Bren (Drôme)

Bren (Drôme)

Czytaj Dalej

BREN WZ.37 - karabin maszynowy

Zaprojektowany w czeskich zakła­dach zbrojeniowych w Brnie(Ćeskoslovenska Zbrój ovka Model 1930) na początku lat trzydziestych, zyskał uznanie przedstawicieli ar brytyjskiej poszukujących lekkiego karabinu maszynowego, który mógłby zastąpić starzejącego się Lewisa. Brytyjczycy postawili wa­runek - karabin...

HENRYK z BREN, Heinrich Brene OFM

zm. 1302 weWrocławiu, abp-nominat gnieźnieński.

Był synem księcia saskiegoTeodoryka i Eudoksji, córki księcia Konrada I. Związanyz Wrocławiem prowadził na Śląsku ożywioną działalnośćkośc. i polit.;

1276 z polecenia króla Rudolfa I Habsburgaodwodził książąt pol. od sojuszu z królem czes...