Bezwładność wzroku

Czytaj Dalej

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Następstwa uszkodzenia analizatora wzroku. Konsekwencje fizyczno - zdrowotne

Stan wydolności fizyczno-zdrowotnej osoby z uszkodzonym wzrokiem jest determinowany obiektywnym brakiem wzroku, ogólnym stanem zdro­wia i ewentualnym zagrożeniem całkowitej utraty wzroku wskutek groźby odklejenia siatkówki.

Budowa i funkcje narządu wzroku

BŁONA:wewnętrzna CZĘŚĆ OKA: siatówka-najbrdzej wewnętrzna część oka, tylna część wrażliwa na światło nosi nazwę wzrokowej-zb.

CZĘSTE WADY WZROKU - Daltonizm

Całkowita ślepota na barwy jest wynikiem niedorozwoju czopków siatkówki i łączy się ze znacznym obniżeniem ostrości wzroku i trudnością przystosowania się do światła.

CZĘSTE WADY WZROKU - Krótkowzroczność

Wskutek tego wrażenie wzrokowe krótkowidza jest nieostre.

CZĘSTE WADY WZROKU - Nadwzroczność

Wskutek tego wrażenie wzrokowe dalekowidza jest nieostre.

CZĘSTE WADY WZROKU - Astygmatyzm (niezborność rogówkowa)

Prawidłowe oko człowieka zbudowane jest w ten sposób, że na siatkówce otrzymywany jest ostry obraz obserwowanego przedmiotu. Jest to możliwe dzięki takiej budowie oka, która zapewnia skupianie wszystkich promieni świetlnych wpadających do oka w jego ognisku.

Astygmatyzm (niezborność rogówkowa) jest wadą...

Choroby wzroku - WYTRZESZCZ OKA

Jednym z głównych objawów zmian chorobowych w oczodole jest wytrzeszcz gałki ocznej.Wysuwa się ona wtedy ku przodowi, czasem przemieszcza się w kierunku poziomym lub pionowym.Wytrze- szczowi towarzyszą często: ograniczenie ruchomości oka,obrzęk i przekrwienie powiek oraz spojó- wek,niekiedy bolesność...

Choroby wzroku - ZAPALENIE BRZEGÓW POWIEK

Najczęstszą chorobą powiek jest zapalenie ich brzegów,łączące się często z zapaleniem spojówek.Odjawy są bardzo charakterystyczne:brzeg powieki jest zaczerwieniony,tworzą się łuski i owrzodzenia u nasady rzęs.Rzęsy wypadają,a u brzegu powieki powstają blizenki.Przyczyną choro-by może być:...

Choroby wzroku - ZAPALENIA I NOWOTWORY SPOJÓWEK

Spojówki spełniają rolę ochronną. Ich najczęstszą chorobą jest zapalenie o typowych, stosunkowo ła-twych do rozpoznania objawach. Chory odczuwa pieczenie, świąd,kłucie pod powiekami, występuje łzawienie,światłowstręt. Spojówki, normalne bladoróżowe, stają się zaczerwienione, obrzękłe.W wor-ku...

Choroby wzroku - JAGLICA

Choroba obejmuje powieki i rogówkę, doprowa-dzając stopniowo do upośledzenia wzroku.

Choroby wzroku - WRZÓD PEŁZAJĄCY

Wrzód pełzający jest bardzo groźną chorobą, gdyż może doprowa-dzić do utraty wzroku, a nawet oka.

Choroby wzroku - ZAĆMA

Zaćmą, czyli kataraktą, nazywamy zmętnienie soczewki oka. Powstaje ono z wielu przyczyn, niezu-pełnie poznanych, a powodujących zabużenia przemiany materii soczewki i utratę jej przejrzystości.

Choroby wzroku - Zapalenia twardówki

Przyczyną choroby są zakażenia bakteryjne, grzybicze lub odczyny alergiczne. Najczęściej występuje ona u osób z chorobami reumatycznymi. Objawem zakażenia jest ograniczone, silne przekrwienie twardówki, przeświecające fioletowo przez spojówkę. Czasem tworzą się guzkowate nacieki, bardzo bolesne przy...

Choroby wzroku - JASKRA

W prawidłowym oku odbywa się stale krążenie płynu śródocznego, który odżywia przejrzyste tkanki oka i utrzymuje prawidłowe ciśnienie śródoczne. Jaskra polega na podwyższeniu tego ciśnienia i mo-żę powstawać z różnych przyczyn.

Choroby wzroku - ZAPALENIA I ZWYRODNIENIA SIATKÓWKI

Zwyrodnienia plamki powodują po-garszanie się ostrości wzroku i mroczki w polu widzenia.

Choroby wzroku - ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI

Choroba polega na oddzielaniu się siatkówki od leżącej pod nią naczyniówki. Może to nastąpić wtór-nie w wyniku zmian zapalnych lub nowotworowych, rozwijających się w naczyniówce i unosząc siat-kówkę. Choroba jest bezbolesna, a typowym objawem jest pojawienie się w polu widzenia uporczy-wych błysków...

Choroby wzroku - ZAPALENIE I ZANIK NERWU WZROKOWEGO

Choroba wymaga szyb-kiego leczenia, najlepiej szpitalnego, gdyż może spowodować zanik nerwu wzrokowego i nieodwra-calne osłabienie wzroku lub całkowitą jego utratę.

Choroby wzroku - NIEDOWIDZENIE OKA

Niedowidzenie oka jest następstwem nie leczonego zeza. Jeśli oko odchyla się od położenia prawidło-wego, wtedy obraz świata zewnętrznego pada na inną część siatkówki niż w oku zdrowym patrzącym na wprost.Powoduje to duże zaburzenia widzenia i wyłącznie oka zezującego z obuocznego widzenia.

Po...

Choroby wzroku - OCZOPLĄS

W każdym przypadku zeza lub oczopląsu u małego dziecka konieczne jest dokładne badanie oka, gdyż zarówno zez, jak i oczopląs mogą być objawami towarzyszącymi innym poważnym chorobom narządu wzroku.

Jak rozwija się wzrok u noworodka?

Potrafi skupić wzrok na przedmiotach oddalonych nie bardziej niż o 18 do 25 cm. Tymczasem jeśli blisko oczu dziecka umieści się jakieś przedmioty, chętnie utkwi w nich wzrok.