Bezławecki Dwór

Bezławecki Dwór

Czytaj Dalej

Dwór w literaturze polskiej

Dwór w literaturze polskiej

 

Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający...

DZIAŁALNOŚĆ KRÓLA I ZNACZENIE DWORU KRÓLEWSKIEGO

Poniatowski popierał architekturę. Przebudował zamek królewski, zbudował pałac na wodzie. Był mecenasem literatury. Wydawał publiczne, oświeceniowe utwory (u niego pojawiły się po raz pierwszy utwory Krasickiego).

Dwór w literaturze polskiej

Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający teatr kukieł ,a jeszcze innym...

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej.

Tradycja odgrywała i odgrywa wielka rolę w życiu człowieka, ponieważ przekazuje obyczaje i poglądy przodków, które my z kolei powinniśmy wpoić naszym dzieciom. Zasady postępowania i obyczaje, przechodzące już od wieków z ojca na syna, ukształtowały polską kulturę. Dzięki niej właśnie...

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej

Tradycja odgrywała i odgrywa wielka rolę w życiu człowieka, ponieważ przekazuje obyczaje i poglądy przodków, które my z kolei powinniśmy wpoić naszym dzieciom. Zasady postępowania i obyczaje, przechodzące już od wieków z ojca na syna, ukształtowały polską kulturę. Dzięki niej właśnie...

Dwór i zaścianek w powieści "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Akcja powieści "Nad Niemnem" rozgrywa się w pięknym pejzażu nadniemeńskim. Bohaterowie utworu należą do dwu środowisk: ziemiaństwa i schłopiałej szlachty zaściankowej.

Ziemianinem średnio zamożnym jest Benedykt Korczyński, właściciel Korczyna. Nie cierpi on niedostatku, ale tylko dzięki...

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU SIEDZIBĄ BRACTW KUPIECKICH

Curia Regis Artus - jeden z najświetniejszych zabytków architektury świeckiej w Gdańsku pojawia się w wiadomościach źródłowych po raz pierwszy w kwietniu 1350 roku. Był on wówczas siedzibą i własnością najstarszego i najbardziej znanego z bractw kupiectwa gdańskiego - Bractwa Św. Jerzego.

Tradycja...

Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

Nie zachowały się żadne wiadomości jak wyglądało wnętrze Dworu Artusa w XV wieku. Przy odbudowie sali po pożarach z lat 1476 i 1477 zastosowano rzut prostokątny w formie trójnawowej hali, której dziewięć pól późnogotyckich sklepień gwiaździstych wspierało się na czterech wysmukłych granitowych...

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU DAWNYCH I NOWYCH CZASÓW PORTOWEGO MIASTA

Po wyzwoleniu historycznego centrum Gdańska, w środę, 28 marca 1945 roku, na szczycie Dworu Artusa załopotała w wiosennym słońcu, zwycięska, biało - czerwona flaga. Zawieszający ją żołnierze I polskiej brygady pancernej, noszącej imię "Obrońców Westerplatte", nie zdawali sobie zapewne sprawy z tego...

DWÓR

W ustroju monarchicznym siedziba, zamek panującego a. magnata; panujący, magnat i jego otoczenie; rząd państwa z monarchą na czele; rodzina, dworzanie, służba dworska; świta, orszak; w Polsce do 1945 dom mieszkalny, rezydencja właściciela (zwł. mniejszej) posiadłości ziemskiej; mąjątek ziemski...

ZAKLĘTY DWÓR. Powieść w 2 częściach, powieść Walerego Łozińskiego

ZAKLĘTY DWÓR. Powieść w 2 częściach, powieść Walerego Łozińskiego, prwdr. w „Dzienniku Lit." 1859, wyd. os. we Lwowie 1860, t. 1-2, dedykowana J. Zachariasiewiczowi. W kostiumie już hist. (akcja toczy się na przełomie 1845 i 1846) autor przedstawia program demokratów lwow. skupionych wokół...

