Bodziec

Czytaj Dalej

BODZIEC

Podprogowy nie indukuje odpowiedzi, chociaż jeżeli dwa bodźce podprogowe wystąpią szybko po sobie, mogą się zsumować i zostać odebrane jako jeden bodziec nadprogowy.

Podział bodźców i refleksoterapia

Pozwolę sobie zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących danego tematu, a mianowicie co to jest komórka zmysłowa oraz komórka nerwowa. Komórka zmysłowa jest to struktura białkowa, która wraz z innymi komórkami tworzy aparat pomocniczy w percepcji danego bodźca. Komórka nerwowa jest to komórka zdolna do odbierania, przetwarzania i przesyłania bodźców do poszczególnych części organizmu. Bodźce pochodzą ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Podział ...

Odczyny powstające w skórze pod wpływem bodźców fizykalnych

Przykładem odczynu paradoksalnego może być reakcja naczyń krwionośnych na bodziec cieplny, występująca niekiedy w zaburzeniach naczynioruchowych, kiedy zamiast spodziewanego rozszerzenia naczyń następuje ich skurcz.

Fizyczny odbiór bodźców – rola CUN

 

I. Spostrzeganie:

We wrażeniach odzwierciedlają się cechy zmysłowe obiektów działających na nasze receptory: barwa, kształt, twardość lub szorstkość. W spostrzeżeniach odzwierciedlamy te obiekty w świadomości jako całość: spostrzegamy kwadrat lub kulę, budynek formy...

Metoda bodźca standardowego

Jako pierwszy element w każdej parze porównywanych bodźców występuje zawsze jeden i ten sam bodziec, nazywany bodźcem standardowym.

Pojęcie bodźca, motywu, postawy i zadowolenia z pracy

w szkole Human Relations uznano rolę zadowolenia, jako zmiennej interweniującej między bodźcem a zadowoleniem lub niezadowoleniem osoby, wobec której zastosowany został bodziec, np.

Wymień typy pamięci według rodzajów zapamiętywanych bodźców oraz czasu przechowywania informacji

 

Pamięć – jest właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu doświadczenia oraz wykorzystywaniu go w różnych sytuacjach.

Funkcja pamięci nie ogranicza się tylko do percepcji zjawisk ze świata zewnętrznego, ale rozciąga się też na popędy i tendencje osobowości. Tak więc...

Co to jest bodziec? Opisz go

Bodziec – podstawowy materialny nośnik informacji.

BODZIEC

  BODZIEC łc. : bodziec zewnętrzny - wewnętrzny, bezwarunkowy - warun­kowy, nieadekwatny - adekwatny.

Wymień i opisz typy bodźców

 

Bodźce – ze względu na ich modalność (jakość) i strukturę fizyczną dzielimy na:

Bólowy – nie jest związany z istnieniem osobnych narządów.

Dotykowy – każda czynność mechaniczna, która wprowadza zmiany w ukształtowaniu powierzchni skóry. Oddziałuje się na receptory skórne (ciała...

Modalność bodźca

modalność bodźca - cecha bodźca wyznaczona przez rodzaj analizatora uczestniczącego w percepcji, np. modalność wzrokowa, modalność słuchowa.

PROGOWY BODZIEC

Bodziec progowy powoduje zatrzymanie działania pompy sodowo-potasowej i gwałtowne wnikanie jonów sodu do wnętrza komórki, co doprowadza do zaniku polaryzacji błony komórkowej.

Które bodźce zachęcają ciebie do zakupu?

Moim zdaniem będzie to uzależnione od rodzaju artykułu, który zamierzam kupić. Generalnie preferuję artykuły atrakcyjne cenowo, ale już niejednokrotnie przekonałam się, że aby długo korzystać z zakupionego towaru, czasem warto zainwestować większe pieniądze. Na przykład, jeśli kupowałabym telewizor, to na pewno chciałabym towar nowoczesny i dający gwarancję jakości oraz długiego czasu eksploatowania. Tutaj cena telewizora byłaby dopiero na drugim miejscu. Ogólnie ...

Bodziec

bodziec - pojęcie różnie rozumiane w zależności od orientacji teoretycznej, tj.

Badanie odpowiedzi noworodka na bodźce zewnętrzne według Morgana

W każdej z trzech kategorii wyróżnia się9 czynników, które ocenia się na podstawieprawidłowości lub nieprawidłowości odpowiedzina bodziec.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - SIŁA BODŹCÓW I INTERFERENCJA

Siła zapisu pamięciowego i siła asocjacji sumują się, aby wywołać ogólną aktywację.

Interferencja nie znika w miarę nabywania praktyki. Dowód badanie z roz 6 (Lekarz nienawidzi prawnika)→ nawet po 25 dniach występowały znacząco gorsze efekty dla materiału interferencyjnego...

Podział środków ze względu na dostarczane bodźce

Środki, Funkcje środków dydaktycznych

Dydaktyczne wzbogacają stosowane metody nauczania i przyczyniają się do wzrostu ich efektywności.

Usprawniają bezpośrednie poznawanie rzeczywistości przez uczniów, dostarczają tworzywa w postaci wrażeń i spostrzeżeń, na których opiera się poznanie pośrednie...

Krajowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a: bodziec do osiągania wyższej jakości

Konkurencja nie ma już dzisiaj wyłącznie lokalnego wymiaru; dla rosnącej liczby przedsiębiorstw ma ona charakter globalny. Tak długo, jak rynki krajowe pozostają otwarte, pojawiać się l>ędą dobra obcego pochodzenia, które są albo tańsze, albo lepsze, albo też tańsze i lepsze.

lego typu sytuacja...

Przemiana bodźca

Wewnętrzne komórki rzęsate narządu Cortiego przemieniają energię mechaniczną fal dźwiękowych w energię bioelektryczną. Dzięki metabolizmowi komórek czuciowych powstaje energia niezbędna do tego procesu przemiany.

Prążek naczyniowy działa jako źródło energii nadającej ładunek dodatni...