Bogumił

Czytaj Dalej

Bogumil i Barbara - dwie postawy zyciowe

Maria z Szumskich Dabrowska zadebiutowala w dwudziestoleciu miedzywojennym cyklem opowiadan "Ludzie stamtad". Jednak najwiekszy rozglos przyniosla jej powiesc "Noce i dnie", która ukazywala sie 1932-1934. Calosc sklada sie z czterech tomów. Jest to powiesc spoleczno-obyczajowa, czyli taka odmiana powiesci...

Błogosławiony Bogumił

słow. Bogu miły.Bł. Bogumił - Piotr II, biskup. Urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Informacje o Błogosławionym sąnikłe. Jest utożsamiany z arcybiskupem Piotrem II, cystersem. W 1167 r. został mianowany arcybiskupemgnieźnieńskim. W trzy lata po nominacji abp Bogumił zrezygnował z urzędu i...

ASPIS BOGUMIŁ

ASPIS BOGUMIŁ, pseud. Jakub Szatan, ur. 1842 w Tuszowiepod Lublinem, zm. 23 V 1898 we Włocławku, poeta, dramatortsóiz,publicysta. Studiował filologię w Moskwie i Petersburga.był nauczycielem gimn. w Radomiu, Kielcach i Warszawie.Od 1864 współpracował ż czasopismami warsz., 1871-72 red.> „Opiekuna...

HOFF BOGUMIŁ

HOFF BOGUMIŁ, ur. 6 VI1829 w Radomiu, zm. w lutym lub marcu 1894 w Wiśle, zbieracz i wydawca materiałów etnogr., malarz amator. Przez wiele lat był dzierżawcą majątków ziemskich i urzędnikiem kolejowym w Galicji, później przebywał w Poznaniu (wydalony 1870 przez władze prus.), na Śląsku Ciesz, i w...

LINDE SAMUEL BOGUMIŁ

LINDE SAMUEL BOGUMIŁ, ur. 11 IV 1771 w Toruniu, zm. 8 VIII 1847 w Warszawie, leksykograf, pedagog, bibliotekarz i bibliograf. Pochodził ze zniemczonej rodziny mieszcz. pochodzenia szwedz.; studiował teologię ewang. i filologię na uniw. lipskim, gdzie 1792 objął lektorat jęz. polskiego. Nawiązał...

EFNER BOGUMIŁ ks.

ur. 29 XII 1911 w Starym Zamościu, zm. 4 IV 1972 w Lublinie, teolog, wychowawca.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Lublinie przyjął 1935 święcenia kapł., a nast. specjalizował się w zakresie teologii fundamentalnej na KUL; był duszpasterzem od 1939 w Starym Zamościu, a od 1941 w Zamościu (rektor...

GOLTZ BOGUMIŁ

ur. 20 III 1801 w Warszawie, zm.12 XI 1870 w Toruniu, niem. pisarz. Uczył się w Kwidzyniei Królewcu; 1817-21 studiował filozofię na Uniw. Wrocławskim;od 1823 przebywał w Lisowie k. Torunia, od 1830w Golubiu, a od 1847 w Toruniu.

Ogłosił wiele dzieł, z których na uwagę zasługują Buchder Kindheit (F...

LINDE Samuel Bogumił

1771-1847, Leksykograf polski, autor pomnikowego Słownika języka polskiego (1807-14, w 6 tomach), zawierającego ok. 60 000 haseł wydobytych z druków (inaczej niż słowniki Mączyńskiego i Knapiusza, czerpiące z żywej mowy) z okresu od 1550 do 1800 (nie uwzględniając rękopisów).

Dzieło to w chwili...

BOGUMIŁ bł.

Żył w XI lub XII w., abp gnieźnieński,pustelnik w Dobrowie n. Wartą (k. Koła), od 1962 drugorzędnypatron archidiec. gnieźnieńskiej; święto 10 VI.

I. ŻYCIE — Na temat B. istnieją tylko 2, niezgodne z sobąinformacje źródłowe.

° Na podstawie zapisków Rocznika Świętokrzyskiegodawnego o śmierci B...

HOFFMANN BOGUMIŁ

ur. 17 VI 1890 w DąbrówceMalborskiej k. Sztumu, zm. 18 II 1945 w Rybnie (Pomorze),historyk.

W gimnazjum w Brodnicy był członkiem tajnej organizacjifilomackiej; brał udział w powstaniu wlkp., a w czasieplebiscytu działał na Śląsku; był dyr. gimnazjum w Chojnicach,a od 1939 w Nowym Mieście Lubawskim;

od...