BREMA — HAMBURG

prowadzili misje w Hamburgu, a od 1648 w Bremie,w XVII w. w Bremie : rom.   Adam z Bremy, Gesta Hatnburgensis ecclesiae pontificum, MGHSSrer-Germ VII 267-389; G.

ADAM z BREMY

, od 1066 lub 1067 kanonik, 1069 nauczyciel szkoły katedralnej w Bremie; na żądanie bpa Adalberta napisał 1072-76 Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi-cum, obejmujące wraz z późniejszymi scholiami dzieje abpstwa do 1080; kronika A. , mimo wyraźnej tendencji do wykazania zwierzchnictwa Bremy nad krajami Północy; wyd.