Biskupstwo

Czytaj Dalej

Biskupstwa i biskupi

Nowe rozgraniczenie biskupstw przeprowadzono dopiero na początku XIX wieku, jedynie Fuldastała się teraz (1752) formalnie biskupstwem, zależnym wprost od Stolicy Apostolskiej.

Luteranizm i sekularyzacja biskupstw

Kiedy jednak biskupem został wybrany 14-letni syn księcia,Jan Fryderyk, nie spełniał już jurysdykcji kościelnej, a ród książęcy zatrzymał odtąd biskupstwo wswoim posiadaniu.

Anglopruskie biskupstwo w Jerozolimie

Biskupstwo objął Żyd z pochodzenia, Prusak z urodzenia, anglikanin z wyznania, dr Michael Salomon Alexander, który po wyświęceniu (7. Po śmierci Alexandra (1845) król pruski wyznaczył na biskupstwo w Jerozolimie Samuela Gobata (ur.

BISKUPSTWO

(łac. episcopatus), Termin oznaczając:

° urząd kośc. spełniany przez -> biskupa;

° terytorium, na którym bp wykonuje swą władzę (-> diecezja) rzeczywiście (b. rezydencjalne) lub nominalnie (b. tytularne).