Błona śluzowa tchawicy

Błona śluzowa (tunica mucosa). Warstwę wewnętrzną ściany tchawicy tworzy błona śluzowa, która tkanką podśluzową łączy się z błoną włóknistą.

Błonę śluzową pokrywa charakterystyczny dla dróg oddechowych wielorzędowy nabłonek migawkowy, którego migawki poruszają się w kierunku krtani i w...

Błona dziewicza

Błona dziewicza (hymen) jest to fałd błony śluzowej położony na granicy  pochwy i przedsionka, na granicy więc narządów płciowych wewnętrznych a części płciowych zewnętrznych. Po urodzeniu w stanie nieuszkodzonym błona dziewicza stopniowo przyjmuje kształt kopulastej płyty różnej grubości...

Błona śluzowa

Tworzy najbardziej wewnętrzną warstwę ściany żołądka (o powierzchni ok. 0,8m2 ) zbudowaną z następujących warstw:

○ nabłonka powierzchownego

○ blaszki właściwej błony śluzowej

○ blaszki mięśniowej błony śluzowej

Nabłonek powierzchowny zbudowany jest z wysokich komórek walcowatych o...

BŁONA KOMÓRKOWA - Informacje ogólne

Wszystkie komórki wytworzyły specyficzną barierę chroniącą je przed negatywnym wpływem środowiska, tj. błonę komórkową

Skład:

Lipidy:

- fosfolipidy

- sterole

- glikolipidy

- sfingolipidy

- cerebrozydy

Białka:

a) powierzchniowe: hydrofilne, hydrofobowe

b) integralne

Charakter błony...

Błona śluzowa macicy

Macica nic ma tkanki podśluzowcj i błona mięśniowa łączy się bezpośrednio z błoną śluzową. Błona ma odmienną budowę w trzonie i cieśni czyli w części »czynnej« macicy, inną zaś w szyjce, części »biernej«. W trzonie i cieśni błona śluzowa jest miękka i gładka, w szyjce jest bardziej...

Błona włóknista tchawicy

Błona włóknista (tunica fibrosa). Łącznotkankowa błona włóknista zawiera 16—20 jedna nad drugą ułożonych podkowiastych listewek chrzęstnych otwartych na stronie tylnej, tzw. chrząstek tchawiczych. W ścianie tylnej tchawicy pozbawionej chrząstek — ścianie błoniastej do powierz-ch ni wewnętrznej...

Błony płodowe

Równocześnie z formowaniem się tarczy zarodkowej, a następnie z kształtowaniem się z niej ciała zarodka następuje szybki rozwój błon płodowych, których zadaniem jest stworzenie dla zarodka warunków niezbędnych do jego rozwoju. Warunkami tymi są: 1) dostarczanie zarodkowi substancji odżywczych i...

Błona śluzowa przełyku

Błona śluzowa (tunica mucosa) właściwa składa się z nabłonka, blaszki właściwej i blaszki mięśniowej błony śluzowej. Nabłonek, tak samo jak w jamie ustnej i gardle (z wyjątkiem jego części nosowej), jest wielowarstwowy płaski. W części dolnej przełyku w? sąsiedztwie żołądka (rzadziej w...

Błona śluzowa pęcherza

Błona śluzowa (tunica mucosa). W połączeniu błony mięśniowej z błoną śluzową pośredniczy luźno utkana tkanka podśluzowa (tela submucosa); zabezpiecza ona łatwą przcsuwalność błony śluzowej, która w stanie skurczu pęcherza tworzy liczne, większe i mniejsze fałdy, siatkowato przebiegające;...

BŁONA ŚLUZOWA Gardła

Powierzchnia wewnętrzna gardła na całej swej długości wysłana jest błoną śluzową, która stanowi dalszy ciąg błony śluzowej jamy nosowej i ustnej.

Rzeźba powierzchni wewnętrznej błony śluzowej jest bogata dzięki otaczającym błonę śluzową pasmom mięśniowym i ścianom przylegających...

