Błony płodowe

Czytaj Dalej

Błony płodowe

Równocześnie z formowaniem się tarczy zarodkowej, a następnie z kształtowaniem się z niej ciała zarodka następuje szybki rozwój błon płodowych, których zadaniem jest stworzenie dla zarodka warunków niezbędnych do jego rozwoju. Warunkami tymi są: 1) dostarczanie zarodkowi substancji odżywczych i...

BŁONY PŁODOWE (owodnia, omocznia i kosmówka; dodatkowo pęcherzyk żółtkowy)

Warstwy żywej tkanki wytwarzane przez zarodek, otaczające wody płodowe, ich funkcją jest ochrona, podtrzymywanie i odżywianie rozwijającego się organizmu.

Owodnia - środowisko wodne otoczone błoną, zapewniające optymaine warunki dia rozwoju embriona, spełnia funkcję mechaniczną. Powstaje z dwóch...

BŁONA KOMÓRKOWA - Informacje ogólne

Wszystkie komórki wytworzyły specyficzną barierę chroniącą je przed negatywnym wpływem środowiska, tj. błonę komórkową

Skład:

Lipidy:

- fosfolipidy

- sterole

- glikolipidy

- sfingolipidy

- cerebrozydy

Białka:

a) powierzchniowe: hydrofilne, hydrofobowe

b) integralne

Charakter błony...

Budowa komórki i funkcje jej składników - Błony cytoplazmatyczne

Plazmalemma - żywa, półprzepuszczalna błona białkowo-lipidowa, okalająca cytoplazmę (protoplast). Lipidy połączone są z białkami w taki sposób, że tworzą coś w rodzaju płynnej moaziki. Kontroluje metabolizm komórki regulując przepływ różnego rodzaju związków.

Siateczka wewnątrz plazmatyczna...

Błony komórkowe

W każdej komórce istnieje wiele struktur błoniastych. Jedne z nich oddzielają komórkę, inne ograniczają określone obszary cytoplazmy, tworząc w niej system kanałów lub cystern, jeszcze inne błony stanowią osłonki dla organell i komórkowych, oddzielając je od cytoplazmy. Błony wewnątrzcytoplazmatyczne...

Czynność narządów płodowych i ich losy

Część tych narządów bardzo wcześnie rozpoczyna swą charakterystyczną czynność. Do pierwszych pod tym względem należą: serce, układ naczyniowy i krew zarodka oraz błony płodowe, przede wszystkim kosmówka, jako narząd pośredniczący w wymianie materii między zarodkiem a matką. Inne, jak...

Błona maziowa

Błona maziowa, zwana nieraz torebką maziową, jest miękką, przesuwalną błoną łącznotkankową. zawierającą włókna sprężyste i komórki tłuszczowe. Na jej powierzchni wewnętrznej, skierowanej do jamy stawowej, brak jest warstwy śródbłonkowej, jak pierwotnie przypuszczano, natomiast wysłana jest...

Błona szczytowo-potyliczna przednia

Błona szczytowo-potyliczna przednia (membrana atlantooccipitalis anterior) jest rozpięta jako płaskie, dość mocne pasmo między częścią podstawną kości potylicznej a łukiem przednim kręgu szczytowego. Pośrodku jest zrośnięta od przodu z więzadłem podłużnym przednim, bocznie — z torebką...

Błona szczytowo-potyliczna tylna

Błona szczytowo-potyliczna tylna (membrana atlantooccipitalis posterior) jest wyższa i znacznie bardziej wiotka od przedniej, szczególnie w części środkowej. Biegnie ona od tylnego brzegu otworu wielkiego kości potylicznej do tylnego łuku kręgu szczytowego. Silniejsze pasma górno-boczne są skierowane...

Błona pokrywająca

Błona pokrywająca (membrana tectoria) leży do tyłu od więzadła krzyżowego; rozpoczyna się ona szeroko na wewnętrznej powierzchni części podstawnej kości potylicznej i zwężając się ku dołowi, kończy się na tylnej powierzchni trzonu kręgu obrotowego. Stanowi ona silnie •rozwiniętą górną...

Błona międzykostna goleni

Błona międzykostna goleni (membrana interossea cruris) rozpięta jest między brzegami międzykostnymi kości piszczelowej i strzałki, zamykając przestrzeń międzykostną. Włókna biegną przeważnie skośnie ku dołowi od kości piszczelowej do strzałki, niektóre pasma w kierunku odwrotnym. Ku dołowi...

Błona śluzowa

Skóra i błona śluzowa tworzą dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest zrogowaciałym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, naskórkiem (epidermis), który spoczywa na łączno-tkankowym podłożu, tzw. skórze właściwej (corium). Powierzchnię wewnętrzną przewodu...

Nabłonek błony śluzowej

Nabłonek (epithelium) pokrywający błonę śluzową reguluje jej przepuszczalność. W przewodzie pokarmowym od ust do żołądka pokarmy nie są wchłaniane; przesuwające się kęsy, już rozdrobnione, ale jeszcze nie rozpuszczone, mogłyby mechanicznie uszkadzać ścianę przewodu; występuje tu też...

Blaszka właściwa błony śluzowej

Blaszka właściwa błony śluzowej (lamina propria mucosae). Podłoże nabłonka tworzy tzw. blaszka właściwa, która stanowi łączno tkankowy trzon błony śluzowej; w ścianie trzew wytwarza ona zrąb, który w pewnym stopniu zastępuje szkielet; w blaszce właściwej leżą przeważnie gruczoły oraz...

Blaszka mięśniowa błony ślazowej

Blaszka mięśniowa błony ślazowej (lamina muscularis mucosae) jest to cienka warstwa komórek mięśniowych gładkich, odgraniczająca blaszkę właściwą od głębiej leżącej tkanki podśluzowej. Bierze ona udział w ruchach błony śluzowej i kształtowaniu się jej rzeźby. Szczególnie pewne odcinki...

Błona mięśniowa

Błonę śluzową obejmuje błona mięśniowa (tunica muscularis), zbudowana częściowo z tkanki mięśniowej gładkiej, częściowo z poprzecznie prążkowanej. Na obu końcach przewodu pokarmowego wnika mięśniówka poprzecznie prążkowana. U człowieka ogranicza się ona do jamy ustnej (języka...

Błona surowicza

Błona surowicza (tunica serosa) na swej wolnej powierzchni wysłana jest a) nabłonkiem jednowarstwowym płaskim. W warunkach prawidłowych nabłonek nadaje powierzchni otrzewnej wygląd gładki i lśniący oraz wydziela nieznaczną ilość płynu surowiczego, który zwilża jego powierzchnię. Nabłonek ma...

Błona zewnętrzna

Błona zewnętrzna (tunica externa s. adventitia) otacza narządy przewodu pokarmowego, które nie leżą w jamie brzusznej (np. gardło czy przełyk) i nie są powleczone błoną surowiczą, ale leżą w tkance łącznej między innymi narządami. Błona zewnętrzna zbudowana jest z wiotkiej lub bardziej zbitej...

BŁONA ŚLUZOWA JĘZYKA

Nabłonek błony śluzowej pokrywającej język, podobnie jak w całej jamie ustnej, jest wielowarstwowy płaski. Na powierzchni dolnej języka i na nasadzie jest on gładki i niezrogowaciały, na grzbiecie w obrębie brodawek nitkowatych nieznacznie zrogowaciały. Tak jak w całej jamie ustnej, w dolną...