Biała Rewolucja

Biała Rewolucja

Czytaj Dalej

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

konstytucja Roku III (według nowego rewolucyjnego kalendarza). Nazwa jest oczywiście słuszna, ale jednocześnie sami Amerykanie używają również nazwy rewolucja, na określenie tego, co zaszło w latach 1775-1783.

Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

::PLUSY I MINUSY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ::.

Rewolucja w literaturze

We fragmencie czwartym i ósmym wstępu przedstawione zostało obozowisko rewolucjonistów, którzy przy zastawionych mięsiwem i napojami stołach świętują po walce i oczekują na przybycie swojego przywódcy Pankracego: Krasiński bardziej wnikliwie charakteryzuje i ocenia rewolucjonistów i ich hasła w części III dramatu, a dokładnie w scenach ukazujących wędrówkę hrabiego Henryka przez obóz rewolucji, który ...

Motyw rewolucji w literaturze

Rewolucja wydaje się być jednym wielki paradoksem – rewolucjoniści walczą o realizację wielkich, szczytnych haseł przy zastosowaniu metod zaprzeczającym gloszonym zasadom.

„PRZEDWIOŚNIE” S. ŻEROMSKIEGO - REWOLUCJA

Założenia rewolucji są więc słuszne, nawiązują do haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Rewolucja w Baku wprowadziła nieład i wyzwoliła spory narodowościowe pomiędzy Tatarami a Ormianami.

Wizja rewolucji w ‘Nie-Boskiej komedii’

Poeta - arystokrata nie odważył się oddać zwycięstwa rewolucjonistom całkowicie (Pankracy pada martwy na widok Chrystusa, rażony błyskawicą jego wzroku), chociaż obserwując ruchy rewolucyjne w Europie Zachodniej wiedział, że rewolucja społeczna jest nieunikniona, a spowodowana została nędzą, krzywdą i cierpieniem mas ludowych oraz egoizmem i zachłannością arystokracji.

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Nie aprobuje on wprawdzie perspektywy rewolucji społecznej, ale również nie przyznaje racji jej przeciwnikom. Pisarz stawia przed czytelnikiem problemy rewolucji, ale nie rozstrzyga ich.

Biała magia

Wiersz jest jednym z najbardziej znanych erotyków Baczyńskiego, dedykowanym oczywiście Barbarze Drapczyńskiej. Pochodzi z 1942 roku, a zatem z okresu, kiedy poeta osiąga już pełnię dojrzałości swo­jego warsztatu. Toteż odnajdziemy w nim właściwie wszystkie, charakterystyczne dla pisarza i stanowiące...

Rewolucja francuska i powrót monarchii we Francji

Jedyną rzeczą, która nowej Francji pozostała z monarchii, była jej tradycyjna polityka zagraniczna; za Dyrektoriatu panuje ona z taką siłą, jak gdyby w ogóle nie było rewolucji.

Rewolucja przemysłowa

Masy ludowe starożytnego Rzymu nigdy nie uświadamiały sobie dokonywającej się rewolucji ekonomicznej: nie dostrzegały zmian zachodzących w ich życiu z taką jasnością, z jaką my je dziś widzimy.

Rewolucja i głód w Rosji

Chłop rosyjski jest małym, chciwym ziemi posiadaczem, dla którego komunizm jest czymś równie odległym, jak myśl o lataniu dla wieloryba; rewolucja oddała mu ziemię wielkich obszarników, lecz nie mógł on za produkty rolne otrzymywać nic prócz pieniędzy, a właśnie rewolucja obniżyła wartość pieniądza do granic ostatecznych.

REWOLUCJA ISLAMSKA

Bodźcem dla nich była rewolucja Islamska w Iranie zakończona obaleniem szacha w 1979r.

Poglądy Z. Krasińskiego i S. Żeromskiego na rewolucję społeczną.

W swojej powieści pisarz przestrzegł przed możliwością wybuchu rewolucji w Polsce, a jej obraz przedstawił na przykładzie rewolucji październikowej w Rosji.

Ocena rewolucji w "Przedwiośniu" Żeromskiego

Rewolucja to wizja śmierci, głodu, nędzy i choroby,jaką roztacza autor opisując rewolucyjne Baku. Z drugiej strony wyczuwa się w partiach powieści dotyczących rewolucji, pewnego rodzaju przejęcie wielkością i siłą rewolucji, szacunek do tak burzącego zrywu ludzi.

Przedstawienie stosunków Krasińskiego i Żeromskiego do rewolucji w oparciu o "Nie Boską komedię" i "Przedwiośnie"

Poeta - arystokrata nie odważył się oddać zwycięstwa rewolucjonistom całkowicie (Pankracy pada martwy na widok Chrystusa, rażony błyskawicą jego wzroku), chociaż obserwując ruchy rewolucyjne w Europie Zachodniej wiedział, że rewolucja społeczna jest nieunikniona, a spowodowana została nędzą, krzywdą i cierpieniem mas ludowych oraz egoizmem i zachłannością arystokracji.

Poezja wobec rewolucji - Poezja jako retoryka

W poezji rewolucyjnej o kształtach wypowiedzi decyduje porządek krasomówczy.

Poezja wobec rewolucji - „Jeśli harfa ma zakląć pioruny”

Z poetyk starszych, związanych z postawami buntowniczymi, a w Dwudzie-stoleciu aktywizowanych dla wzbudzenia gniewu rewolucyjnego, największy sukces odniosłapoetyka romantyczna – dzięki operującemu jej repertuarem środków po mistrzowsku, najwy-bitniejszemu twórcy polskiej liryki rewolucyjnej – Władysławowi Broniewskiemu (1897 –1962), który pisał w programowym wierszu Poezja*: Jeśli w pieśni potrzebna ci harfa, jeśli harfa ma ...

Poezja wobec rewolucji - Ewolucja, czy rewolucja?

Nawet najbardziej drastyczne obrazy nędzy, gło-du, poniżenia, opisy masakrowania demonstrantów i represji policyjnych, które spotykająniepokornych, wcale nie muszą prowadzić do wniosków rewolucyjnych.

Poezja wobec rewolucji - Wobec doświadczeń radzieckich

Rewolucjoniści zabijali rewolucjonistów. Do Włodzimierza Lenina strzelaławcale nie „biała” fanatyczka, lecz członkini partii eserów (socjalistów – rewolucjonistów).