Błogosławiona Laura

Czytaj Dalej

Laur szlachetny

Laur zwykle kupujemy w doniczkach, a potem przesadzamy do większych pojemników. Laur najlepiej rośnie w glebie ubogiej z domieszką kompostu z liści. Laur jest wrażliwy na działanie wiatru i zimna.

LAUR OLIMPIJSKI, cykl wierszy K. Wierzyńskiego

LAUR OLIMPIJSKI, cykl wierszy K.

LAURA I FILON

LAURA I FILON (inc.

LAUR

Drzewo laurowe, laur zob. Laur Kapitolu wieniec wawrzynowy, nagroda poetycka przyznawana przez cesarzy a. Laur olimpijski staroż.

LAURA

W każdym razie była przedmiotem adoracji i pożądania, marzył o niej i myślał również po jej śmierci; pieścił imię ukochanej w igraszkach słownych: Laura, Lauretta, lauro, laurea, laura, lor o, łącząc je z wawrzynem poetyckim, z podmuchem wiatru, ze złotem, a piękno.

Laur, wawrzyn

składający się z gałązek drzewa laurowego z owalnymi, ostro zakończonymi liśćmi i małymi kulistymi owocami (symbol zwycięstwa, sławy artyst. laurus)

LAFARGUE Paul (1842 - 1911) i LAFARGUE Laura (1845 - 1911)

Paul miał w chwili śmierci sześćdziesiąt dziewięć lat, Laura - sześćdziesiąt sześć,małżeństwem byli od czterdziestu trzech lat. Trzynaście lat wcześniej samobójstwo popełniła także najmłodszasiostra Laury - Eleonora.

Błogosławiona Zdzisława Czeska

imię słow. zdzi- - kłaść, podziwiać i –staw – sława.Bł. Zdzisława Czeska, żona, matka (1215 - 1252). Błogosławiona urodziła się na zamku Krzyżanow (Morawy).Jako 17-letnia dziewczyna wyszła za mąż, stając się panią na Lemberku. Wychowała wzorowoczworo dzieci. Oddana modlitwie i ludziom. Jest...

Błogosławiona Aniela z Foligno

łac. angela - anielska, posłanniczka.Bł. Aniela, wdowa, pustelnica (1248 - 1309) z Foligno we Włoszech. Żona, matka kilku synów, kobietaciesząca się pełnią zamożnego życia, mając około czterdziestu lat traci (zapewne podczas epidemii) matkę,męża, dzieci. Rozpoczyna inne życie - w wyrzeczeniu...

Błogosławiona Weronika Nagroni

gr. Berenike - przynosząca zwycięstwo; w wiekach średnich imię to tłumaczono jako iere eikon - “święteoblicze” i łączono z podaniem o chuście Weroniki.Bł. Weronika Nagroni, mniszka (1445 - 1497). Pochodziła z bardzo ubogiej rodziny w Binasco. Jako 22-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru o surowej...

Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar

hebr. jasaf- przydać; Joseph lub Jehoseph - “niech Bóg pomnoży”.Bł. Józef Sebastian Pelczar, rektor uniwersytetu, biskup. Urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczyniekoło Krosna. Po święceniach kapłańskich podjął pracę w Samborze. Następnie studiował w Rzymie,gdzie uzyskał dwa doktoraty: z teologii...

Błogosławiony Jerzy Matulewicz

gr. georgeo - uprawiam, georgos – rolnik.Bł. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis), zakonnik, biskup. Urodził się w 1871 roku w wielodzietnej rodzinielitewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Suwalszczyźnie. Oboje rodzice umarli, gdy bytmałym dzieckiem. Po paru latach nauki w gimnazjum na prawach ekstemisty...

Błogosławiona Bolesława Maria Lament

słow. bolje- - dużo, więcej i -sława; “ta, która będzie miała dużo sławy”.Bł. Bolesława Maria Lament, zakonnica. Urodziła się w 1862 roku w Łowiczu. Ojciec jej był rzemieślnikiem.Mając 22 lata wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyniw Warszawie...

Błogoslawiony Marian Szkot

łac. Marianus - należący do Mariusa, przyjęty do rodu Mariusów.Bł. Marian Szkot, opat. Pochodził z Irlandii. Przez pewien czas przebywał w klasztorze św. Michała wBambergu. Około 1072 roku osiedlił się w Ratyzbonie jako rekluz. Tam wybudował irlandzki klasztorśw. Piotra, w którym założył...

Błogoslawiony Jordan z Saksonii

hebr. Jordan - rzeka biblijna; yarad - spadać, pędzić w dal.Bł. Jordan z Saksonii, zakonnik, kapłan. Urodził się w Borberge koło Paderborn. Studiował w Paryżu. W1220 roku wstąpił do dominikanów, w dwa miesiące później został prowincjałem Lombardii, a w 1222roku generałem zakonu. Podejmował...

Błogoslawiony Jan z Fesulis, Fra Angelico

Bł. Jan z Fesulis, Fra Angelico, kapłan, zakonnik. Gnido da Piętro urodził się około 1400 roku w CastelloVecchio w Mugello. Wstąpił do dominikanów mając 20 lal. Śluby złożył około 1425 roku, przyjmujcieimię zakonne Jan. Gdy zawakowało biskupstwo florenckie, zaproponowano mu je. Brat Jan błagał...

Błogoslawiony Konrad z Piacenzy

germ. kuoni- - śmiały i -rai - rada; “śmiały w radzie”.Bł. Konrad z Piacenzy, pustelnik, urodził się w roku 1290. W czasie polowania spowodował pożar, za coskazano na śmierć niewinnego człowieka. Dowiedziawszy się o tym, Konrad przyznał się do winy a następniesprzedał swój majątek wynagradzając...

Błogosławiony Karol

starogerm. karl, charal, carl - mąż, bohater, człowiek wolnego stanu.Bł. Karol, król, męczennik. Był synem św. Kanuta IV króla Danii. Po śmierci ojca wychowywał się nadworze swojego dziadka, Roberta II hrabiego Flandrii. Po śmierci dziadka, a następnie stryja Balwinazostał władcą tej ziemi...

Błogosławiony Alojzy Orione

germ. al-wis - wszystko wiedzący.Bł. Alojzy Orione, kapłan, zakonnik (1872-1940). Syn kamieniarza. Studiował w seminarium duchownymw Tortonie. Już jako kleryk zajmował się opuszczonymi dziećmi i młodzieżą. Stał się ich wychowawcąi powiernikiem. Włochy przeżywały wtedy kryzys gospodarczy W związku...

Błogosławiona Joanna Maria de Maillé

Bł. Joanna Maria de Maillé, wdowa (1332 - 1414). Poślubiła młodego barona de Silly, który wróciwszy zniewoli angielskiej zmarł z trudów i wyczerpania. Joanna osiadła w Lours, w skromnym mieszkaniuprzylegającym do klasztoru franciszkanów. Wiodła życie pełne umartwienia, modlitwy i poświecenia.Przez pewien...