Bianchi

Czytaj Dalej

BIANCHI VINCENZO OFMCap

Imię zak. Wiator, ur.20 IV 1706 w Coccaglio (prow. Brescia), zm. 18 I 1793 w Cotogno,kaznodzieja, teolog, pisarz polemiczny.

Do zakonu wstąpił 1724 w prow. Bressanone, 1731 przyjąłświęcenia kapł.; od 1737 przez 40 lat wykładał w zak. seminariachfilozofię i teologię; był definitorem, a 1771-74...

FRANCISZEK KSAWERY BIANCHI Św.

Barnabita,ur. 2 XII 1743 w Arpiño (Lacjum), zm. 31 I 1815 w Neapolu.

Studiował prawo na uniw. w Neapolu; 1762 wstąpił dozakonu i po odbyciu studiów filoz. w Macerata oraz teol.w Rzymie i Neapolu przyjął 1767 święcenia k a p ł . ; 1773-85był superiorem kolegium Portanova w Neapolu i od 1778wykładał...

BIANCHI Vicenz Friedrich (1768 - 1855)

Gen. austr. 1787 ofic. korpusu inżynierów, odznaczył się w wojnach z Turcjąi rewolucyjną Francją. 1807 gen. bryg. 1813 bił się pod Dreznem, w kampanii 1814 walczył pod Lyonem. 1815 usunął Murata z Królestwa Neapolu i w nagrodę Ferdynand IV mianował go ks. di Casalanza.