Bitwa przy wulkanie Pichincha

Czytaj Dalej

Wulkany, lodowce, skały osadowe, znaczenie lodowcow

opady piroklastyczne - składają się z materiałów wyrzucanych w powietrze przez wulkan; są to drobne cząstki rozpylonej lawy (popiół wulkaniczny), jej strzępy i bryły (lapille, bomby wulkaniczne), a także okruchy i bloki starszych utworów, wyrwane z budowli wulkanicznej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej

Zakład pracy jest zobowiązany do utrzymywania pomieszczeń pracy, budynków oraz terenów i urządzeń z nimi związanych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Maszyny, urządzenia oraz narzędzia pracy muszą być konstruowane i budowane w taki sposób, aby zapewniały bezpieczne, higieniczne i dogodne warunki pracy. Muszą przede wszystkim zabezpieczać pracownika przed urazami, działaniem substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym ...

"Przedwiośnie" - streszczenie

Część I

Szklane domy W momencie wybuchu I wojny światowej Seweryn zostaje powołany do wojska carskiego i wyrusza na front żegnany przez zrozpaczoną małżonkę i po raz pierwszy przeżywającego chwilę rozłąki z ojcem - czternastoletniego Cezarego. Dla pani Jadwigi nadchodzi...

Struktura sztabowo - liniowa zarządzania

Zwana też sztabową, wykształciła się w praktyce w wyniku kompromisu między liniową strukturą zarządzania a strukturą funkcjonalną, zachowując zalety obydwu tych struktur. Charakterystyczną cechą struktury sztabowo-liniowej są pomocnicze organy funkcjonalne (sztaby) przy zachowaniu jednoosobowego...

Savoir vivre'u przy stole

 

Prawidłowe i sprawne przygotowanie spotkania towarzyskiego wymaga pewnych wiadomości i umiejętności, poczucia estetyki, dużej dokładności oraz terminowego załatwienia lic mych, drobnych problemów.

Spotkania towarzyskie mogą mieć formę: śniadania, kolacji, bądź kolacji typu: stół - bufet, lampka...

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności wypadku przy pracy

 

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku określają przepisy kodeksu pracy (art.228-231) oraz wydane z ich upoważnienia przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 IV 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ustalają one, że okoliczności i...

Rola controllingu w zarządzaniu produkcją

 

W dobie nowoczesnego zarządzania produkcją nie może zabraknąć tak ważnego instrumentu tegoż zarządzania, jakim jest controlling. W dzisiejszych czasach sterowanie zarówno procesami produkcyjnymi, jak i całą działalnością przedsiębiorstwa musi wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty...

Bitwa Jutlandzka

Po bitwie jutlandzkiej obie strony konfliktu przypisywały so-bie zwycięstwo, Niemcy - bo zniszczyli więcej okrętów przeciwnika, a Anglicy - bo zmusili Niemców do odwrotu. Bitwa Jutlandzka dostarczyła materiałów dla analityków na długie lata.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OPISY NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW MORSKICH WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

Bitwa pokazała również przewagę parowców nad żaglowcami, gdyż jako jedyna uszła z bitwy turecka fregata parowa dysponująca większą prędkością niż ścigające ją żaglowe fregaty rosyjskie.

Ogólna charakterystyka nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy

Organami sprawującymi nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy są:

1.Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

2.Społeczna Inspekcja Pracy (SIP).

Obok tych organów nadzór nad warunkami pracy sprawują:

1.Inspekcja sanitarna

2.Urzędy górnicze

3.Urzędy dozoru technicznego.

PIP jest organem powołanym do nadzoru i...

Rośliny lecznicze z całego świata

Męczennica (Passiflora incarnata) zawiera m.in. alkaloid, który działa rozkurczowo, lekko przeciwbólowo i nasennie. Stosowana jest chętnie w stanach niepokoju nerwowego, również w okresie prze-kwitania. Z ziela bierze się 1 LH jako zimną nalewkę albo zażywa homeopatyczną esencję (10-20 kr 3-5 razy...

Na czym polega praca logopedy?

Dzieci autystyczne, głuche i mające problemy z uczeniem się, podobnie jak dzieci mocno jąka­jące się, mogą liczyć na pomoc logopedy. W nie­których przypadkach wada ujawnia się tuż po uro­dzeniu; w innych defekty fizyczne stają się widoczne dopiero w późnym dzieciństwie. Zawsze jednak obowiązuje...

Jakie komórkowe składniki odżywcze są ważne przy podwyższonej zawartości tłuszczów we krwi?

 

Jak wspomniano przy pierwszym pytaniu, główną przyczyną miażdżycy jest niewydolna funkcja i utrata spójności ścian naczyń krwionośnych wynikająca z niedostatecznego zaopatrzenia ścian tętnic w witaminy i inne mikroelementy. Następstwem tego jest podwyższona produkcja molekuł, które przez...

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu)

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu), poemat epicko-łirycznyT. rytmika) zawiera opowieść o bitwie, jej chłopskich bohaterachi Kościuszce.

Obserwacje nieba - Lornetka i luneta

 

Nawet przy użyciu zwykłej lornetki polowej możemy sobie zorganizować zdumiewające obserwacje nieba. Ponieważ jednak w ostatnich latach małe lunety stały się osiągalne po umiarkowanych cenach - głównie dzięki taniemu importowi z Japonii, a częściowo z USA - poświęcimy nieco uwagi i tym...

Gromada głowonogi

 

Glowonogi są trzecią, po małżach i ślimakach, niezwykle zróżnicowaną gromadą muszlo-wych mięczaków o długiej historii geologicznej. Jako skamieniałości są one jeszcze ważniejsze niż dwie wspomniane grupy. Za klasycznych przedstawicieli tej gromady uważa się zwykle mątwy, co jest o tyle...

Koszty wypadków przy pracy

Charakterystyka

Ustawa o społeczne|ubezpieczeniu społecznym z tytułu przy pracy|wypadków przy pracy i zawodowe|chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) za wypadek przy pracy uznaje nagłe zdarzenie, powodujące uraz u osoby poszkodowanej i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z...

Bitwa pod Legnicą

Uczeni spierają się nie tylko o datę i miejsce bitwy, ale takie liczebność walczących stron i przebieg samej bitwy. Bitwa Jak przebiegała bitwa?

Bezrobocie i rynek pracy

Wstęp Bezrobocie w Polsce pojawiło się w wyniku transformacji ustrojowo – systemowej zapoczątkowanej na przełomie lat 1989-1990. Większość Polaków zjawisko bezrobocia uznało za zupełnie nowe i zaskakujące. Nagle okazało się, że nie każdy, kto chce pracować może znaleźć zatrudnienie. W krajach wysoko rozwiniętych bezrobocie jest klasycznym problemem globalnym. Ponadto doświadczenia tych państw dowodzą, że zjawisko to będzie towarzyszyć nam już na zawsze. Na ...

Podaż i czynniki kształtujące podaż

Podaż i czynniki kształtujące podaż!!! Podaż jest to ilości dóbr, które producenci gotowi są zaoferować do sprzedaży przy różnych alternatywnych cenach, w określonym miejscu i czasie i przy założeniu stałości innych czynników. Zwróćmy uwagę, że: • wielkość podaży mierzymy stosując mierniki naturalne jak sztu- ki, kilogramy, itd.; • musimy określić zasięg terytorialny naszego badania, gdyż oczy- wiste jest, że podaż na rynku lokalnym będzie ...