Bias (elektronika)

Czytaj Dalej

Jakie jest zastosowanie technik rytowniczych w elektronice?

Kolejną dziedziną, w której techniki te są stoso­wane jest elektronika. Płytki drukowane, służące do montowania elementów elektronicznych są wy­konywane metodami bardzo zbliżonymi do kwa­sorytu. Najprostsze płytki drukowane wykonuje się z miedzianej folii przyklejonej do cienkiej płyty z izolatora...

BIAS Z PRIENY

Ludzie są przeważnie źli maksyma Biasa, która wypisana była podobno na ścianie świątyni Apollina w Delfach.

Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki sterującej oswietleniem "BED"

SPIS TREŚCI 1.Opis przedsiębiorstwa. 2.Produkt. 3. Rynek i konkurencja. 4. Strategia przedsiębiorstwa. 5.Polityka cenowa. 6. Plan promocji i sprzedaży. 7. Budżet promocyjny. 8. Założenia techniczno - organizacyjne projektu inwestycyjnego. 8.1. Technologia produkcji. 8.2. Pracochłonność montażu. 8.3. Zużycie elementów kompletacyjnych 8.4. Nakłady inwestycyjne. 9. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego 9.1. Wielkość ...

Elektronika

Moim zdaniem najdynamiczniej rozwijającymi się gałęziami przemysłu w najbliższych latach będą: przemysł elektroniczny i informatyczny. UZASADNIENIE Ostatnie dekady XX wieku to początek i rozwój elektroniki i informatyki. Dwadzieścia lat temu komputer był potężną maszyną, która zwykle zajmowała kilka pomieszczeń, a dysk twardy o pojemności 20 MB ważył tyle, że przewożono go wózkiem akumulatorowym. Ale już na początku lat dziewięćdziesiątych pięciocalowy ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - Układy trójfazowe

Napięcia fazowe są to napięcia panujące miedzy jednym z przewodów fazowych i przewodem neutralnym. Napięcia te mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120. Suma tych napięć w dowolnej chwili czasu jest równa 0. L1,L2,L3 – przewody fazowe N – przewód neutralny UL1, UL2, UL3 – napięcia fazowe UL1L2, UL2L3, UL3L1 – napięcia przewodowe UL1L2=UL1-UL2 UL2L3=UL2-UL3 UL3L1=UL3-UL1 Napięcia przewodowe są to napięcia panujące między ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki, bhp, układy trójfazowe

Napięcia fazowe są to napięcia panujące miedzy jednym z przewodów fazowych i przewodem neutralnym. Napięcia te mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120. Suma tych napięć w dowolnej chwili czasu jest równa 0. L1,L2,L3 – przewody fazowe N – przewód neutralny UL1, UL2, UL3 – napięcia fazowe UL1L2, UL2L3, UL3L1 – napięcia przewodowe UL1L2=UL1-UL2 UL2L3=UL2-UL3 UL3L1=UL3-UL1 Napięcia przewodowe są to napięcia panujące między ...

Elektronika cyfrowa (BARDZO OBSZERNY MATERIAŁ)

ELEKTRONIKA CYFROWA W załączniku znajduje się obszerny materiał dotyczączy elektroniki cyfrowej - poniżej spis treści. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Systemy liczbowe 1.1.1. Dziesiętny system liczbowy 1.1.2. Dwójkowy system liczbowy 1.1.3. Szesnastkowy system liczbowy 1.2. Kody 2. PODSTAWOWE FUNKCJE LOGICZNE I FUNKTORY UKŁADÓW LOGICZNYCH 2.1. Wstęp 2.2. Podstawowe funkcje logiczne 2.3. Sposoby przedstawiania funkcji logicznych 2.4. Funktory ...

Wynalazcy z dziedziny elektroniki i elektrotechniki

WYNALAZCY Z DZIEDZINY ELEKTROTECHNIKI AMPRE ANDR MARIE (1775–1836), franc. fizyk i matematyk; 1809–24 prof. cole Polytechnique w Paryżu, od 1824 — cole Normale tamże; twórca podstaw współcz. elektrodynamiki; 1820 odkrył wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które przepływa prąd elektr.; sformułował tzw. regułę pływaka (reguła A.) oraz hipotezę o istocie magnetyzmu. EDISON THOMAS ALVA (1847–1931), wynalazca amer.; samouk, twórca wynalazków z wielu ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki

Maszyna elektryczna to urządzenie elektryczne przetwarzające energię. Cechą charakterystyczna maszyn jest to, że przemiany energii odbywają się za pośrednictwem pola magnetycznego przy udziale ruchu. Rodzaje maszyn –prądnice(zamieniają energię mechaniczną w elektryczną) – silniki (zamieniają energię elektryczną na mechaniczna) Podstawowe elementy maszyn 1)Stojan – część nieruchoma maszyny a)jarzmo lub rdzeń –są częścią nieruchomą obwodu magnetycznego, mają ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - prąd zmienny

ω – pulsacja [1rad/s] f – czestotliwosc [1Hz] ω=2∏f U=230√2sin(314t =30) Um=230√2V ω= 314rad/s ω=2∏f φu= 30 ω / 2∏ = f f=314/2∏=50Hz U=230V Napiecie w rezystorze pradu zmiennego Ur=I*R Reaktancja bierna indukcyjna XL = 2∏FL Xc = 1/ 2∏Fc Obwod szeregowy RL U=I√R2 + XL2 Obwod szeregowy RC U=I√R2 + Xc2 Obwod szeregowy RLC Z – impedancja Z = √R2 +( XL-Xc)2 Prad zmienny I=U/Z Dobroc cewki lub obwodu RLC QL = ωL/R UL = XL*I Uc = ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - Tranzystory

Tranzystor bipolarny (warstwowy) stanowi kombinacje dwóch półprzewodnikowych złączy P-N wykorzystywanych w jednej płytce półprzewodnika. 1) Tranzystor N-P-N Złącze emiter – baza polaryzowane jest w kierunku przewodzenia. Powoduje to przechodzenie elektronów z obszaru emitera do obszaru bazy, gdzie częściowo rekombinują z dziurami. Przyłożenie do kolektora dodatniego potencjału powoduje, że elektrody z obszaru bazy przechodzą do kolektora i obwodu zewnętrznego. 2) ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - BHP

Złącze (kablowe, napowietrzne)urządzenie służące do połączenia przewodów przyłącza z licznikiem bezpośrednio lub za pomocą wewnętrznej linii zasilającej. W złączu znajduje się główne zabezpieczenie budynku (bezpieczniki) Elementy przewodów żyły przewodzące, izolacyjne(polwinit, polietylen, guma), powłoka chroniąca izolację przed wpływem wilgoci, płynów chemicznych chemicznych uszkodzeń mechanicznych, pancerz(taśmy metalowe), odzież (czyli oblot z materiału ...