Bit parzystości (parity bit)

Bit parzystości P (even) uzupełnia znak do nieparzystej liczby jedynek w całym znaku, liczonym łącznie z bitem parzystości; bit nieparzystości N (odd) uzupełnia znak do parzystej liczby jedynek.

Bps (bit per second)

Bps (bit per second) - jednostka przepływności szeregowych kanałów i łączy cyfrowych, określająca rzeczywistą szybkość transmisji binarnych danych w medium, w bitach na sekundę (b/s).

Bit hilani

akadyjskim bit hilani 'dom z przedsionkiem'}

BER (Bit Error Rate)

BER (Bit Error Rate) - bitowa stopa błędu transmisji określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania w strumieniu przesyłanych informacji.

Bit (binary digit)

Bit (binary digit) - elementarna jednostka informacji w systemie dwójkowym (binarnym).

CBR (Constant Bit Rate)

CBR (Constant Bit Rate) - jedna z pięciu klas ruchowych dostarczających usługi w sieci ATM (ABR, CBR, automatycznie lub kojarzone komputerowo we fragmentach dialogowych przez agentów firmy, co wielokrotnie zwiększa liczbę równocześnie zawieranych transakcji i skraca czas ich trwania.

CBR (Constant Bit Rate)

CBR (Constant Bit Rate) - jedna z pięciu klas ruchowych dostarczających usługi w sieci ATM (ABR, CBR, GFR, UBR, VBR).

Dopełnianie bitami

Dopełnianie bitami - procedura uzupełniania przeplotu bitowego przez dodawanie nie znaczących bitów do przesyłanego strumienia, stosowana w transportowych systemach plezjochronicznych PDH.

Szybkość transmisji (bit rate)

Szybkość transmisji (bit rate) - inaczej przepływność binarna, określa liczbę przesyłanych bitów informacji dwójkowej w czasie 1 s przez kanał telekomunikacyjny, przy wymaganej i ustalonej stopie błędu.

UBR (Unspecified Bit Rate)

UBR (Unspecified Bit Rate) - jedna z pięciu (ABR, CBR, GFR, UBR, VBR) klas ruchowych w sieciach ATM dostarczająca usługi o zmiennej i niezdefiniowanej przepływności.

VBR (Variable Bit Rate)

VBR (Variable Bit Rate) - jedna z pięciu (ABR, CBR, GFR, UBR, VBR) klas usług ruchowych w sieciach ATM.

MONS GRAUPIUS (GÓRY GRAMPIAN), BIT­WA POD MONS GRAUPIUS 84

Dowodzone przez Gnejusza Juliusza Agrykolę (40-93) legiony rzymskie od 77 do 83 podbijały Walię, a w 84 dotarły niemal do obecnego Aberdee (Szkocja). Historyk Tacyt (56?-120) w „Życiu Agrykoli" podaje, że około 11 tysięcy rzymskiej jazdy i piechoty, w której służyli również wierni Rzymowi Brytowie...

ABR (Available Bit Rate)

Negocjowana przepływność łącza w sieciach asynchronicznych ATM. Jedna z pięciu (ABR, CBR, VBR, UBR, GFR) klas usług w zarządzaniu przełącznikiem ATM przy zestawianiu połączeń wirtualnych. Klasa usług ABR zezwala użytkownikom na korzystanie z całej dostępnej w danym momencie przepływności medium...