Bianka i Fernando

Czytaj Dalej

Fernando Cortez (1485 - 1547)

Konkwiskador hiszpański, zdobywca Meksyku,przybył do Nowego Swiata w 1504 r., został merem Santiago (Kuba). W 1504-wyruszył na wyprawę do Meksyku. Pozyskał tam względy córki wodza azteckiego, z której Majowie uczynili niewolnicę. Po założeniu miasta Vera Cruz ruszył przeciw stolicy Azteków, zawierając...

CASTRO PALAO FERNANDO de SJ

ur. 1581 w León (pn.Hiszpania), zm. 1 XII 1633 w Medina del Campo (prow. Valladolid),Teolog moralista.

W 1597 wstąpił do zakonu, nast. wykładał kolejno filozofięw kolegium w Valladolid oraz teologię mor. w Kompostellii Salamance. Był jednym z pierwszych moralistów jez. (obokP. Laymanna), który opracował...

FERDYNAND z LUGO, Fernando de Palacios, Fernando Spagnolo bp.

zm. 1435, legat papieski.

Pochodził z Hiszpanii; był dziekanem w Segowii, doktoremprawa kan. i r e f e r e n d a r z em p a p . ; 1418 został b p em Lugo(Galicia); 1419 wraz z bpem Jakubem ze Spoleto zostałlegatem pap. Marcina V dla zorganizowania akcji antyhusyckieji pośredniczenia w sporze...

HERRERA FERNANDO de

Alcanasobras de Fernando de H. Coster, Fernando de H. Macri, Fernando de H. Kossoff, Vocabulario de la obra poética de Fernando de H.