Bhutan Football Federation

Czytaj Dalej

Football fans in Poland

Football fans in Poland.

BHUTAN, Druk - Jul

Monarchia konstytucyjna (do XI 1968absolutna) we wsch. Himalajach, graniczy z Chinami, Indiamii Nepalem; B. zajmuje 47 000 km2 i liczy ok. 770 000 mieszkańców(1969), w tym ponad 400 000 stanowią Bhotowie, resztę Nepalczycy.

Religią panującą jest lamaizm. Nominalnie B. należy od 1964 do diec. Tezpur, jednak...

BHUTANU l WIELKIEJ BRYTANII WOJNA 1865.

W traktacie z Sinchula Bhutan odstąpił południowe przełęcze i zwolnił wszystkich Brytyjczyków wziętych do niewoli, nato­miast Brytyjczycy zgodzili się wypłacać Bhutanowi coroczne subwencje za wyko­rzystywanie przełęczy

FEDERACJA MIĘDZYNARODOWA UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH, Federation Internationale des Universités Catholiques (FIUC)

Związek mający na celu rozwójstudiów i badań nauk. na kat. uczelniach oraz ich wzajemnąwspółpracę; eryg. 28 VI 1948 przez Kongr. Seminariówi Uniwersytetów początkowo pod nazwą F o e d e r a t i o Universi t a t um Catholicarum, a zatwierdzony przez pap. Piusa XIIlistem apost. Catholicas studiorum...

FEDERATION UNIVERSELLE des ASSOCIATIONS CHRÉTIENNES d' ÉTUDIANTS (FUACE)

Światowachrzęść, federacja studentów wyrosła z Evangelical Alliance(—» alians II B 6), utworzona 1895 w Vadstena (Szwecja), zsiedzibą w Genewie; zrzesza 84 organizacje krajowe, główniez państw zach. i trzeciego świata.

Uznaje Jezusa Chrystusa za najwyższy i powsz. autorytetrei. i mor., zachowuje...

IFOAM (ang. International Federation of Organic Agriculture Movments – Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego)

Federacja, będąca światowym forum stowarzyszeńi osób, które łączy ekol. wizja rolnictwa,założona w 1972 r. Zrzesza ok. 500 organizacjii ugrupowań agroekologicznych z ok. 100 krajów świata. Formacje te, mające różnorodneprogramy i stawiające sobie różnorodnezadania szczegółowe, łączy wspólny cel:...