Bren (Drôme)

Bren (Drôme)

Bren – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Drôme. Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 431 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 39 osób/km² (wśród 2880 gmin regionu Rodan-Alpy Bren plasuje się na 1206. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu...

Czytaj Dalej

BREN WZ.37 - karabin maszynowy

Zaprojektowany w czeskich zakła­dach zbrojeniowych w Brnie(Ćeskoslovenska Zbrój ovka Model 1930) na początku lat trzydziestych, zyskał uznanie przedstawicieli ar brytyjskiej poszukujących lekkiego karabinu maszynowego, który mógłby zastąpić starzejącego się Lewisa. Brytyjczycy postawili wa­runek - karabin...

CHOSZCZNO

Parafia i dekanat w diecezji szczeciósko--kamieńskiej (od 1972). Prawa miejskie od 1284.

W 1233-82 Ch. było własnością klasztoru cystersów w Koł-baczu. Kościół par. NMP, wzniesiony przez joannitów w XIV w. (przebudowany 1662 i 1854-62), jest got., halowy, 3-nawowy, ze sklepieniem gwiaździstym i...

CLUT ISIDORE OMI bp.

ur. 11 II 1832 w SaintRambertD'Albon (dep. Drôme), zm. 9 VII 1903 nad Małym Jeziorem Niewolniczym (pd.zach. Kanada), Misjonarz, lingwista.

Do zgrom, wstąpił 1854; 1857 przyjął święcenia kapł., 1858 został skierowany na misje wśród Indian w Kanadzie, gdzie pracował 40 lat; 1864 mianowany wikariuszem...

COTHONAY JEAN CHARLES OP

Imię zak. Bertrand, ur. 27 XII 1854 w Saint-Avit (dep. Drôme), zm. 26 V 1926 w Lang Son (Wietnam), misjonarz.

Do zakonu wstąpił 1874; święcenia kapł. przyjął 1880; był misjonarzem na Trynidadzie (1882-98), duszpasterzem kolonistów franc, i kapelanem wojskowym w Chinach (1902-09); 1909 wrócił do Europy i...

DURAND ALFRED

ur. 12 III 1858 w Chantemerle k. Gri gnan (dep. Drôme), zm. 31 VIII 1928 w Lyonie, Biblista.

Po studiach filoz.-teol. w kolegium jez. w Mold (Anglia) przyjął 1890 święcenia kapł.; 1892-95 studiował w Paryżu i Rzymie filologię orientalną, egiptologię i asyriologię; wykładał 1897-1923 egzegezę bibl. u...

EREMICI - WSPÓLNOTY

Nazwę e. przyjęły liczne męskie i niektóre żeńskie wspólnoty-zakony (A), zgromadzenia zak. (B), a także kongr. bez statusu zak. (C) oraz stowarzyszenia (D), które mają charakter zespołów nieformalnych.

A. ZAKONY —

° e. z Camaldoli i z Monte Corona (-> ka-meduli);

° e. z Chartreuse (-*• kartuzi);

° e...

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - DZIEJE

1. O k r e s y p r z e ł o m o w e - Na prośbę—> Bolesława Chrobrego a.g. została eryg. 999 przez pap.Sylwestra II; fakt ten ogłoszono 1000 na zjeździe gnieźn.(—> Gniezno 1); 1036-38 reakcja pogańska i najazd księciaczes. Brzetysława całkowicie zdezorganizowały życie kościelnea.g.; pełną...

HENRYK z BREN, Heinrich Brene OFM

zm. 1302 weWrocławiu, abp-nominat gnieźnieński.

Był synem księcia saskiegoTeodoryka i Eudoksji, córki księcia Konrada I. Związanyz Wrocławiem prowadził na Śląsku ożywioną działalnośćkośc. i polit.;

1276 z polecenia króla Rudolfa I Habsburgaodwodził książąt pol. od sojuszu z królem czes...

BON Louis-Andre (25 X 1758 - 19 V 1799)

Gen. franc. Ur. w Romans, dep. Dróme. W służbie wojsk, od 1776, podczas oblężenia Tulonu poznał Bonapartego. 1795 mianowany gen. bryg. Przydzielony do Armii Italii, odznaczył się na moście pod Arcole.

Brał udział w wyprawie do Egiptu jako gen. dyw. i dow. dyw. piech. Uczestniczył w bitwie pod...

CHAMPIONNET Jean-Antoine-Etienne (13 IV 1762 - 9 I 1800), gen. franc.

Ur. w Valence, dep. Dróme, od 1789 w służbie wojsk., 1790 ppor. 1794 gen. bryg., odznaczył się pod Fleurus, posłany 1798 do Italii, gdzie objął dow. wojsk franc. po Macdonaldzie. Zmuszony do opuszczenia Rzymu, ale 4 XII odniósł zwycięstwo nad wojskami neapol. pod Civita Castellana. 23 I 1799 wkroczył...

LATOUR-MAUBOURG Marie-Victor-Nicolas de Fay, markiz de (22 V 1768 - 11 XI 1850), gen. franc.

Ur. w La Motte-de-Galaure, dep. Dróme, pochodził z rodziny arystokratycznej. Od 1782 w armii, od początku poparł Rewolucję. Związany z Lafayettem, wraz z nim w VIII 1792 zdecydował się na emigrację. Zatrzymany na krótko przez Austriaków, schronił się w Holandii, aresztowany przez Francuzów w Brukseli...

OKRĘGI WOJSKOWE FRANCJI (Divisions militaires)

Wprowadzone w 1791 przez administrację wojsk., obejmujące po kilka dep. Było ich początkowo 23, ale stopniowo, wraz z rozrostem cesarstwa, liczba doszła do 32. Okręgi znacznie różniły się nieraz zarówno co do liczby powoływanych do wojska rekrutów, jak też stacjonujących tam wojsk. Podział na...

Doleczanie po zabiegach operacyjnych

W przypadku ubytków niewielkich, dających się bez trudu naprawić, operowaną kończynę zawiesza się na temblaku; czynne ruchy typu wahadła podejmuje się już po upływie kilku dni.

Po rekonstrukcjach większych ubytków kończynę zabezpiecza się chustą trójkątną lub opatrunkiem typu Dessoulta i na ruchy...