Biografia

Czytaj Dalej

BIOGRAFIA ZBELETRYZOWANA, b. literacka

BIOGRAFIA ZBELETRYZOWANA, b. Za początek „nowej biografii", jakpoczątkowo nazywano na Zachodzie opowieść biogr. JASIŃSKAZagadnienia biografii literackiej.

BIOGRAFIA DUCHOWA

Świątek wydał biografie osób,które wyróżniły się doskonałością życia (Świętość Kościoła wPolsce w okresie rozbiorowym i porozbiorowym, I Ki 1930, IIMP 1932).

VITA ET MORES GREGORII SANOCEI, biografia panegiryczna Grzegorza z Sanoka pióra Kallimacha

Szczególnie biografia Atticusa pióra Corneliusa Neposa posłużyła Kallimachowi jako bezpośredni wzór jego dzieła.

Recenzja: Wiktor Świetlik, Pierwsza Niezależna Biografia – Bronisław Komorowski

A to dlatego gdyż w przenośni czy też literaturze współczesnej hagiografia to także biografia, w której autor idealizuje opisywanych bohaterów lub wydarzenia w których uczestniczą albo których są inspiratorami i inicjatorami w trakcie swojego życia.

Romantyczna biografia Kordiana

Konfrontacja młodzieńczych marzeń i poetyckich mitów z XIX-wieczną rzeczywistością tym razem zachodnioeuropejską staje się następnym rozdziałem biografii Kordiana przedstawionym w II akcie dramatu.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu

Tematem mojej prezentacji są biografie ludzi wybitnych. Film jest więc próbą wypełnienia rzekomej luki w biografii słynnej pisarki.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.

Opisz biografię jako źródło do prognozowania

  Już w połowie XX wieku ukazały się prace na temat prognozowania powodzenia człowieka na danym stanowisku na podstawie jego biografii.

Adam Asnyk - krótka biografia

 

Adam Asnyk (pseud. El...y, Jan Stożek) żył w latach 1838—1897. Studiował nauki rolnicze i medyczne, a potem w Paryżu i Heidelbergu nauki społeczne. W powstaniu styczniowym związany był ze stronnictwem „czerwonych". Od 1870 roku mieszkał w Krakowie i wiele podróżował — w Tatry, do Indii, Tunezji, na...

Maria Konopnicka - krótka biografia

 

Maria Konopnicka (pseud. Marko, Jan Sawa, Jan Waręż) żyła w latach 1842—1910. Nie ukończyła pensji. Obarczona sześciorgiem dzieci, żyjąc samotnie, intensywnie pogłębiała własne wykształcenie. Pracowała jako nauczycielka i publicystka. W późniejszym okresie wiele podróżowała. Zasłynęła jako...

Eliza Orzeszkowa - krótka biografia

 

Eliza Orzeszkowa żyła w latach 1841—1910. Związana z Grodnem, tam została pochowana. Wcześnie wydana za mąż, w wiejskim majątku prowadziła pracę oświatową wśród ludu, a jednocześnie pogłębiała własne, zdobyte na pensji wykształcenie. Była zaangażowana w działalność powstańczą 1863 r...

Bolesław Prus - krótka biografia

 

Bolesław Prus (właśc. Aleksander Głowacki) żył w latach 1847—1912. Trudna młodość pozostawiła pisarzowi bogate doświadczenia życiowe. Jako chłopiec brał udział w powstaniu styczniowym, był ranny i aresztowany. Nie ukończył studiów przyrodniczych w Szkole Głównej. Stale w tarapatach...

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

 

Henryk Sienkiewicz (pseud. Litwos) żył w latach 1846—1916. Studiował w Szkole Głównej i na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale prawa i filozoficzno-historycznym. Dużo podróżował. Śladem tych podróży są np. Listy z podróży do Ameryki, Listy z Afryki. Z kolejnych miejsc pobytu słał nie tylko...

Aleksander Fredro - krótka biografia

Aleksander Fredro żył w latach 1793—1876. Urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej, która dzięki gospodarności ojca wzbogaciła się i uzyskała austriacki tytuł hrabiowski. Fredro kształcił się w domu. W 1809 r. na ochotnika wstąpił do szeregów dowodzonych przez księcia Józefa Poniatowskiego i...

Zygmunt Krasiński - krótka biografia

Zygmunt Krasiński żył w latach 1812—1859. Był wybitnym poetą, dramaturgiem, filozofem i epistolografem. Na życie poety ogromny wpływ wywarł ojciec, hrabia Wincenty Krasiński, były generał napoleoński w służbie carskiej. Zygmunt otrzymał solidne w\-kształcenie, głównie domowe. Wydział prawa...

Józef Ignacy Kraszewski - krótka biografia

Józef Ignacy Kraszewski (pseud. Bolesławita) żył w latach 1812—1887. Był powieściopisa-rzem, poetą, krytykiem literackim, publicystą, dziennikarzem, działaczem społecznym i politycznym. Studiował literaturę na Uniwersytecie Wileńskim. W 1830 r. został aresztowany za udział w tajnym związku...

Adam Mickiewicz - krótka biografia

Adam Mickiewicz żył w latach 1798—1855. Studiował na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego. Ze studiów wyniósł dobre przygotowanie humanistyczne w zakresie filozofii klasycznej, historii, teorii poezji, uzupełnione samokształceniem w Towarzystwie Filomatów, później Filaretów. Przeżył głęboką...

Cyprian Norwid - krótka biografia

Cyprian Norwid żył w latach 1821 —1883. Był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, rzeźbiarzem i malarzem. Lata szkolne spędził w Warszawie. Od 1840 r. zamieszczał poezje w czasopismach. W 1842 r. wyjechał z Polski. Podjął studia we Włoszech. W 1846 r. przesiedział miesiąc w więzieniu w Berlinie...

Juliusz Słowacki - krótka biografia

Juliusz Słowacki żył w latach 1809—1849. Uznany został za drugiego wieszcza polskiego. Był twórcą nowoczesnego dramatu polskiego, poetą, epistolografem, myślicielem. Jego filozofia genezyjska stanowiła swoistą odmianę romantycznej kosmogonii i historiozofii Wzrastał w środowisku elity kulturalnej...