BIOTOP

Biotop może być rozumiany także jako siedlisko nieożywione, zmodyfikowane przez biocenozę (podkreślenie faktu, iż biocenoza również wpływa na biotop).

SIEDLISKO, ŚRODOWISKO, BIOTOP, BIOCENOZA

Całokształt warunków siedliskowych łącznie z przekształcającymi wpływem, jaki wywierają na nie oraz nawzajem na siebie żyjące w jego ramach rośliny nazywamy środowiskiem życiowym czyli biotopem.

Biotop

Środowisko życia organizmów roślinnychi zwierzęcych charakteryzujące się swoistymskładem czynników abiotycznych (glebowychi klim.). B. jest nieożywioną częścią ekosystemu.