Biopsja MMT

Czytaj Dalej

BIOPSJA WĄTROBY

Przy wykorzystaniu tych metod uwidacznia się zmianę w wątrobie i dopiero wówczas - dochodząc z dogodnego miejsca igłą biopsyjną - pobiera się materiał tkankowy.

Biopsja wątroby

Chory powinien leżeć na prawym boku do 3 godzin, mając podłożony wałek z koca w okolicy wykonanej biopsji.

BIOPSJA NERKI

Ze względu na ewentualność krwawienia w trakcie lub po badaniu, przed ostateczną kwalifikacją do biopsji niezbędna jest ocena wskaźników krzepnięcia krwi.

BIOPSJA NERKI - opis badania

Miejsce biopsji uciska się poprzez jałowe gaziki, a następnie zakłada opatrunek, plaster i obandażowuje się brzuch pacjenta. Do przeprowadzenia biopsji używa się też coraz częściej urządzeń wstrzeliwujących igłę biopsyjną do nerki na określoną głębokość.

BIOPSJA ENDOMETRIUM

Jednak należy dodać, że zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy obejmuje całą jamę macicy w odróżnieniu od biopsji rysowej endometrium, w której pobiera się przypadkowy fragment endometrium. Dlatego wyłyżeczkowanie jamy macicy może zastąpić biopsję rysową, ale biopsja rysowa endometrium, np.

BIOPSJA KOSMÓWKOWA

Biopsja kosmówkowa służy do wykonania badań chromosomalnych komórek kosmówki.

BIOPSJA KOSMÓWKOWA - opis badania

Po odkażeniu skóry brzucha kobiety ciężarnej w miejscu wkłucia, badający wprowadza igłę biopsyjną przez powłoki brzuszne w okolicę trofoblastu. Czynność tę wykonuje się, kontrolując obraz ultrasonograficzny (biopsja celowana).

BIOPSJA SKORY

Badanie polega na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z miejsca - w ocenie klinicznej - zmienio­nego chorobowo lub/i pozornie zdrowego.

BIOPSJA SKORY - opis badania

Pobrany materiał biopsyjny podlega odpowiedniemu opracowaniu technicznemu w laborato­rium (zatopieniu w parafinie lub zamrożeniu w ciekłym azocie, skrawaniu, barwieniu różnymi metodami) i dokładnej ocenie mikroskopowej zmian. Opatrunek w miejscu biopsji powinien pozostać 3-4 dni.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

Zgodność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z rozpoznaniem ostatecznym waha się od 80% do 95% dla wyczuwalnych guzów sutka, tarczycy, płuc czy kości. W przypadku niewyczuwalnych guzów i stosowania biopsji celowancj zgodność ta, waha się od 60% do 70%, np.

Biopsja gruboigłowa

Oligobiopsja powinna być wykonywana jedynie po uprzedniej biopsji cienkoigłowej, o ile kolejna biopsja cienkoigłowa nie daje wystarczającej informacji diagnostycznej (zwłaszcza w mięsakach kości i tkanek miękkich).

Biopsja wiertarkowa

jest większy niż w biopsji gruboigłowej i ma kształt walca. Ten rodzaj biopsji gruboigłowej jest wykonywany rzadko.

Biopsja otwarta

Wyróżnia się dwa typy biopsji otwartej: ■ Biopsję wycinkową wykonuje się tylko wtedy, gdy nie ma możliwości wykonania biopsji igłowej.

Biopsja śródoperacyjna (badanie doraźne, intra)

Wskazaniem do wykonania badania śródoperacyjnego najczęściej jest konieczność uzyskania rozpoznania histopatologicznego, zwłaszcza w przypadkach budzących wątpliwość, kiedy należy potwier­dzić rozpoznanie uzyskane wcześniej drogą biopsji igłowej lub biopsji otwartej.

BIOPSJA SZPIKU

Ponadto dzieci ze względu na możliwość wykonania biopsji w znieczuleniu ogólnym powinny być na czczo.

BIOPSJA SZPIKU - opis badania

Pacjent układa się w pozycji - zależnie od miejsca, z którego będzie pobierany szpik kostny - na wznak lub na brzuchu. U osób dorosłych miejscem, z którego najczęściej pobiera sic szpik jest grzebień talerza kości biodrowej  lub mostek, a u dzieci wykonuje się biopsję również, kości piszczelowej i...

BIOPSJA

Biopsja trofoblastu (kosmówki) stosowana jest w diagnostyce prenatalnej, w celu wykrycia wad genetycznych u płodu.

Biopsja endomiokardialna i perikardialna

Głównym wskazaniem do wykonania biopsji perikardialnej jest obecność płynu w worku osierdziowym szczególnie o charakterze nawrotowym a także procesów chorobowych obejmujących worek osierdziowy.

Znaczenie biopsji w diagnostyce neurologicznej

Badanie biopsyjne pozwala też na rozpoznanie procesu zapalnego mięśnia lub tkanki łącznej. Biopsja różnicuje też neuro-patie tzw.

Biopsja nerki

Mikroskopowy krwiomocz występuje prawie we wszystkich przypadkach udanych biopsji (95-100%) i jeżeli ustąpi po 24 h, nie jest traktowany jako powikłanie.