Bezwładność

Bezwładność

Czytaj Dalej

Moment bezwładności ciała

moment bezwładności ciała; suma iloczynów elementów jego masy po­mnożona przez kwadrat odległości tych elementów od osi obrotu: I = Emr2 (kg-m2). Na przykład m. b. kończyny zależy od wielkości zgięcia stawu łokciowego, kolanowego, kiedy to przy danej masie członów (uda — goleni, ramienia —...