Błękitny Deszcz

Czytaj Dalej

BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

Hiszpańska dywizja złożona z ochotników (dowódca gen. Augu-stin Muńoz Grandes, następnie gen. Esteban Infantes), sformowana w 1941 r. Nazwa pochodziła od ciemnobłękitnego koloru mundurów członków partii Falanga. Skierowa­na w sierpniu 1941 r. na front wschodni, jako 250 dywizja piecho­ty w składzie Grupy...

Udowodnij, że "Krzak dzikiej róży" J. Kasprowicza i "Deszcz jesienny" L. Staffa to utwory symboliczne

Wrażeń akustycznych dostarczają określenia dźwiękowe i dźwiękonaśladowcze: "jęk szklany", "deszcz dzwoni", "dżdżu krople padają i tłuką".

Kwaśne deszcze

Zakwasza on silnie wodę deszczową, w wyniku czego powstają kwaśne deszcze, które są bardzo szkodliwe dla roślin. Kwaśne deszcze są też dużym zagrożeniem dla jezior.

SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Zakwaszenie gleby

Woda znajdująca się w jeziorach i ciekach wodnych pochodzi bowiem w 90 % z wód , które tam dostały się po przejściu przez warstwę gleby , a tylko w 10 % ze śniegu i deszczu , który bezpośrednio spadł na jezioro .

SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Zakwaszenie wód powierzchniowych

Zakwaszenie wody samo w sobie nie jest jedynym powodem , dla którego chorują i giną rośliny oraz zwierzęta . W kwaśnym środowisku zwiększa się koncentracja niezwykle trujących dla wielu organizmów jonów aluminiowych . Wymieranie ryb w kwaśnych jeziorach jest łącznym skutkiem obniżonej wartości pH i...

SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Niszczenie budowli i konstrukcji metalowych

Nie tylko zagrożone są organizmy żywe . Zanieczyszczenia powietrza oddziaływują też szkodliwie na materiały budowlane , tworzywa sztuczne , witraże i metale . Szczególnie narażone są dawne budowle z piaskowca i wapienia , który rozkłada się i rozpada . Przykładem takim są średniowieczne zabytki...

Kwaśne deszcze - JAK POWSTAJĄ KWAŚNE DESZCZE

Kwaśne deszcze powstają w wyniku reakcji zachodzących w chmurach.

Kwaśne deszcze - WPŁYW NA ORGANIZMY ŻYWE

przez suchy opad SO2, ozon czy kwaśny deszcz, bądź w wyniku uszkodzenia aparatów szparkowych, które m. Jest to też przykład na to, że kwaśny deszcz jest tu produktem międzynarodowym.

Kwaśne deszcze - WPŁYW NA CZŁOWIEKA

Zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka:

- Wzrost zakwaszenia wody pitnej powoduje wzrost zawartości metali ciężkich;

- Zbyt duże ich stężenie w produktach spożywczych i wodzie dostarczanej do mieszkań zagraża zdrowiu ludzi.

- Kadm gromadzi się w korze nerkowej, powodując jej uszkodzenie...

Ekologia - Kwaśne deszcze

Źródłem kwaśnych deszczów, zagrażających zarówno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery.

Wiciokrzew błękitny

Wygląd: Krzew o wy sokości 1-2 m, wy prostowany, nagi. Li ście jajowato-podłuż ne do szerokojajo watych, zwykle krót ko zaostrzone. Bla doróżowe lub biała we kwiaty umieszczone są po dwa na współ nej szypułce długości 2-4 cm. Jagody czarne, niebieskawo oszronione.  

Siedlisko: Lasy górskie, lasy w...

Houstonia błękitna

Ojczyzną tej rozłogowej, wiecznie zielonej rośliny wieloletniej jest Ameryka Północna. Z płożących się luźno po ziemi, lśniących zielonych wystają jasnoniebieskie kwiaty z białożółtym oczkiem. Gwieździste kwiaty pojawiają się w maju i czerwcu. Houstonię błękitną najlepiej uprawiać w ogródkach...

Męczennica błękitna

Łacińską nazwę, złożoną ze słów passio - cierpienie i flos - kwiat, nadali roślinie hiszpańscy misjonarze, którzy odkryli ją w tropikalnych rejonach Ameryki Południowej w poczatkach XVIII w. Uznaki, że jej dziwne kwiaty symbolizują ukrzyżowanie Chrustusa. Pięć pylników to pięć ran Chrystusa na...

Wanda błękitna

Vanda jest oryginalną, hinduską nazwą storczyka, a błękitny gatunek Vanda coerulea jest uważany za nie korowanego króla tej rodziny. Jest również najważniejszym przedstawicielem rodzaju Vanda, obejmujacego prawie 50 gatunków. Vanda pochodzi z Indii, Filipin i Nowej Gwinei. V.coerulea...

Wilczomlecz błękitny

Wilczomlecz błękitnawy należy do rodziny, która liczy około 1000 gatunków roślin. W Polsce spotkać można ponad 20 gatunków, ale większość z nich traktowana jest jako chwasty. Wilczomlecze bardzo dobrze rosną na terenach suchych i na rabatach wysypanych żwirem. Kształt kwiatów idealnie komponuje się z...

Siwoszek błękitny

Wygląd: dtugość 1,5-2,8 cm. Błoniaste skrzydła drugiej pary szerokie, opalizująco niebieskie, jest to jeden z najładniej ubarwionych rodzimych prostoskrzydłych krótkoczułkowych. Na skórzastych pokrywach dwie szerokie brązowe przepaski pełnią ważną rolę maskującą. Siedzący na ziemi siwoszek jest...

Czym są kwaśne deszcze?

Kwaśne deszcze spowodowały katastrofę eko­logiczną w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i płn. Duża część padających nad Skandynawią kwaśnych deszczy dociera tu znad Wielkiej Brytanii, której przemysł emituje do atmosfery 3,7 min ton dwutlenku siarki rocznie.

Co to są kwaśne deszcze?

Na przykład jeśli deszcz pada po długim okresie bezdeszczowej, bezwietrznej pogody, kiedy to istniały warun­ki sprzyjające powstawaniu warstwy smogu, stęże­nie kwasu może być bardzo duże o pH wynoszą­cym 3 a nawet mniej, zwłaszcza jeśli nad danym miejscem unosi się mgła.

Co powodują kwaśne deszcze?

Kwaśne deszcze spowodowały śmierć milionów łososi i pstrągów w tysiącach szwedzkich jezior. Kwaśne deszcze prowadzą również do zakwa­szania gleb, w których uwalnia się toksyczny glin i następuje wymywanie substancji odżywczych.

Co to są kwaśne deszcze?

Kwaśne deszcze tworzą się, gdy dwutlenek siarki i tlenek azotu - przemysłowe gazy odpadowe - reagują z parą wodną w atmosferze, Opad kwa­śnego deszczu jest zabójczy zarówno dla roślin, jak i zwierząt, powoduje zagładę ryb i powolną śmierć drzew.