Bezżuchwowce

Bezżuchwowce

Czytaj Dalej

Bezżuchwowce

Wydaje się, że w ciągu ostatnich 65 milionów lat minogi, płaszczki i rekiny niezbyt się zmieniły. Ich szkielet jest zbudowany z chrząstki, która co prawda nie jest tak mocna jak kość, ale za to doskonale sprawdza się jako budulec szkieletu w wodzie. Działająca tam siła wyporu sprawia, ze wielkie...

Gromada bezżuchwowce albo bezszczękowce

 

Znane od ordowiku bezżuchwowce nie są kręgowcami w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż struna grzbietowa (chorda dorsalis) nie jest u nich jeszcze zastąpiona kostnym kręgosłupem.

Od wszystkich pozostałych kręgowców odróżniają się przede wszystkim okrągłym, bezszczękim otworem gębowym. Formy...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Bezżuchwowce

Zwierzęta te stanowią najprymitywniejszą gromadę kręgowców. Rozwinęły się ze zbliżonych do lancetnika form bezczaszkowców. Są to organizmy wodne, zamieszkujące morza lub wody słodkie. Prowadzą życie półpasożytnicze - żywią się krwią ryb; niektóre są padlinożercami.

Do cech, świadczących o...

BEZSZCZĘKOWCE, Agnatha, bezżuchwowce

Grupa kręgowców pozbawiona szczęk i kończyn parzystych oraz wykazujących inne cechy prymitywne. Obejmuje liczne formy kopalne, a wśród współczesnych - kręgouste: minogi i śluzice.

KRĘGOUSTE, bezszczękowce/bezżuchwowce/smoczkouste - Cyclostomata

Gromada wodnych kręgowców obejmująca dwa rzędy: minogi i śluzice. Wydłużone, cylindryczne ciało kręgo-ustych pokryte jest gładką i śliską skórą, w której znajdują się liczne jednokomórkowe gruczoły śluzowe.

Na głowie osadzone są oczy i pojedynczy otwór węchowy. Otwór gębowy, uzbrojony w...