Biopsja piersi

Biopsja piersi

Czytaj Dalej

Żyły skórne brzucha i piersi

skórne brzucha i piersi (w.

Pielęgnacja piersi w domu i w gabinecie kosmetycznym

Fazy rozwojowe piersi: -okres dojrzewania płciowego, między 12-16 rokiem życia następuje nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicach piersi, gruczoły piersiowe rozrastają się, -okres młodzieńczy, między 16-20 rokiem życia, trwa do uzyskania pełnej dojrzałości płciowej i ustalenia wzrostu, piersi uzyskują swój indywidualny kształt oraz wielkość, otoczki spłaszczają się, a brodawki uwypuklają, -okres wieku dorosłego, między 20-40 ...

Pielęgnacja piersi w domu i gabinecie kosmetycznym

Wyróżnia się następujące okresy w życiu kobiety: · Okres dojrzewania płciowego · Okres między 13 a 16 rokiem życia, w którym występuje nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicach piersi; gruczoły piersiowe rozrastają się · Okres młodzieńczy między 16 a 20 rokiem życia; trwa on do uzyskania pełnej dojrzałości płciowej i ustalenia wzrostu; pierś uzyskuje swój indywidualny kształt i wielkość, otoczki spłaszczają się, a brodawki ...

Leczenie obrzęku kończyny górnej po amputacji piersi

Przy zastosowaniu endoprotez ważną rolę odgrywa masaż odtworzonej piersi, zapobiegający obkurczaniu torebki łącznotkankowej wokół endoprotezy, której wytworzenie pogarsza efekt kosmetyczny odtworzonej piersi.

BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO

Wspomniany wyżej zgłębnik wprowadza się do kanału biopsyjnego fiberoskopu przez dystalny (dalszy) jego koniec, tak aby kapsułka znalazła się kilka milimetrów przed ujściem tego kanału. Wszystkie inne czynności związane z wytworzeniem podciśnienia i uzyskaniem mate­riału biopsyjnego wyglądają jak w opisie powyżej.

BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO - opis badania

Przy tradycyjnej metodzie pacjent połyka kapsułkę, a następnie spaceruje ponad 30 minut, jednocześnie wprowadzając zgłębnik aż do zaznaczonego na nim miejsca. Czasami kapsułka szybciej przedostaje się do jelita, gdy pacjent leży na prawym boku. Następnie badający kontroluje położenie kapsułki na...

BIOPSJA WĄTROBY

Przy wykorzystaniu tych metod uwidacznia się zmianę w wątrobie i dopiero wówczas - dochodząc z dogodnego miejsca igłą biopsyjną - pobiera się materiał tkankowy.

Biopsja niecelowana

Po zabiegu badający zakłada pacjentowi - w miejscu wkłucia igły biopsyjnej - jałowy opatrunek uciskowy Badanie trwa zwykle około 20 minut.

Biopsja wątroby

Chory powinien leżeć na prawym boku do 3 godzin, mając podłożony wałek z koca w okolicy wykonanej biopsji.

BIOPSJA NERKI

Ze względu na ewentualność krwawienia w trakcie lub po badaniu, przed ostateczną kwalifikacją do biopsji niezbędna jest ocena wskaźników krzepnięcia krwi.

BIOPSJA NERKI - opis badania

Miejsce biopsji uciska się poprzez jałowe gaziki, a następnie zakłada opatrunek, plaster i obandażowuje się brzuch pacjenta. Do przeprowadzenia biopsji używa się też coraz częściej urządzeń wstrzeliwujących igłę biopsyjną do nerki na określoną głębokość.

BIOPSJA ENDOMETRIUM

Jednak należy dodać, że zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy obejmuje całą jamę macicy w odróżnieniu od biopsji rysowej endometrium, w której pobiera się przypadkowy fragment endometrium. Dlatego wyłyżeczkowanie jamy macicy może zastąpić biopsję rysową, ale biopsja rysowa endometrium, np.

BIOPSJA ENDOMETRIUM - opis badania

Pacjentka kładzie się na fotelu ginekologicznym (ma zgięte we wszystkich stawach kończyn} dolne), jest rozebrana i przykryta prześcieradłem chirurgicznym. Do badania wykorzystuje się sterylne narzędzia. Badający zakłada pacjentce wzierniki dc pochwy i chwyta specjalnym narzędziem, tzw. kulociągiem...

BIOPSJA KOSMÓWKOWA

Biopsja kosmówkowa służy do wykonania badań chromosomalnych komórek kosmówki.

BIOPSJA KOSMÓWKOWA - opis badania

Po odkażeniu skóry brzucha kobiety ciężarnej w miejscu wkłucia, badający wprowadza igłę biopsyjną przez powłoki brzuszne w okolicę trofoblastu. Czynność tę wykonuje się, kontrolując obraz ultrasonograficzny (biopsja celowana).

BIOPSJA SKORY

Badanie polega na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z miejsca - w ocenie klinicznej - zmienio­nego chorobowo lub/i pozornie zdrowego.

BIOPSJA SKORY - opis badania

Pobrany materiał biopsyjny podlega odpowiedniemu opracowaniu technicznemu w laborato­rium (zatopieniu w parafinie lub zamrożeniu w ciekłym azocie, skrawaniu, barwieniu różnymi metodami) i dokładnej ocenie mikroskopowej zmian. Opatrunek w miejscu biopsji powinien pozostać 3-4 dni.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

Zgodność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z rozpoznaniem ostatecznym waha się od 80% do 95% dla wyczuwalnych guzów sutka, tarczycy, płuc czy kości. W przypadku niewyczuwalnych guzów i stosowania biopsji celowancj zgodność ta, waha się od 60% do 70%, np.

Biopsja gruboigłowa

Oligobiopsja powinna być wykonywana jedynie po uprzedniej biopsji cienkoigłowej, o ile kolejna biopsja cienkoigłowa nie daje wystarczającej informacji diagnostycznej (zwłaszcza w mięsakach kości i tkanek miękkich).

Biopsja wiertarkowa

jest większy niż w biopsji gruboigłowej i ma kształt walca. Ten rodzaj biopsji gruboigłowej jest wykonywany rzadko.