STRASZNY DWÓR

Opera (Warszawa 1865) Stanisława Moniuszki, libretto: Jan Chęciński wg wątków ze zbioru Siarych gawęd i obrazów (1840) K.W. Wójcickiego, najdojrzalsze dzieło operowe kompozytora, najlepsza opera polska XIX w., pełna sentymentu, liryzmu, charakteru i dowcipu, kontuszowa komedia muzyczna dana rodakom wkrótce...

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Medycy i astrolodzy na dworze królewskim

 

Medykiem królewskim i prognostykiem Jadwigi i Jagiełły był Jan Saccis z Pawii.

Medykami Jagiełły byli: Jakub z Krakowa, Herman z Przeworska (nobilitowany za zasługi), Bernard Hesse, brat Benedykta.

W otoczeniu Jagiełły byli także astrolodzy:

Paweł Kravara

Magister sztuk...

Dwór

Staropol. dworzec, dworzyszcze, w Polscesiedziba, niewielka rezydencja ziemiańska; nazwastosowana również do niektórych, na ogół szlacheckichbudowli mieszkalnych w obrębie miast: 1) pierwotnie,od późnego średniowiecza do poł. XVII w., a wyjątkowo także później, kompleks zabudowań,obejmujący budynki...

Zagroda, dwór, dworzyszcze, grodzą, obejście, okól

Zespół budynków mieszkalnych i gosp. małegogospodarstwa wiejskiego, wraz z podwórzem i najbliższymotoczeniem, sytuowany na osobnej działce,zw. siedliskiem, lub wydzielony z rozłogu.

Z. otwartama budynki wolno stojące dokoła podwórza, z.zwarta - stykające się z sobą, z. zamknięta (okólnik,obejście) - o...

Dwór Nałęczowski

Ludzie byliby o wiele lepsi, gdyby chociaż raz w roku mogli przyjechać do Nałę­czowa - twierdził pisarz, który przez 28 lat (od 1882 r.) spędza! tu każde wakacje. Za jego czasów, w dwóch ostatnich dekadach XIX i na początku XX wieku, uzdrowi­sko przeżywało zloty okres. By­wali tutaj m.in Henryk...

Dwór Artusa

W najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska, na Długim Targu wzniesiono w poł. XIV w. pałac bogatego bractwa kupieckiego, ośrodek życia towarzyskiego. Wielokrotnie przebudowywany: 1478-81 fasada tylna, 1552 fasada frontowa, 1616 attyka i portal. W XIX w. dodano dwa lwy przy wejściu. Po rekonstrukcji...

Dwór Bractwa Świętego Jerzego

Przylega od pn. do Złotej Bramy. Zbudo­wany w 1487-94, późnogotycki, dwu­kondygnacyjny, na rzucie kwadratu o boku 14 m. Dach namiotowy, częściowo ukryty za krenelażem. Figurę św. Jerzego wal­czącego ze smokiem dodano w1566. Dwór odrestaurowany ok. 1955 dla Stowarzy­szenia Architektów...

Na dworach książęcych

Wewnetrzna polityka Włoch i Niemiec doprowadziła do rozdrobnienia krajów na ksiestwa,drobne w sensie obszaru, ale dosc silne co do znaczenia. Na wzór monych, przescigajacychsie w przepychu dworskim, ksiaeta rozwijali kulture lokalna, czesto rywalizujac miedzy sobarównie w dziedzinie sztuki. Była to swoista...

MARSZAŁEK, wysoki urzędnik dworu cesarskiego

Równocześnie dow. wojsk., w praktyce był to także najwyższy stopień w hierarchii WA. Ustanawiająca cesarstwo uchwała senatu z 18 V 1804 przewidywała, że będzie 16 marsz. Następnego dnia Napoleon mianował jednak tylko 14 marsz, oraz 4 honorowych, teoretycznie nie należących już do czynnej...