Biblioteka Poezji i Prozy

Biblioteka Poezji i Prozy – seria wydawnicza wydawana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie od 1959 roku. Zamyślona jako skarbnica dzieł klasycznych, obejmuje utwory kanonicznych pisarzy polskich oraz obcych opatrzone obszernymi wstępami krytycznymi, komentarzami i wskazówkami bibliograficznymi.

Czytaj Dalej

BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY

BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY, seria wyd.

CZYTELNIK, Spółdzielnia Wydawnicza „Cz."

Wielu prozaików przypomniała seria Biblioteki Dwudziestolecia(1957-61), w której wśród 26 pozycji znalazły się m.

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

Mickiewicz - “Konrad Wallenrod” - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego): - poezja jest skarbcem pamiątek narodowych, - poezja ma siłę zagrzewania do walki - poezja tyrtejska: poezja narodowa spełnia rolę mistrza, który uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu na wzór poezji tyrtejskiej rozpala w narodzie ...

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima, pisząc o możliwościach kreacyjnych artysty.

Gajcy poeci straceńcy, uczestnicy powstania warszawskiego, wskrzesili mit poezji tyrtejskiej, typ romantycznego poetyżołnierza poświęcającego swe życie walce o wolność. Poezja była dla nich także ucieczką od koszmaru świata Apokalipsy, jaką była wojna.

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

Mickiewicz - “Konrad Wallenrod” - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego): - poezja jest skarbcem pamiątek narodowych, - poezja ma siłę zagrzewania do walki - poezja tyrtejska: poezja narodowa spełnia rolę mistrza, który uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu na wzór poezji tyrtejskiej rozpala w ...

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - ROMANTYZM

Mickiewicz Konrad Wallenrod - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego): - poezja jest skarbcem pamiątek narodowych, - poezja ma siłę zagrzewania do walki - poezja tyrtejska: · poezja narodowa spełnia rolę mistrza, który uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu · na wzór poezji tyrtejskiej rozpala w ...

Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm

W pierwszym 10-leciu, kiedy formował się model prozy przełomu, charakteryzował się ten okres współistnieniem dwóch pokoleń literackich - pozytywistów i twórców z okresu neoromantyzmu, a tym samym współistnieniem dwóch modeli prozy: realistycznej, impresjonistyczno-symbolicznej i naturalistycznej.

Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

Przeciwieństwem poezji jest „milcząca uczciwość”, pozwalająca uchować szacunek krewnych i sąsiadów.

Niektórzy lubią poezję

Czytelni­cy poezji, chociaż nieliczni, a także jej twórcy, nie przestaną czytać i pisać wierszy z powodu braku definicji.

Poeta i poezja w utworach romantycznych

Poezja hrabiego Henryka, stanowiac zagrozenie dla jego zasad moralnych i bedaca zródlem nieszczescia jednostki, jest poezja nieszczera. Poezja traktowana jest jak sila, bedaca w stanie odrodzic duchowo naród, ozywic na nowo umilowanie wielkich idei.

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

Poezja i sława są marzeniami Henryka, lecz marzenia te są nieosiągalne, gdyż pozostają jedynie w sferze złudzeń. Ukazał typ poety przeklętego, który podążył za szatańskim wcieleniem poezji, które nie pozwoliło mu żyć w normalnej rzeczywistości.

Koncepja poety i poezji doby romantyzmu na podstawie utworów tej epoki

Mickiewicz - "Konrad Wallenrod" - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego): - poezja jest skarbcem pamiątek narodowych, - poezja ma siłę zagrzewania do walki - poezja tyrtejska: • poezja narodowa spełnia rolę mistrza, który uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu  • na wzór poezji tyrtejskiej rozpala w ...

Koncepcje poety i poezji w twórczości romantyków (Konrad Wallenrod, Beniowski, Nie – Boska Komedia)

Poezja jest raz „jak piorun jasna”, raz „smutna jako pieśń stepowa”, jeszcze indziej „piękna jak aniołów mowa”, i jest to zupełnie naturalne, a wręcz konieczne.

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima

Gajcy poeci straceńcy, uczestnicy powstania warszawskiego, wskrzesili mit poezji tyrtejskiej, typ romantycznego poetyżołnierza poświęcającego swe życie walce o wolność. Poezja była dla nich także ucieczką od koszmaru świata Apokalipsy, jaką była wojna.

Poezja wobec religii - Liryka prawd niepodważalnych

W poezji Lieberta pojawiają się dylematy wyboru: 1. W poezji Lieberta zmieniał się wizerunek Boga. To przeświadczenie zmusza „ja”  liryczne w poezji Liebertado bezustannej samokontroli i samooceny.

Polemika z mickiewiczowską koncepcją poety i poezji w „Nieboskiej komedii”

Ofiarami mituromantycznej poezji stają się w dramacie żona i Orcio. Ją poezja prowadzi do śmierci , a Orcia do nadwrażliwości i nieprzystosowania do świata. Poezja staje się źródłem nieszczęść rodziny hrabiego i przyczyną jego osobistej klęski.

BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ I OBCEJ

BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ I OBCEJ, masowa seriawyd. Seria, uzupełniana antologiami poezji, dramatówi opowiadań, ma się zamknąć liczbą ok.

KARPIŃSKI FRANCISZEK

Sterne, Pieśni Osjana, poezja ludowa). Wybór poezji, oprac. 1926 BN I 89; Wybór poezji i prozy, oprac.

KARPOWICZ TYMOTEUSZ

Zajmuje się teorią poezji (Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni 1975); tłumacz poezji radz. poezji: ang. , w: Gramatyka poezji?

BIBLIOTEKA

Biblioteka Aleksandryjska największa i najsłynniejsza biblioteka starożytna, zał. , pokarm dla ducha', napis na dawnej Bibliotece Królewskiej w Berlinie, zbud.