Bł. Anna

Czytaj Dalej

ANNA od św. BARTŁOMIEJA, Anna Garcia bł. OCD

Teresy 1582 nadal prowadziła działalność reformatorską; współpracowała z Anną od Jezusa przy zakładaniu zak.

ANNA MARIA TAIGI bł.

ur. 29 V 1769 w Sienie, zm. 9 VI 1837 w Rzymie. Była córką aptekarza ze Sieny; 1774 przeniosła się wraz z rodzicami do Rzymu; 1790 wyszła za mąż za Domenica Taigi.

Liczne obowiązki matki (7 dzieci) i żony umiała łączyć z życiem w doskonałości chrzęść; od 1790 była ter-cjarką w zak. trynitarzy;...

CHAR Bl-BIS - czołg

Seryjna produkcja francuskich cięż­kich czołgów BI i Bl-bis rozpoczęła się w 1935 r. Zastosowano w nich wiele nowoczesnych rozwiązań. Sil­ne uzbrojenie i opancerzenie stwa­rzało wrażenie, że czołgi te mogą być równorzędnymi przeciwnikami niemieckich *PzKpfw III i IV. Jed­nakże w warunkach bojowych...

Anna Kamieńska

Urodziła się 12.04.1920 roku w Krasnymstawie. Debiutowała jako poetka w 1945 roku w tygodniku ?Odrodzenie? . Jej utwory pełne są zadumy nad światem, nad moralnością, dotykają spraw najważniejszych dla człowieka. Najbardziej znane tomy wierszy to: Wychowanie, O szczęściu, Bicie serca, Wygnanie. Jest...

KAMIEŃSKA ANNA

KAMIEŃSKA ANNA ur.

KARWATOWA ANNA, z BARDZKICH, pseud. Bolesława B

KARWATOWA ANNA, z BARDZKICH, pseud.

ALDONA ANNA

Aldonę, królową polską, córkę księcia litewskiego Giedymina, od 1325 żonę Kazimierza Wielkiego, ochrzczono po przyjeździe do Polski jako Annę (Hannę).

ANNA

Anny z Marią i Dzieciątkiem, częsty temat malarstwa XV i XVI w. Anna Samotrzecia obraz Leonarda da Vinci, Paryż, Luwr. Anny wielki tryptyk (1509) Quentina Metsysa, Bruksela.

ANNA AUSTRIACZKA (1)

1573-98, Córka arcyksięcia styryjskiego Karola Habsburga, matka Władysława IV, królowa polska i szwedzka, od 1592 żona Zygmunta III Wazy.

ANNA AUSTRIACZKA (2)

Annę d'Autriche, 1601-66, infantka hiszp.

ANNA BOLEYN

Jako dama dworu jego pierwszej żony, Katarzyny Aragońskiej, wkrótce zwróciła na siebie uwagę króla, który wziął z nią potajemny ślub w 1533; w kilka miesięcy później pierwsze małżeństwo króla unieważniono, a Anna została królową. Anna Bolena opera (Mediolan 1830) Donizettiego; tekst: F.

ANNA CYLEJSKA

Po 1380-1416, córka Wilhelma, hrabiego Cylly, i Anny Kazimierzanki, wnuczka Kazimierza Wielkiego; panowie małopolscy, chcąc mocniej zalegalizować Jagiełłę na tronie polskim przez związek z krwią Piastów, obmyślili ich małżeństwo; spotkanie zapoznawcze zaaranżowano pod Krakowem; król spojrzał na młodą damę, skrzywił się i od razu zawrócił konia; ale panowie nie dali za wygraną, uspokoili Annę i trzymali w Polsce przez cały rok, aż ...

ANNA JAGIELLONKA

1523-96, Córka Zygmunta I Starego i Bony, od 1576 żona Stefana Batofógo, zobowiązanego, jako elekt, do poślubienia jej jako ostatniej przedstawicielki rodu Jagiellonów, okrzykniętej 1575 królową polską.

Ambitna, wplątana w intrygi, odegrała wybitną rolę w trzech bezkrólewiach; opiekowała się Akademią...

ANNA KARENINA

Bohaterka tytułowa drugiej po Wojnie i pokoju wielkiej powieści (1873-77, tł. pol. 1898-1900) Lwa Tołstoja, jednej z najsłynniejszych powieści psychologicznych XIX w., żona wysokiego urzędnika ministerstwa, Aleksego Karenina, która dla wielkiej miłości do przystojnego oficera, Aleksego Wrońskiego...

ANNA KOMNENA

1083 - ok. 1155, Księżniczka i historyczka bizantyjska, córka cesarza Aleksego I i Ireny, kobieta uczona i ambitna; poślubiwszy Nikefora Bryenniosa, spiskowała, aby osadzić go na tronie zamiast swego brata, Jana II; spisek odkryto, a jej wybaczono; odsunięta od życia na dworze, osadzona w klasztorze...

ANNA PERENNA

staro italska bogini roku i długowieczności, której święto obchodzono w Idy marcowe, w gaju pod Rzymem, festynem ludowym połączonym z ucztowaniem; utożsamiana z siostrą Dydony Anną, która, schroniwszy się pod opiekę Eneasza w Lacjum, prześladowana zazdrością jego żony Lawinii, uciekła i poślubiła boga rzecznego Numicjusza.

ANNA WAZÓWNA

1562-1625, Córka Jana III szwedzkiego i Katarzyny Jagiellonki, przybyła do Polski z bratem, Zygmuntem III Wazą; inteligentna i aktywna, miała wpływ na króla; zajmowała się botaniką, zielarstwem i przyrodolecznictwem; założyła wielki ogród botaniczny pod Golubiem; sfinansowała wydanie w 1613 olbrzymiego...

KOWALSKA ANNA

KOWALSKA ANNA, ur, 26 IV 1903 we Lwowie, zm.

LIBERA ANNA, pseud. Anna L. Krakowianka

LIBERA ANNA, pseud. Anna L.

CHRZANOWSKA Anna Dorota

Annie Dorocie wzniesiono w Trembowli pomnik, wielokrotnie przez nieprzyjaciół niszczony i znów odbudowywany.