Bi (dysk)

Bi (dysk)

Czytaj Dalej

Jak działa dysk laserowy?

Do niedawna VHS miał jednego tylko rywala -dysk laserowy. Format ten jest dosyć popularny w USA, a oferuje doskonałą jakość obrazu oraz kilka użytecznych funkcji. Problem polega na tym, że format ten zupełnie nie nadaje się do produkcji domowych nagrań i odtwarzacze laserowe mogą być używane...

Dyski CD-ROM

Jedną z najbardziej popularnych metod przechowywania informacji multimedialnej jest zapis na CD-ROM. CD-ROM, skrót od Compact Disk-Read Only Memory jest dyskiem kompaktowym, gdzie raz zapisa­na informacja może być tylko odczyta­na, nie może zaś być w żaden sposób mo­dyfikowana. Jest to dobry nośnik...

Co to jest dysk Galaktyki?

Pomiędzy dyskiem a jądrem naszej Galak­tyki zachodzą zasadnicze różnice. Gwiazdy w dysku są względnie młode i jest wśród nich dość dużo jasnych, błękitnych i białych gwiazd. Wiele z nich powstało jednocześnie, tworząc tak zwane gromady otwarte, których najbardziej znanym przykładem są Plejady...

DYSK

Krążek metalowy a. drewniany okuty metalem, używany w sporcie do rzutów w dal; płaski krążek przypominający kształtem dysk sportowy; z gr. diskos. Dysk z Fajstos zob. Fajstos.

Dyskobol brąz dłuta Myrona z Eleuterai (ok. 450 pne.) przedstawiający zawodnika w chwili poprzedzającej rzut dyskiem, nie...

Dysk Twardy - HDD - referat

Wiadomości ogólne Pierwsze pamięci masowe zaczęto stosować od połowy dziewiętnastego wieku – używano wtedy kart perforowanych które wprowadzały dane do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne komputery korzystały z pamięci zbudowanej z lamp elektronowych, potem zaczęły pojawiać się różnorodne pamięci magnetyczne – bębnowe, bąbelkowe, taśmowe. Pierwszy model dysku twardego wyprodukowano w 1957 roku. Producentem był IBM, urządzenie nazwano ...

Pamieci dyskowe - dyski twarde.

Pamięci dyskowe – dysk twardy. Historia Dzisiejsze dyski twarde są "dalekimi krewnymi" pamięci bębnowych. Pierwszym seryjnie produkowanym komputerem wyposażonym w tego rodzaju pamięć był Ferranti Mark I z 1951 roku. Dane przechowywane były na pamięci bębnowej o pojemności 650 000 bitów. Komputer zajmował dwie pięciometrowe szafy i jak na tamte czasy pracował z dużą szybkością. Proste operacje arytmetyczne przeprowadzał w milisekundowym czasie. Wykorzystywany był ...

„Wypadnięcie” dysku

Jaki charakter ma ból?

Ból zależy od miejsca i stopnia wypchnięcia dysku z jegonaturalnego położenia. Mozę on być ostry i drążący, może teżbyć ciągnący i promieniujący w kierunku nóg. Mozę przypo-minać ostry ból doznawany w rwie kulszowej, może się teżprzejawiać jako mrowienie lub drętwienie...

„Wypadnięcie” dysku

Jeżeli odłamany kawałek dysku albo część jego jądra zawęziotwór międzykręgowy, przez który przebiega nerw, spowodujeto ciągłe drażnienie tego nerwu i bardzo silny ból. Jeżeli procesten trwa dłużej, mówimy o „wypadnięciu" dysku (prolaps). Nie„wypada" jednak nigdy cały krążek, jak mylnie...

Co zapobiega wypadnięciu dysku?

Wiemy już, że dysk może się wysunąć w każdym kierunku. Zazwyczaj odczuwamy to, gdy kierunek pękania pierścienia włóknistego przebiega w stronę kanału kręgowego albo w bok od niego, ku miejscom wyjścia nerwów, czyli korzeni nerwów. W pierwszym przypadku uciskany jest rdzeń kręgowy, w drugim dysk...

Dysk lędźwiowo-krzyżowy

Spowodowane przez krążki międzykręgowe bóle pleców zależą od obciążenia. Nasilają się w ciągu dnia, zwłaszcza gdy trzeba podnieść lub przenieść coś ciężkiego. Najczęściej bóle pleców występują w pozycji stojącej i siedzącej, zwłaszcza wtedy, gdy istnieje dodatkowo nadmierne wygięcie...

Profilaktyka schorzeń dysków

Często profilaktyka jest równocześnie leczeniem. Nie da się wyraźnie odgraniczyć od siebie zapobiegania i terapii.

/. Ruch

Wszystkie narządy, które mają do czynienia z ruchem serca, płuc, rąk, nóg i, oczywiście, kręgosłupa obowiązuje zasada, że bez życia nie ma ruchu, a bez ruchu nie ma życia...