Bianchi (naczynie)

Bianchi (naczynie)

Czytaj Dalej

Zastosowanie naczyń połączonych

Zasadę naczyń połączonych wykorzystuje się w wielu urządzeniach. Rurka wodowskazowa umieszczana przy zbiornikach-zazwyczaj nieprzezroczystych zamkniętych naczyniach służy do wskazywania poziomu cieczy w zbiorniku. Stosuje się ją np. w kotłach. Taką rurkę stosuje się również w czajniku elektrycznym...

Wczesny okres rozwoju serca i naczyń krwionośnych

Szybkie wzrastanie zarodka, zarówno jego ciała, jak i błon płodowych, wymaga wczesnego rozwoju narządów układu krążenia (serca i naczyń krwionośnych) oraz wytworzenia krwi w celu odżywiania zarodka i umożliwienia wymiany materii między nim a ustrojem matki.

Pierwsze zawiązki tego układu powstają...

Naczynia i nerwy kości

1. Z okostnej wnikają do kości liczne tętniczki przez drobne kanały odżywcze. Na powierzchni kości występują wszędzie bardzo liczne, drobne, a częściowo również duże otwory naczyniowe (foramhia rasorum*). Duże otwory naczyniowe występują zarówno w przynasadach trzonów kości długich, jak i w...

Naczynia i nerwy stawów ręki

Unaczynienie stawów nadgarstka stanowią sieci nadgarstka dłoniowa i grzbietowa, które leżą na torebkach stawowych. Sieć dłoniowa jest przeważnie słabsza; jest ona utworzona przez drobne gałązki nadgarstkowe tętnicy promieniowej i łokciowej, łuku dłoniowego głębokiego oraz tętnicy między...

Naczynia mięśni

Sieć naczyń włosowatych przechodzi w żyły, które przebiegają obok tętnic. Żyły mięśni, nawet bardzo drobne, wyposażone są w zastawki.

Ścięgna mięśni w przeciwieństwie do brzuśca są bardzo słabo unaczynione, szczególnie w głębi.

Naczynia chłonne mięśni biegną obok naczyń...

Naczynia i nerwy warg

Unaczyriienie tętnicze warg pochodzi z tętnic wargowych. górnej i dolnej, które są gałęziami tętnicy szczękowej zewnętrznej. Prawe i lewe tętnice wargowe zespalają się z sobą. Leżą one po stronie wewnętrznej mięśnia okrężnego i zazwyczaj wyczuwamy ich tętnienie. Przy uderzeniu lub upadku na...

Naczynia i nerwy policzków

Tętnice policzków pochodzą z kilku różnych źródeł: częściowo z tętnicy szczękowej zewnętrznej, częściowo z tętnicy poprzecznej twarzy (od skroniowej powierzchownej) i z tętnicy policzkowej (gałęzi t. szczękowej wewnętrznej).

Węzły chłonne, które znajdują się w niewielkiej liczbie w...

Naczynia i nerwy dziąseł

Tętnice dziąsła górnego pochodzą z kilku gałęzi tętnicy szczękowej wewnętrznej (tętnic: policzkowej, zębodołowych górnych, podniebiennej większej); tętnice dziąsła dolnego z tętnicy podjęzykowej (gałęzi t. językowej), tętnicy podbródkowej (gałęzi t. szczękowej zewnętrznej) i tętnicy...

Naczynia chłonne języka

Naczynia chłonne prawej i lewej połowy języka łączą się z sobą licznymi gałązkami. W przypadkach raka przerzuty do węzłów chłonnych strony przeciwnej występują nieraz wcześniej niż po stronie zajętej. Natomiast układ chłonny nasady jest pra-wie zupełnie oddzielony od układu trzonu. W języku...

NACZYNIA I NERWY PODNIEBIENIA

Tętnice podniebienia pochodzą z trzech źródeł: i) z t. podniebiennej zstępującej (gałęzi t. szczękowej wewnętrznej), która przez otwór podniebienny większy dochodzi do podniebienia twardego (t. podniebienna większa), a której gałęzie biegną w rowkach podniebiennych otoczone tkanką gruczołową...

Naczynia i nerwy otrzewnej

Otrzewna ścienna odżywiana jest przez gałęzie pochodzące z tętnic zaopatrujących ściany brzucłia i ściany miednicy; otrzewna trzewna przez gałęzie oplatające dany narząd. W tkance podsurowiczej tętnice tworzą sieć podsurowiczą, widoczną gołym okiem; od sieci tej drobne naczyńka dochodzą do...

NACZYNIA I NERWY ŻOŁĄDKA

Tętnice pochodzą z wszystkich trzech gałęzi t. trzewnej; biegną one wzdłuż krzywizn żołądka wytwarzając dwa wieńce naczyniowe. Wzdłuż krzywizny mniejszej, zespalając się z sobą, biegną: i) t. żołądkowa prawa (od t. wątrobnej, będącej gałęzią t. trzewnej) i 2) t. żołądkowa lewa (z...

Naczynia chłonne jelita cienkiego

Naczynia chłonne — mleczowe (vasa chyli/era) jelita, jak wyżej wspomniano, pobierają tłuszcze; dlatego też limfę naczyń chłonnych jelita ze wrzględu na jej białawe zabarwienie nazwano mleczem (chylus), a naczynia chłonne jelit — naczyniami mleczowymi. Rozpoczynają się one w pobliżu wierzchołka...

Naczynia chłonne jelita ślepego

Naczynia chłonne biegną wzdłuż naczyń krwionośnych; uchodzą one do węzłów chłonnych położonych w kącie między jelitem krętym i okrężnica wstępującą wzdłuż tętnicy krętniczo-okrężniczej (lymphonodi ileocaecales). Węzły te mogą powiększać się w stanach zapalnych wyrostka...

Naczynia limfatyczne odbytnicy

Naczynia limfatyczne, które w ścianie odbytnicy układają się podobnie jak w całym jelicie, rozchodzą się w trzech kierunkach wzdłuż naczyń krwionośnych: 1) naczynia części miednicznej uchodzą do węzłów krzyżowych, jak również do węzłów położonych między pęcherzem, gruczołem krokowym i...

NACZYNIA CHŁONNE wątroby

Naczynia chłonne rozpoczynają się między zrazikami wątroby. Od zrazików powierzchownych kierują się na powierzchnię wątroby, od zrazików głębokich podążają w miąższu wątroby razem z naczyniami krwionośnymi czy to z żyłami i tętnicami międzyzrazikowymi, czy też z żyłami podzrazikowymi...

Naczynia chłonne trzustki

Naczynia chłonne trzustki biegną wzdłuż naczyń krwionośnych i uchodzą do okolicznych węzłów chłonnych, skąd limfa odpływa dalej do węzłów trzewnych w otoczeniu t. trzewnej, już to bezpośrednio, już to pośrednio przez węzły chłonne w otoczeniu t. krezkowej górnej. Okoliczne węzły trzustki...

Naczynia chłonne nosa

Naczynia chłonne nosa tworzą bogatą sieć powierzchowną czyli skórną, która łączy się z sieciami skórnymi twarzy. W linii pośrodkowej sieć skórna nosa zespala się również z siecią strony przeciwległej, a poza tym przez nozdrza przednie z naczyniami przedsionka nosa i za ich pośrednictwem z...

Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej

Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej uchodzą 1) do węzłów poza-gardłowych położonych do przodu od trzonu 2 kręgu i 2) do węzłów podżuchwowych. Dalszą stacją limfatyczną wszystkich tych naczyń są węzły chłonne szyjne głębokie górne. Przypuszczalnie istnieje połączenie naczyń...