Bhakti joga

Czytaj Dalej

Co to jest joga?

Trzeba jednak pamiętać, że joga nie jest po prostu serią ćwiczeń zapewniających zdrowie i sprawność fizyczną.

Jak powstała joga?

Wyznawcy rozróżniają kilka rodzajów, „ście­żek", jogi, w tym karma jogę, w której wykorzy­stuje się powtórzenia słów lub fraz (tzw. Na Zachodzie najczęściej prak­tykuje się pewną gałąź radża jogi, zwaną hatha jogą, o której wiedzę szerzyli hinduscy nauczy­ciele, między innymi Swami Vishnu Devananda i B.

JOGA

Większość systemów jogi używa podobnych ćwiczeń: czystość ciała; ześrodkowanie myśli na jednej cząstce ciała (jak czubek nosa, pępek), aby pozbyć się myśli o świecie; trudne ćwiczenia oddechowe, niezwykłe postawy itd. joga 'ujarzmienie; rygor, dyscyplina duchowa*.

BHAKTI

(sanskr. oddanie, miłość), Termin używany w ->hinduizmie na określenie miłości Boga, całkowitej od niego zależnościoraz zupełnego oddania.

B. jest jedną z 3 dróg zbawienia, przy czym zbawienie uzależnionejest przede wszystkim od łaski Bożej ; są różne formywyrażania b., począwszy od zwykłego...

JOGA

Z drugiej strony zainteresowanie jogą jest tak duże, że wielu ludzi nieczekając na aprobatę starych joginów uprawia tylko niektóre ćwiczenia iwplata do swego życia wybrane zasady jogi. Wgfilozofii jogi życie każdego jogina jest mierzone liczbą oddechów.