Biopsja piersi

Biopsja piersi

Biopsja piersi (właśc. biopsja gruczołu sutkowego) – procedura diagnostyczna polegająca na aspiracji płynu z komórkami lub wycięciu fragmentu tkanki piersi pacjentki. Pobrany materiał bada się mikroskopowo pod kątem występowania zmian świadczących o patologii (w szczeg. rozroście nowotworowym). Dostępne są trzy techniki zabiegowe: aspiracyjna biopsja cienkoigłowa (FNAB), biopsja gruboigłowa...

Czytaj Dalej

Leczenie obrzęku kończyny górnej po amputacji piersi

Przy zastosowaniu endoprotez ważną rolę odgrywa masaż odtworzonej piersi, zapobiegający obkurczaniu torebki łącznotkankowej wokół endoprotezy, której wytworzenie pogarsza efekt kosmetyczny odtworzonej piersi.

Od poczęcia do narodzin

Piersi stają się nieco większe i bolesne. Piersi są wciąż bolesne i tkliwe. Z piersi może zacząć wyciekać siara (pierwszy pokarm dla twojego dziecka).

Czym zajmuje się chirurgia kosmetyczna?

Piersi można powiększać przez wszczepia­nie wkładek silikonowych, ale ostatnio zakwestio­nowano sens stosowania takich implantów, gdyż istnieją dowody, że nie są one tak obojętne dla orga­nizmu, jak poprzednio sądzono. Duże piersi można zmniejszyć i nadać im zgrabniejszy kształt.

Żyły skórne brzucha i piersi

skórne brzucha i piersi (w.

Pielęgnacja piersi w domu i w gabinecie kosmetycznym

Fazy rozwojowe piersi: -okres dojrzewania płciowego, między 12-16 rokiem życia następuje nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicach piersi, gruczoły piersiowe rozrastają się, -okres młodzieńczy, między 16-20 rokiem życia, trwa do uzyskania pełnej dojrzałości płciowej i ustalenia wzrostu, piersi uzyskują swój indywidualny kształt oraz wielkość, otoczki spłaszczają się, a brodawki uwypuklają, -okres wieku dorosłego, między 20-40 ...

Pielęgnacja piersi w domu i gabinecie kosmetycznym

Wyróżnia się następujące okresy w życiu kobiety: · Okres dojrzewania płciowego · Okres między 13 a 16 rokiem życia, w którym występuje nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicach piersi; gruczoły piersiowe rozrastają się · Okres młodzieńczy między 16 a 20 rokiem życia; trwa on do uzyskania pełnej dojrzałości płciowej i ustalenia wzrostu; pierś uzyskuje swój indywidualny kształt i wielkość, otoczki spłaszczają się, a brodawki ...

Rak sutka - edukacja, program profilaktyczny

Zgodnie z opublikowanymi w 1992 roku przez ACS zaleceniami oba badania powinny być wykonywane regularnie od ukończenia przez kobietę 40 roku życia Zalecenia dotyczące badań piersi wg ACS (American Cancer Society, 1997): - kobiety w wieku do 20 roku życia: samobadanie piersi co miesiąc; - kobiety w wieku 20-40 lat - samobadanie piersi co miesiąc; badanie palpacyjne piersi przez lekarza co 3 lata - kobiety w wieku 40-50 lat - samobadanie piersi co ...

Ćwiczenia po mastektomii

Stanie bokiem do ściany- "wchodzenie" i "schodzenie" palcami po ścianie Zalecenia dla kobiet po mastektomii: Należy unikać czynników sprzyjających rozwojowi obrzęku limfatycznego po amputacji piersi w obrębie kończyny górnej po stronie operowanej: - nadmiernego wysiłku - podnoszenia, noszenia ciężkich przedmiotów - długotrwałego noszenia nawet lekkich przedmiotów, zwłaszcza gdy kończyna górna jest opuszczona - gwałtownych ruchów i powtarzania ruchów przy ...

BIOPSJA WĄTROBY

Przy wykorzystaniu tych metod uwidacznia się zmianę w wątrobie i dopiero wówczas - dochodząc z dogodnego miejsca igłą biopsyjną - pobiera się materiał tkankowy.

Biopsja wątroby

Chory powinien leżeć na prawym boku do 3 godzin, mając podłożony wałek z koca w okolicy wykonanej biopsji.

BIOPSJA NERKI

Ze względu na ewentualność krwawienia w trakcie lub po badaniu, przed ostateczną kwalifikacją do biopsji niezbędna jest ocena wskaźników krzepnięcia krwi.

BIOPSJA NERKI - opis badania

Miejsce biopsji uciska się poprzez jałowe gaziki, a następnie zakłada opatrunek, plaster i obandażowuje się brzuch pacjenta. Do przeprowadzenia biopsji używa się też coraz częściej urządzeń wstrzeliwujących igłę biopsyjną do nerki na określoną głębokość.

BIOPSJA ENDOMETRIUM

Jednak należy dodać, że zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy obejmuje całą jamę macicy w odróżnieniu od biopsji rysowej endometrium, w której pobiera się przypadkowy fragment endometrium. Dlatego wyłyżeczkowanie jamy macicy może zastąpić biopsję rysową, ale biopsja rysowa endometrium, np.

BIOPSJA KOSMÓWKOWA

Biopsja kosmówkowa służy do wykonania badań chromosomalnych komórek kosmówki.

BIOPSJA KOSMÓWKOWA - opis badania

Po odkażeniu skóry brzucha kobiety ciężarnej w miejscu wkłucia, badający wprowadza igłę biopsyjną przez powłoki brzuszne w okolicę trofoblastu. Czynność tę wykonuje się, kontrolując obraz ultrasonograficzny (biopsja celowana).

BIOPSJA SKORY

Badanie polega na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z miejsca - w ocenie klinicznej - zmienio­nego chorobowo lub/i pozornie zdrowego.

BIOPSJA SKORY - opis badania

Pobrany materiał biopsyjny podlega odpowiedniemu opracowaniu technicznemu w laborato­rium (zatopieniu w parafinie lub zamrożeniu w ciekłym azocie, skrawaniu, barwieniu różnymi metodami) i dokładnej ocenie mikroskopowej zmian. Opatrunek w miejscu biopsji powinien pozostać 3-4 dni.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

Zgodność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z rozpoznaniem ostatecznym waha się od 80% do 95% dla wyczuwalnych guzów sutka, tarczycy, płuc czy kości. W przypadku niewyczuwalnych guzów i stosowania biopsji celowancj zgodność ta, waha się od 60% do 70%, np.

Biopsja gruboigłowa

Oligobiopsja powinna być wykonywana jedynie po uprzedniej biopsji cienkoigłowej, o ile kolejna biopsja cienkoigłowa nie daje wystarczającej informacji diagnostycznej (zwłaszcza w mięsakach kości i tkanek miękkich).

Biopsja wiertarkowa

jest większy niż w biopsji gruboigłowej i ma kształt walca. Ten rodzaj biopsji gruboigłowej jest wykonywany rzadko.