Biała tragedia

Czytaj Dalej

Gatunki dramatyczne - Tragedia

Założenia kompozycyjne tragedii antycznej w głównym swoim zrębie zachowały żywotność aż do okresu klasycyzmu, kiedy to skodyfi-kowano powtórnie jej poetykę, uznając za normatywny wymóg zasadę trzech jedności: czasu, miejsca i akcji.

Jakie niepokoje i dylematy współczesnych zauważasz w tragediach Sofoklesa?

  miłość siostrzana walka o władzę uczucie i obowiązek pojęcie zdrady i dochodzenia swoich praw prawa równe dla wszystkich władza a interes jednostki szacunek dla zmarłych ból po stracie najbliższych   Tragedia Sofoklesa zmusza współczesnego czytelnika do pewnych refleksji.

TRAGEDIA ANTYCZNA JEJ RODOWÓD I CECHY

  Na Eurypidesie kończy się rozwój tragedii, przechodzący wyraźną ewolucję od pierwotnego półreligijnego oratorium do wykształconej tragedii świeckiej.

Motyw tragedii w literaturze

  Pierwszą bohaterką, którą chciałabym w związku z tym przedstawić, jest Antygona z tragedii Sofoklesa.   Jak więc widzimy, można znaleźć wiele przykładów tragedii jednostek w literaturze.

„Tragedia jest tam, gdzie jest wybór” – jakie interpretacje tego pojęcia można odnaleźć w literaturze na przestrzeni wieków?

Postać Fausta z tragedii Goethego znakomicie ilustruje taką metamorfozę.   Myślę, że w trakcie poszukiwań po literaturze różnych ujęć tragedii, postrzeganej jako konieczność dramatycznego wyboru, warto wspomnieć o dwóch powieściach – Zbrodni i karze i Lordzie Jimie.

Tragizm Antygony - bohaterki tragedii Sofoklesa i uniwersalność "Antygony" - utworu

Przedmiotem tragedii jest sprawa pochowania zdrajcy - brata Antygony, czego zabrania Kreon.

Tragedie jednostek i ich ponadczasowy wymiar na wybranych przykładach literackich z różnych epok

Pierwszą bohaterką, którą chciałabym w związku z tym przedstawić, jest Antygona z tragedii Sofoklesa. Jak więc widzimy, można znaleźć wiele przykładów tragedii jednostek w literaturze.

Tragedia antyczna a dramat szekspirowski

Chodzi głównie o zasady działania fatum, z czego wypływa, niż o samą budowę   Tragedia antyczna:   FATUM, czyli bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt miedzy własnymi racjami a siłami wyższymi: losem, prawami historii, interesem społecznym, normami moralnymi, itp.

Powstanie i rozwój tragedii greckiej

Najwięksi tragicy greccy Ajschylos - "Błagalnice", "Persowie", "Prometeusz w okowach" Sofokles - "Antygona", "Elektra", "Król Edyp" Eurypides - "Elektra", "Hedea", "Figenia w Aulidzie" Największym twórcą komedii był Arystofanes - "Żaby", "Ptaki", "Chmury" Tematy tragedii greckiej Tragedia czerpała tematy z mitów greckich, wierzeń i wątków homeryckich.

Budowa tragedii na przykładzie Antygony

Eksodos - pieśń chóru schodzącego z orchestry Pojęcia: Prologos - zapowiedź czegoś Protasis - zapoznanie się z boheterami, głównymi wątkami Epitasis - zarysowanie początków konfliktu, początek intrygi Katarsis - doprowadzenie konfliktu do stanu kulminacyjengo Katastopi - trwanie kulminacji ku niepomyślnemu zakończeniu Akcja tragedii antycznej składała się z przyczyn i skutków.

Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady

Początkowo chór odgrywał bardzo ważną, wiodącą rolę, uczestniczył w akcji, niekiedy relacjonował ją w formie narracji - stąd charakter chóralny tragedii grackiej. Na czoło tragedii wysuneli się aktorzy.

Tragedia młodych w poezji Krzysztof Kamil Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego

Obrazem martyrologii społeczeństwa polskiego jest poemat epicki osnuty wokół tragedii rodzinnej pt.

Biała magia

Wiersz jest jednym z najbardziej znanych erotyków Baczyńskiego, dedykowanym oczywiście Barbarze Drapczyńskiej. Pochodzi z 1942 roku, a zatem z okresu, kiedy poeta osiąga już pełnię dojrzałości swo­jego warsztatu. Toteż odnajdziemy w nim właściwie wszystkie, charakterystyczne dla pisarza i stanowiące...

Cechy tragedii antycznej na podstawie „Antygony” Sofoklesa.

 

1. jedność czasu, miejsca i akcji – czas: starożytność, za panowania Kreona, miejsce: plac przed pałacem w Tebach, akcja: jeden wątek, przestępstwo Antygony i jego konsekwencje,

2. ograniczona liczba aktorów, nie więcej niż trzech na scenie,

3. brak scen zbiorowych, zastępowanie ich opowiadaniem...

Geneza i cechy tragedii antycznej

  Cechy tragedii Tragedie, najwyżej ceniony gatunek oparte były na konflikcie tragicznym. Tragedia mogła być pisana jedynie stylem wysokim, podniosłym, występować w niej mogły "wielkie" postacie - szlachetnie urodzone, zaś komedia pisana stylem lekkim, żartobliwym, nawet rubasznym, a występowały w niej osoby o rodowodzie plebejskim.

„Tragedia jest tam, gdzie jest wybór” jakie interpretacje tego pojęcia można odnaleźć w literaturze na przestrzeni wieków?

Postać Fausta z tragedii Goethego znakomicie ilustruje taką metamorfozę. Myślę, że w trakcie poszukiwań po literaturze różnych ujęć tragedii, postrzeganej jako konieczność dramatycznego wyboru, warto wspomnieć o dwóch powieściach Zbrodni i karze i Lordzie Jimie.

Treny J. Kochanowskiego obrazem ojcowskiej tragedii

Wytłumaczenie sobie przypadkowości tragedii nie przynosi mu jednak ulgi w cierpieniu.

Rozszczepienie światła białego w pryzmacie

Pomiary prędkości światła monochromatycznego w ośrodkach materialnych dowodzą, że prędkość światła w ośrodkach zależy od częstotliwości światła. Zjawisko to nazywamy dyspersją światła. Tylko w próżni prędkości wszystkich fal elektromagnetycznych są jednakowe.

Zależność prędkości fali...

Charakterystyka chwastów - Bniec biały

Melandrium album (L.) Fr.

Roślina dwupienna, roczna, dwuletnia lub wieloletnia, 30-100 cm wys. Ło-dyga rozgałęziona od podstawy, miękko owłosiona, w górze nadto z włoskami gruczołowatymi. Liście naprzeciwległe, lancetowate. krótko, miękko owłosione. Kwiaty białe. Kielich kwiatu w męskich rurkowaty...

Powstanie styczniowe - Biali i Czerwoni

W okresie przedpowstaniowym, pod wpływem wydarzeń w Europie, uformowały się dwa obozy polityczne: Czerwonych i Białych. Czerwoni byli zwolennikami pełnej niepodległości Polski, mieli szeroką rzeszę zwolenników wśród różnych grup społecznych, ale przede wszystkim należeli do nich ludzie młodzi...