Bialska Kolej Dojazdowa

Bialska Kolej Dojazdowa

Czytaj Dalej

Ełcka kolej dojazdowa (do przedmiotu Transport Międzynarodowy)

05 – otwarcie ruchu publicznego na wszystkich liniach 1945 – przejęcie kolei przez DOKP w Olsztynie i powołanie Ełckiej Kolei Wąskotorowej 1951 - przebudowa torów z 1000 mm na 750 mm 1957 – powstanie Zarządu Kolei Dojazdowych przy DOKP w Olsztynie i powołanie Ełckiej Kolei Dojazdowej 1962 – przejęcie kolei przez Zarząd Kolei Dojazdowych przy DOKP Warszawa 1975 – wprowadzenie trakcji spalinowej 1991 – ...

Wymień po kolei czynności jakie należy wykonać aby dokonać oceny rozwoju fizycznego dziecka za pomocą tabel liczbowych

1. Ustalamy wiek metrykalny (kalendarzowy) podając liczbę lat, miesięcy i dni, jakie upłynęły od urodzenia do dnia badania.

2. Dokonujemy pomiaru wysokości i masy ciała. Pomiar wykonujemy w pozycji stojącej, wyprostowanej u dziecka rozebranego do kostiumu gimnastycznego po ustawieniu głowy w...

KOLEJE W POLSCE

Ponieważ państwa zaborcze prowadziły różną politykę transportową i w odmienny sposób rozbudowały sieć kolejową, spowodowało to duże kontrasty w rozwoju kolei w poszczególnych regionach.

Trakcja elektryczna na kolei

Obecnie dąży się do elektryfikacji kolei.

Systemy kierowania ruchem na kolei

Biorąc pod uwagę wielką liczbę pasażerów, korzystających co dzień z kolei oraz pokony­wane odległości liczba groźnych wypadków jest zdumiewająco mała.

Jak powstawała Kolej Transsyberyjska?

Ukończona w 1916 roku najdłuższa, bo licząca 9198 km, linia kolejowa świata - Kolej Transsyberyjska - biegnie przez wschodnią Rosję i Syberię z Moskwy do Władywostoku.

Kolej w Europie

Pomysłu tego jednak zaniechano, jednak podobny pomysł przyświeca kolei pneumatycznej, w której role tłoków zastąpiłby sam wagon umieszczony w tunelu. Eurostar na swojej trasie wykorzystuje tory kolei brytyjskich BRITISH RAIL, kolei francuskich SNCF a także brytyjskich kolei SNCB.