Bhikkhu Bodhi

Bhikkhu Bodhi

Czytaj Dalej

BODHI

(sanskr. oświecenie, przebudzenie), Najdoskonalszawiedza, po której osiągnięciu człowiek staje się -> buddąlub -» dżina; w pierwotnym buddyzmie uchwycenie i dokładnezrozumienie „czterech szlachetnych prawd" buddyjskich dotyczącychcierpienia; obecnie wiedza posiadana przez arhantówi -> bodhisattwów, a...