Błogosławiona Laura

Czytaj Dalej

Laur szlachetny

Laur zwykle kupujemy w doniczkach, a potem przesadzamy do większych pojemników. Laur najlepiej rośnie w glebie ubogiej z domieszką kompostu z liści. Laur jest wrażliwy na działanie wiatru i zimna.

LAUR OLIMPIJSKI, cykl wierszy K. Wierzyńskiego

LAUR OLIMPIJSKI, cykl wierszy K.

LUBLIN i jego związki z literaturą

, których lauretami byli m. o Nagrodę i Laur im. , w: Laur i cierń, W.

LAUR

Drzewo laurowe, laur zob. Laur Kapitolu wieniec wawrzynowy, nagroda poetycka przyznawana przez cesarzy a. Laur olimpijski staroż.

WŁOSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

Sarbiewski, uwieńczony 1623 laurem poet. Szkice włoskie (1947), Laur Kapitolu i wianek ruty (1954). Przejściowe powodzenie zyskały sardyńskie powieści laureatki nagrody Nobla G.

ARRAS

Miasto w pn. Francji, w którym ścięto 4 siostry zak., czczone jako błogosławione, oraz siedziba bpstwa.

1. Biskupstwo — zostało założone w 1. poł. VI w. jako sufr. Reims (od 1559 sufr. Cambrai, od 1801 Paryża, od 1842 Cambrai). Za założyciela bpstwa uważa się św. Remigiusza, który posłał tam św...

BRONISŁAWA bł. OPraem

ur. ok. 1200, zm. 29 VIII1259 w Krakowie, Patronka diec. opolskiej od 1964 (obok bł.Czesława).

I. ŻYCIE i KULT — Pochodziła z rodziny szlacheckiej. Wglegendy z 2. poł. XVII w. miała pochodzić z rodu Odrowążów,chociaż w pierwszych żywotach -> Jacka Odrowąża (najstarszyz ok. 1352), w których występują...

HAGIOGRAFIA - W POLSCE

Początki h. związane są z wprowadzeniemchrześcijaństwa i rozwojem rodzimych kultów świętych. Wś r e d n i o w i e c z u powstały teksty o dużej wartości hist.,przede wszystkim żywoty św. Wojciecha z przełomu X i XIw., np. Est locus in partibus Germaniae, tzw. Vita prior(MPHn IV 1), pisany 998-999...

Błogosławiona Zdzisława Czeska

imię słow. zdzi- - kłaść, podziwiać i –staw – sława.Bł. Zdzisława Czeska, żona, matka (1215 - 1252). Błogosławiona urodziła się na zamku Krzyżanow (Morawy).Jako 17-letnia dziewczyna wyszła za mąż, stając się panią na Lemberku. Wychowała wzorowoczworo dzieci. Oddana modlitwie i ludziom. Jest...

Błogosławiona Bolesława Maria Lament

słow. bolje- - dużo, więcej i -sława; “ta, która będzie miała dużo sławy”.Bł. Bolesława Maria Lament, zakonnica. Urodziła się w 1862 roku w Łowiczu. Ojciec jej był rzemieślnikiem.Mając 22 lata wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyniw Warszawie...

Błogosławiony Alojzy Orione

germ. al-wis - wszystko wiedzący.Bł. Alojzy Orione, kapłan, zakonnik (1872-1940). Syn kamieniarza. Studiował w seminarium duchownymw Tortonie. Już jako kleryk zajmował się opuszczonymi dziećmi i młodzieżą. Stał się ich wychowawcąi powiernikiem. Włochy przeżywały wtedy kryzys gospodarczy W związku...

Błogoslawiony Amadeusz IX Sabaudzki

łac. amo - kochać i deus - Bóg; “miły Bogu”.Bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę. Syn Ludwika księcia Sabaudii. Pragnął zostać duchownym, ale poddającsię woli ojca poślubił Joannę, córkę Karola VII, króla Francji. Był ojcem Ludwiki, późniejszej błogosławionej.Jako książę przywiązywał wagę do...

Błogosławiona Maria od Wcielenia Guyard-Martin

Bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, wdowa, zakonnica (1599 - 1672). Teresa przyszła na świat wTours (Francja). Mając 17 lat wyszła za mąż za Claude Martina, właściciela przędzalni jedwabiu. Podwóch latach zmarł jej mąż, zostawiając ją z kilkutygodniowym synem. W dziesięć lat później, 10-letniego...

Błogosławiony Bogumił

słow. Bogu miły.Bł. Bogumił - Piotr II, biskup. Urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Informacje o Błogosławionym sąnikłe. Jest utożsamiany z arcybiskupem Piotrem II, cystersem. W 1167 r. został mianowany arcybiskupemgnieźnieńskim. W trzy lata po nominacji abp Bogumił zrezygnował z urzędu i...

Błogosławiona Dorota z Mątowów

Bł. Dorota z Mątowów, wdowa. Urodziła się w 1347 r. w Mątowach Wielkich koło Malborka. Była córkąosadników holenderskich. W młodości rodzice wydali ją za gdańskiego płatnerza Adalberta. Dorota urodziładziewięcioro dzieci. Z nich ośmioro umarło podczas kolejnych epidemii. Będąc gospodynią...

Błogosławiony Czesław

słow. cze- - cześć, -slaw - sławaBł. Czesław, kapłan. Urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Studiował w Paryżu (?). Jakokapłan wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymiwspółbraćmi do Krakowa. Stąd udał się do Pragi, gdzie...

Błogosławiona Bronisława

słow. broni- - bronić i -slaw – sława.Bł. Bronisława, dziewica (ok. 1200 - 1259). Urodziła się w Kamieniu na Śląsku. Krewna św. Jacka i bł.Czesława. Mając 16 lat wstąpiła do klasztoru norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnymdoszła do wyżyn modlitwy mistycznej. Jej relikwie...

Błogosławiona Karolina Kózkówna

Bł. Karolina Kózkówna, dziewica, męczennica (1898 - 1914). Urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda. Rodzice jej posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Była prostą, religijnądziewczyną. Zginęła na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i...

Epoka świętych

Znaczna liczba kanonizowanych świętych odróżnia okres Odmowy trydenckiej od poprzedniego i następnego.Jeszcze większa jest liczba błogosławionych, którzy doznają czci w krajach swego pochodzenia lubdziałalności.

Większość z nich to zakonnicy lub założyciele zakonów. Papieżem był tylko jeden: Pius...

Uczta błogosławionych

Wśród fresków katakumbowych spotyka się niekiedy, i to w miejscach rzucających się w oczy, grupy symbolicznych postaci, które według starożytnego zwyczaju leżą w półkolu (śigmafor) jak w czasie uczty. Niekiedy można też dostrzec wśród nich dwie służebne, których imiona „Agape” i „Irena”...