Biała Krakowska

Biała Krakowska

Czytaj Dalej

AKADEMIA KRAKOWSKA

Ośrodek naukowy wybudowany przez królową Jadwigę. Uczelnia ta cieszyła się sporym autorytetem. Jej cechą było przezwyciężenie  typowej dla średniowiecza postawy jaką była scholastyka (nauczanie wyjaśniające problemy, posługujące się biblią)

AWANGARDA KRAKOWSKA

−  avant-garde - straż przednia

−  Tadeusz Pejper, Julian Przyboś

−  czasopismo „Zwrotnica”

−  3xM (miasto, masa, maszyna)

−  metafora teraźniejszości

−  język rozwija się wraz z technologią

−  poezja powinna współbrzmieć z rzeczywistością, prezentacja rzeczywistości

−  fascynacja cywilizacją...

AWANGARDA KRAKOWSKA - JULIAN PRZYBOŚ

„Lipiec"”

   „Na świadectwach wzbici w radość, odlecieli uczniowie    

Drży powietrze po ich śmigłym zniku”  

„Z Tatr”

−  tragedia zmarłej taterniczki obok krajobrazu Tatrzańskiego

 „Notre - Dame”

−  poczucie przytłoczenia wobec wspaniałości filarów katedry

−  podmiot liryczny jest ...

AWANGARDA KRAKOWSKA - WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

−  tworzył poezję proletariacką

−  poezja ma powiedzieć to, czego nie mogą powiedzieć inni

−  popierać proletariat

−  ma być ostra, zagrzewać

−  poezja jako forma walki o nowy ład społeczny

−  ma wyrażać problemy robotników

−  poeta romantyczny

−  poezja ma agitować, podrywać do czynów

− ...

Biała magia

Wiersz jest jednym z najbardziej znanych erotyków Baczyńskiego, dedykowanym oczywiście Barbarze Drapczyńskiej. Pochodzi z 1942 roku, a zatem z okresu, kiedy poeta osiąga już pełnię dojrzałości swo­jego warsztatu. Toteż odnajdziemy w nim właściwie wszystkie, charakterystyczne dla pisarza i stanowiące...

Wyżyna KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

Śląsko-Krakowskiej; rozciąga się od Krakowa w kierunku pn.

Awangarda Krakowska (program, twórcy, przykłady)

Grupa skupiona wokół Tadeusza Peipera i pisma "Zwrotnica"; należeli do niej Julian Przyboś, Jan Parandowski, Adam Ważyk;

Głosili związek literatury z teraźniejszością, w odróżnieniu od futurystów, ale podobnie do futurystów ma współbrzmieć z nowoczesnością, cywilizacją, techniką i rozwojem miast...

Jura Krakowsko Częstochowska

Jura Krakowsko-Częstochowska składa się z następujących części: Pomost Krakowski, Wyżyna Krakowska, Wyżyna Czę-stochowska i Wyżyna Wieluńska.

KRAKOWSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY

Przemysł elektrotechniczny - Kraków (Zakłady Teletechniczne "Telos", Krakowska Fabryka Kabli, Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych), Zabierzów (Zakłady Materiałów Izolacyjnych), Myślenice (Zakład Kabli Przewodów Elektrycznych Telefonika S.

Rozszczepienie światła białego w pryzmacie

Pomiary prędkości światła monochromatycznego w ośrodkach materialnych dowodzą, że prędkość światła w ośrodkach zależy od częstotliwości światła. Zjawisko to nazywamy dyspersją światła. Tylko w próżni prędkości wszystkich fal elektromagnetycznych są jednakowe.

Zależność prędkości fali...

Charakterystyka chwastów - Bniec biały

Melandrium album (L.) Fr.

Roślina dwupienna, roczna, dwuletnia lub wieloletnia, 30-100 cm wys. Ło-dyga rozgałęziona od podstawy, miękko owłosiona, w górze nadto z włoskami gruczołowatymi. Liście naprzeciwległe, lancetowate. krótko, miękko owłosione. Kwiaty białe. Kielich kwiatu w męskich rurkowaty...

Powstanie Krakowskie - Informacje Ogólne

Bezpośrednim skutkiem powstania była likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej , której obszar wcielono do Austrii . Rewolucja Krakowska dała całej Europie przykład , utożsamiając sprawę wagi narodowej ze sprawą demokracji , oraz wyzwolenia klasy uciskanej .

Powstanie styczniowe - Biali i Czerwoni

W okresie przedpowstaniowym, pod wpływem wydarzeń w Europie, uformowały się dwa obozy polityczne: Czerwonych i Białych. Czerwoni byli zwolennikami pełnej niepodległości Polski, mieli szeroką rzeszę zwolenników wśród różnych grup społecznych, ale przede wszystkim należeli do nich ludzie młodzi...

Powstanie Styczniowe - DZIAŁANIE RZĄDU NARODOWEGO I INGERENCJA BIAŁYCH W POWSTANIE

Naczelnikowi Warszawy, Stefanowi Bobrowskiemu, udało się zreorganizować powstańców, zorganizować zaopatrzenie i łączność. Wprowadził on też w życie dekret uwłaszczeniowy, odebrany jednak dość biernie przez chłopów. W lutym 1863 roku podpisana została prusko - rosyjska konwencja Alvenslebena o...

Rozbicie dzielnicowe - Rządy regencyjne w Krakowie i próby powrotu na tron krakowski Mieszka Starego

W imieniu księcia władzę mieli sprawować: wdowa po Kazimierzu, Helena, wojewoda krakowski Mikołaj, a także biskup krakowski Pełka.

Rozbicie dzielnicowe - Tron krakowski po śmierci Mieszka Starego

Leszek prawdopodobnie obszedł ten warunek w taki sposób, że faktycznie główną rolę na jego dworze grał nie palatyn, tylko kasztelan krakowski i stąd pochodzi późniejsza, formalna już wyższość kasztelana krakowskiego nad palatynem.

Rozbicie dzielnicowe - Polityka ruska Leszka Białego

Śmierć Leszka otworzyła duży okres zmagań o władzę w Krakowie, bowiem syn jego, Bolesław, nazwany później Wstydliwym, był wówczas zaledwie półtorarocznym dzieckiem, więc panowie krakowscy chcieli ponownie wprowadzić regencję.

Traktat krakowski

Traktat krakowski - 8. 1525 na rynku krakowski A.

WYPŁAWEK BIAŁY JAKO PRZEDSTAWICIEL PŁAZIŃCÓW WODNOŻYJĄCYCH

Typ : Płazińce

Gromada : Wirki

Gatunek : Wypłąwek biały

Gromada : Przywry

Gatunek : Motylica wątrobowa

Gromada : Tasiemce

Gatunek : tasiemiec uzbrojony, nieuzbrojony

Wypławek biały żyje w środowisku wodnym, względnie mocno wilgotnym, pod kamieniami, pod liśćmi, kawałkami drewna. Długość...

Krwinki białe ziarniste

Część hemocytoblastów szpiku przybiera charakter elementów macierzystych krwinek białych ziarnistych. Są to podobne do hemocytoblastów tzw. mieloblasty; te z kolei różnicują się w trzech kierunkach: jedne, najliczniejsze, wytwarzające w cytoplazmie ziarnistości barwiące się barwnikami obojętnymi...