Bhutańska A Division

Czytaj Dalej

BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

Hiszpańska dywizja złożona z ochotników (dowódca gen. Augu-stin Muńoz Grandes, następnie gen. Esteban Infantes), sformowana w 1941 r. Nazwa pochodziła od ciemnobłękitnego koloru mundurów członków partii Falanga. Skierowa­na w sierpniu 1941 r. na front wschodni, jako 250 dywizja piecho­ty w składzie Grupy...

CDMA (Code Division Multiple Access)

CDMA (Code Division Multiple Access) - dostęp wielokrotny z kodowym rozdziałem sygnałów, zapewniający każdemu użytkownikowi przez cały czas sesji pełne pasmo medium transmisyjnego, przy czym sygnały są przemieszane zarówno w dziedzinie czasu, jak i w dziedzinie częstotliwości.

Do najbardziej znanych...

FDD (Frequency Division Duplex)

FDD (Frequency Division Duplex) - sposób realizacji jednoczesnej, dwukierunkowej transmisji radiowej i podziałem częstotliwości, w której dla każdego kierunku przekazu stosuje się różne częstotliwości sygnału nośnego (sieci GSM, UMTS z UTRAtypu WCDMA, in).

FDM (Freąuency Division Multiplexing)

FDM (Freąuency Division Multiplexing) - technika zwielokrotnienia w dziedzinie częstotliwości, jedna z technik zwielokrotnienia sygnałów w medium transportowym. Polega na dzieleniu kanału transmisyjnego przez podział na kilka równoległych podkanałów częstotliwościowych, rozdzielanych przez pasma...

TD-CDMA (Time Division CDMA)

TD-CDMA (Time Division CDMA) - jeden z dwóch typów realizacji interfejsu radiowego w systemie komórkowym 3G UMTS. Stosuje zwielokrotnienie dostępu z podziałem kodów oraz dupleks czasowy TDD w pasmach, w których nie można wprowadzać dupleksu częstotliwościowego FDD.

TDD (Time Division Duplex)

TDD (Time Division Duplex) - sposób realizacji dwukierunkowej transmisji, w którym dla każdego kierunku dane nadaje się w innych szczelinach czasowych. Możliwa jest asymetryczna transmisja dupleksowa przez przyporządkowanie większej liczby szczelin czasowych dla konkretnego kierunku transmisji (zwykle „w...

TDM (Time Division Multiplexing)

TDM (Time Division Multiplexing) - zwielokrotnienie z podziałem czasu, stanowiące jeden z najbardziej popularnych sposobów zwielokrotnienia liczby kanałów utworzonych przez jedno fizyczne łącze transmisyjne.

Polega na umownym podziale kanału transmisyjnego na szereg następujących po sobie szczelin...

TDMA (Time Division Multiple Access)

TDMA (Time Division Multiple Access) -  metoda wielokrotnego dostępu do pojedynczego medium transmisyjnego z podziałem czasu. Polega na ustaleniu przedziałów czasowych zwanych szczelinami (tworzących ramki w których są umieszczana dane pochodzące od różnych użytkowników. Przesyłane przez medium sygnały...

WCDMA (Wideband Code Division Multi Access)

WCDMA (Wideband Code Division Multi Access) - szerokopasmowa technologia transmisji radiowej z rozpraszaniem widma i zwielokrotnieniem kodowym oznaczana również jako WB-CDMA.

Standard WCDMA jest głównie przeznaczony dla systemów radiokomunikacji ruchowej trzeciej generacji IMT-2000 (UMTS w Europie od 2001 r.) w...

WDM (Wavelength Division Multiplexing)

WDM (Wavelength Division Multiplexing) - sposób falowego zwielo- krotnienia przepływności światłowodu przez równoległą, równoczesną i niezależną transmisję wielu kanałów optycznych czyli laserowych promieni świetlnych o różnych długościach fali (transmisja kolorowa), prowadzonych w jednym włóknie...

Zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing)

Zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing) - zwielokrotnienie polegające na niezależnym kodowaniu (i dekodowaniu) każdego z kanałów użytkownika kodem rozpraszającym widmo częstotliwości, emitowanym w tym samym paśmie transmisyjnym.

Wszystkie tak zakodowane sygnały użytkowe, pomimo iż są...

Zwielokrotnienie przestrzenne SDM (Space Division Multiplexing)

Zwielokrotnienie przestrzenne SDM (Space Division Multiplexing) - umożliwia przestrzenne powielanie toru transmisyjnego, łącznie z urządzeniami wejścia i wyjścia, często stosowane w transmisji przez łącza satelitarne. SDM wymaga kształtowania charakterystyk antenowych w celu ograniczenia wpływu...

LEKKA DYWIZJA (Light Division), dyw. lekkiej piech. ang., walcząca na Płw. Iberyjskim

Uważana przez historyków bryt. za najlepszą tego typu formację w całej epoce napoleońskiej. Utworzona jako bryg. lekkiej piech., przeznaczona do działań osłonowych i rozpoznawczych, zwłaszcza w terenie górzystym na granicy Hiszpanii i Portugalii.

W jej skład weszły elementy 43, 52 i 95 pp., 1 i 3...