BHUTANU l WIELKIEJ BRYTANII WOJNA 1865.

W traktacie z Sinchula Bhutan odstąpił południowe przełęcze i zwolnił wszystkich Brytyjczyków wziętych do niewoli, nato­miast Brytyjczycy zgodzili się wypłacać Bhutanowi coroczne subwencje za wyko­rzystywanie przełęczy

BHUTAN, Druk - Jul

Monarchia konstytucyjna (do XI 1968absolutna) we wsch. Himalajach, graniczy z Chinami, Indiamii Nepalem; B. zajmuje 47 000 km2 i liczy ok. 770 000 mieszkańców(1969), w tym ponad 400 000 stanowią Bhotowie, resztę Nepalczycy.

Religią panującą jest lamaizm. Nominalnie B. należy od 1964 do diec. Tezpur, jednak...