Błona mięśniowa nerki

Błona mięśniowa czyli pod włóknista (tunica muscularis  s. subfibrosa ) ściśle powleka nerkę i zrasta się z jej powierzchnią; nie daje się więc ona odpreparować bez uszkodzenia miąższu nerkowego. Jest to cienka warstwa tkanki łącznej zbudowana z gęstej sieci włókienek klejodajnych; włókienka te...

BŁONA BIOLOGICZNA

Inaczej błona pla-zmatyczna, skomplikowana i dynamiczna struktura, która odseparowuje wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego oraz tworzy i oddziela od siebie nawzajem organella komórkowe we wnętrzu cytoplazmy.

Jest przy tym selektywnie przepuszczalna - w zależności od rozmiarów i ładunku...

Błona śluzowa macicy

Na powierzchni błony śluzowej macicy występuje nabłonek jednowarstwowy walcowaty (przed okresem dojrzewania płciowego jest to nabłonek jednowarstwowy sześcienny, który następnie ulega podwyższeniu) leżący na błonie podstawnej. W nabłonku wyróżniamy: komórki nieurzęsione o charakterze gruczołowym i...

Błony pochwowe

BłonyijCProwen” mają błonę gumową rozciągniętą na spiralnej sprężynie, która po wprowadzeniu do pochwy odgradza jej część zewnętrzną od części położonej bliżej szyjki' macicy. Błony te są produkowane w 15 rozmiarach;/W zależności od wielkości pochwy.

Kobieta zakłada błonę każdegó...

Błony komórkowe

W każdej komórce istnieje wiele struktur błoniastych. Jedne z nich oddzielają komórkę, inne ograniczają określone obszary cytoplazmy, tworząc w niej system kanałów lub cystern, jeszcze inne błony stanowią osłonki dla organell i komórkowych, oddzielając je od cytoplazmy. Błony wewnątrzcytoplazmatyczne...

Błona śluzowa podniebienia miękkiego

Powierzchnia tylna i powierzchnia przednia podniebienia miękkiego pokryte są błoną śluzową. Oba listki błony śluzowej, stykające się z sobą wzdłuż wolnego brzegu i mające wyraźną granicę, zachowują charakter błony śluzowej, z której pochodzą. Błona śluzowa powierzchni przedniej, będąca...

BUDOWA DROBNOWIDOWA BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA

Już w 2 miesiącu życia zarodkowego żołądek różni się od sąsiednich odcinków cewy pokarmowej nie tylko swym kształtem, lecz i sposobem różnicowania się błony śluzowej. W końcu tego miesiąca, wśród wysokiego wałeczkowatego nabłonka ento-dermy wyścielającej żołądek, występują grupy...

Transport przez błony - charakterystyka

- Dyfuzja- przemieszanie się substancji z wyższej do niższej koncentracji; dot. Substancji w stanie gazowym; prowadzi do wyrównania koncentracji (w roztworach- stężeń cząsteczek); przyczyną jest chaotyczny, termiczny ruch cząsteczek. - Transport bierny- przemieszczanie się substancji w obu kierunkach zgodnie z gradientem stężeń, dążenie do osiągnięcia stanu równowagi - Transport wspomagany- przechodzenie jonów Na+ i Ca2+ przez kanały zbudowane z komórek ...

Błona maziowa

Błona maziowa, zwana nieraz torebką maziową, jest miękką, przesuwalną błoną łącznotkankową. zawierającą włókna sprężyste i komórki tłuszczowe. Na jej powierzchni wewnętrznej, skierowanej do jamy stawowej, brak jest warstwy śródbłonkowej, jak pierwotnie przypuszczano, natomiast wysłana jest...

Błona śluzowa

Skóra i błona śluzowa tworzą dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest zrogowaciałym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, naskórkiem (epidermis), który spoczywa na łączno-tkankowym podłożu, tzw. skórze właściwej (corium). Powierzchnię wewnętrzną przewodu...