Bogusławski

Czytaj Dalej

Wojciech Bogusławski (1757 - 1829)

W kilka miesięcy po Powrocie posła Niemcewicza, dnia 7 września roku 1791, w rocznicę elekcji Stanisława Augusta, ukazał się na scenie warszawskiej «dialog» pod tytułem Dowód wdzięczności narodu. Rzecz dzieje się na wsi - u tych samych pań­stwa Podkomorstwa, co w Powrocie posła, tylko że kiedy w...

Pomnik Wojciecha Bogusławskiego

Teatr Narodowy, który słynie ze swojego prestiżu, swoją świetność przypisuje człowiekowi, który duszą i ciałem czuł jego odwieczną funkcję. Tym człowiekiem był Wojciech Bogusławski, założyciel oraz główny dyrektor Teatru Narodowego.

Wojciech Bogusławski przyszedł na świat w 1757 roku, a...

BOGUSŁAWSKI STANISŁAW

BOGUSŁAWSKI STANISŁAW, ur. 28 XII 1804 w Warszawie,zm. 10 VI 1870 tamże, syn Wojciecha, ojciec Władysława,komediopisarz. Oficer wojska pol. 1827-32, po jego likwidacjizostał 1833 aktorem sceny warsz., na której już 1829 debiutowałjako autor. Cieszące się dużym powodzeniem komedie B.(Komedie oryginalne t...

BOGUSŁAWSKI WŁADYSŁAW

BOGUSŁAWSKI WŁADYSŁAW, ur. 9 II 1838 w Warszawie,'zm. 18 VIII 1909 tamże, syn Stanisława, wnuk Wojciecha,krytyk lit., muz. i teatr., nowelista, tłumacz. W 1858-61 studiowałprawo w Moskwie i Petersburgu oraz w warsz. Szkole Gł.,nast. w Paryżu muzykę, w Heidelbergu - filozofię i literaturę.Podczas...

BOGUSŁAWSKI WOJCIECH

BOGUSŁAWSKI WOJCIECH, ur. 9 IV 1757 w Glinnie podPoznaniem, zm. 23 VII 1829 w Warszawie, aktor, reżyser, dyr.teatru, dramatopisarz. Pochodził z drobnej szlachty; po zdobyciuśredniego wykształcenia (m. in. w Krakowie 1770-73)służył w gwardii pieszej litew.; opuścił służbę wojsk, (wrandze podchorążego)...

BOGUSŁAWSKI JÓZEF KONSTANTY SchP

ur. 9 XII 1754w okolicach Wilna, zm. 14 III 1819 w Wilnie, Prawnik.

Kształcił się od 1764 w szkołach pijarskich w Złoczowie, Podolińcu,Rzeszowie i Warszawie; 1771 złożył śluby zak.; 1778--80 odbywał studia teol. w Krakowie, po czym przyjął święceniakapł. i uczył retoryki w Międzyrzeczu...