen burskich w latach 1899-1902 wykazały, że piechota brytyjska potrzebuje uni­wersalnego karabinu. Jeszcze przed zakończeniem wojen...

FLEET AIR ARM - Powietrzna Broń Floty

Lotnictwo brytyjskiej marynarki wojennej wywodzi się z Królew­skiej Morskiej Służby Powietrznej (Royal Naval Air Service, RNAS) powołanej w 1912 r. Jej piloci w styczniu 1912 r. dokonywali pionierskich startów z pokładu zamontowanego na pancerniku Africa. W czasie I wojny świato­wej formację tę wyposażono...

KATYŃ - masowe groby

Miejsce kaźni ponad 4200 obywate­li polskich (żołnierzy, oficerów, po­licjantów, celników), którzy po 17 września 1939 r. dostali się do niewoli radzieckiej lub zostali are­sztowani przez *NKWD. Ogółem 230 tys. polskich żołnierzy dostało się do niewoli (taką liczbę podał 31 października 1939 r. na...

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w otaczającym nas świecie. Często również nie uświadamiamy sobie również, że jest ono obecne w ludzkim życiu od samego początku. Nasila się ono szczególnie w okresach wojen, których w XX w...

Jak oceniasz zjawiska kultury masowej (jej niebezpieczeństwa)

- seriale telewizyjne - „mydlane opery”, „tasiemce”, „Harlequiny”,

- prasa - rozprzestrzenianie się gazet opartych na skandalach, coraz większa ilość gazet różnej jakości o wątpliwych informacjach,

- reklama - emisja reklam w telewizji produkcji zagranicznej,

- muzyka młodzieżowa - „disco polo”,

-...

"Bagnet na bron" - analiza wiersza

Wydarzenia konca lat trzydziestych coraz wyrazniej swiadczyly o nadciagajacym niebezpieczenstwie wojny. W tej sytuacji "Bagnet na bron" stal sie "poetyckim rozkazem mobilizacyjnym", wierszem apelem,który w prostych i bezposrednich slowach przyzywal do obrony kraju. Obrona niepodleglosci stala sie, w pojeciu...

GŁÓWNE CECHY KULTURY MASOWEJ

Warunkiem powstania kultury masowej był druk (tania książka o dużym nakładzie), radio, TV, Internet. Kultura masowa pociąga obniżenie aspiracji człowieka.

Broń jądrowa i jej czynniki rażenia

 

Bronią jądrową nazywamy ogół technicznych środków walki wraz ze środkami jej przynoszenia, których rażące działanie opiera się na wykorzystaniu energii wewnątrzjądrowej, wyzwalającej się podczas reakcji jądrowych o charakterze wybuchowym. Broń jądrowa ma niespotykaną wcześniej moc wybuchu. Moc...

Broń konwencjonalna

    Bronią konwencjonalną nazywamy wszystkie środki walki nie zaliczane do broni masowego rażenia i stanowiące uzbrojenie współczesnych armii.

Broń precyzyjna i wiązkowa

 

Broń precyzyjna jest to broń, mogąca porazić cel (obiekt) przy pierwszym starcie. Do systemów broni precyzyjnej zaliczamy: kierowanie rakiety balistyczne, samoloty bezpilotowe, pokładowe lotnicze pociski kierowane i kierowane bomby lotnicze, zestawy rozpoznawczo – uderzeniowe, większość pancernych...

Broń biologiczna i chemiczna

  Broń biologiczna jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt żywności i wody poprzez wykorzystanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz toksyn wytwarzanych przez bakterie.

Jak powstają informacje - Konstruowanie rzeczywistości przez środki masowego przekazu

Innym przykładem kreowania rzeczywistości był sposób prze­kazywania przez niemieckie środki masowego przekazu relacji na temat kryzysu naftowego lat 1973-1974. Na pierwszą falę negatywnych relacji, dotyczących zaopatrzenia w ropę naftową, ludność zareagowała masowym wykupem.

SYSTEM KOMUNIKOWANIA MASOWEGO A PUBLICZNEGO

-  komunikowanie polityczne: wyborcze i propagandowe – formułowanie oferty politycznej i przekonywanie do jej słuszności -  komunikowanie komercyjne - obejmuje wszelkie formy oddziaływania masowego przedsiębiorstw, w celu kreowania własnego wizerunku i/lub sprzedaży produktów -  komunikowanie społeczne - obejmuje wszelkie działania służące rozwiązywaniu ważnych kwestii i problemów społecznych

KOMUNIKOWANIE MASOWE

-  komunikowanie za pomocą mass mediów, czyli komunikowanie w skali masowej i na masową skalę -  formy komunikowania, przy których wyspecjalizowane grupy za pomocą instytucji i techniki przekazują wiadomości heterogenicznej i rozproszonej publiczności

KILKA PODSTAWOWYCH CECH KOMUNIKOWANIA MASOWEGO

•  po stronie nadawcy: o  występowanie instytucji społecznych,  które grupują zarówno techniczne  środki produkcji i dystrybucji przekazów, jak i zespoły twórców, przygotowujące owe przekazy; o  nadawca zbiorowy, nie działa samodzielnie, jest zawsze – chociaż w różnym stopniu – uzależniony od innych instytucji społecznych, które czasami występują jako dysponenci, czasami zaś jako ...

KOMUNIKOWANIE MASOWE - Cechy procesu

-  ograniczona liczba zmysłów odbiorcy, biorących udział w procesie przekazu (wzrok i słuch); -  impersonalność przekazu, czyli uczestnicy nie znają się, nie mają ze sobą styczności (są wyizolowani); -  konieczność zaangażowania dużej liczby osób, kompleksowej społecznej organizacji i instytucji, aby przenosić komunikaty od komunikatora do odbiorców w czasie i przestrzeni; pełni rolę selekcjonera środków masowego przekazu ...

PROCES ODDZIAŁYWANIA KOMUNIKATU MASOWEGO

-  wstępna selekcja mediów i treści, związana z oczekiwaniami odbiorcy co do zaspokojenia potrzeb;

-  identyfikacja przekazu;

-  identyfikacja kodów zawartych w komunikacie;

-  odczytywanie zawartości przekazu- przypisanie określonego znaczenia słowom, obrazom i dźwiękom użytym do jego kodowania;

- ...

CECHY I OCENA KULTURY MASOWEJ

CECHY KULTURY MASOWEJ: System technicznego przekazu ( należy odwołać się do koncepcji Zygmunta Baumana) Ogromna liczba odbiorców Homogenizacja treści kulturowych Braki autonomii kulturowej OCENA KULTURY MASOWEJ: Popularność może mieć kryterium pozytywne Demokratyzacja odbioru Działania edukacyjne i dydaktyczne Pozytywna funkcja wypełnienia funkcji po kulturze ludowej Czynnik integracji ...

NEGATYWNE CECHY I FUNKCJE KULTURY MASOWEJ

FRITZ MACHLUP – „Przemysł wiedzy – w centrum działań kulturowych funkcjonują masowe środki przekazu różnego rodzaju banki wiedzy , nowe systemy edukacyjne którymi zajmuje się informatyka 40 % kraju wytwarza 1/3 produktu pub USA.