Bieliński

Czytaj Dalej

BIELIŃSKI Franciszek

ok. 1683-1766, od 1732, Kiedy zostaje marszałkiem nadwornym koronnym. Opiekuje się Warszawą z niezwykłą na czasy saskie energią i kompetencją. W 1742 zostaje marszałkiem wielkim. Dzięki niemu rozwiązano palące zagadnienia życia miasta: bruki, oświetlenie, porządek ogniowy, tabor miejski, czystość...

ŁUBIEŃSKA TEKLA, z BIELIŃSKICH

ŁUBIEŃSKA TEKLA, z BIELIŃSKICH, ur. 6 VI 1767 w Warszawie, zm. 15 VIII 1810 w Krakowie, dramatopisarka. Poślubiwszy 1782 F. Łubieńskiego, późniejszego min. sprawiedliwości Księstwa Warsz., przebywała w swych dobrach w Sieradzkiem, Krakowskiem i (od 1797) w Guzowie pod Sochaczewem oraz w Warszawie;...

BIELIŃSKI WISSARION GRIGORJEWICZ

ur. 11 VI 1811w Sveaborgu (Finlandia), zm. 7 VI 1848 w Petersburgu, Ros.filozof i krytyk literacki.

Po ukończeniu gimnazjum w Penzie rozpoczął 1829 studiafiloz. na uniw. w Moskwie, z którego został usunięty 1832 zanapisanie antypańszczyźnianego dramatu Dmitrij Kalinin.

Rozpocząłdziałalność jako...

BIELIŃSKI, Bilenius DANIEL

zm. III 1591 w Wilnie,Duchowny kalwiński i braci polskich.

Pochodził ze Śląska, gdzie zetknął się z reformacją; ok. 1551działał jako kaznodzieja kalwiński w Woli Justowskiej i Chełmie(Krakowskie); 1554 zapisał się na UJ i był kaznodzieją przykościele św. Barbary w Krakowie; za jawne sprzyjanie...

BIELIŃSKI FRANCISZEK

ur. 1742, zm. 1809 w Warszawie,Działacz polit, i pedagog. Otrzymał staranne wykształcenie;posiadał gruntowną znajomość łac. autorów klasycznych orazfranc, literatury okresu oświecenia.

W 1763 posłował do Francji. Odpowiadając na apel KomisjiEdukacji Nar. 1773, wzywający do wypowiadania się w...