Beton

Terminy i określenia wg PN-EN 206-1:2003: Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu Mieszanka betonowa: całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągną ...

Betony wysokowartościowe

BETONY WYSOKOWARTOSCIOWE Krajowe doswiadzczenia i osiagniecia w zakresie zastosowan betonow o wysokiej wartosci są stosunkowo skromne. Betony wysokiej wytrzymałości mają większą wczesną oraz końcową wytrzymałość na ściskanie w porównaniu z wytrzymałością betonów zwykłych.

Technologia betonu komórkowego

ewentualnie dodatki (poprawiające własności reologiczne masy) SKŁADOWANIE BETONU KOMÓRKOWEGO Składowanie betonu komórkowego, zarówno u producenta jak i u odbiorcy, wymaga zachowania kultury technicznej.

Beton

Beton sprężony jest ulepszoną wersją wzmoc­nionego betonu. Tak jak we wcze­śniejszym przypadku, pręty oddziaływują na beton z dużą siłą ściskającą, wzmacniając go w ten sposób na rozciąganie.

Wykorzystanie betonu w budownictwie

Coraz częściej, zamiast mocować prefabrykowa­ne betonowe panele ścienne do szkieletu, beton natryskuje się na miejscu budowy. Obecnie beton jest podstawowym materiałem używanym do produkcji budowlanych elementów prefabrykowanych.

Beton

beton, franc. beton 'spoiwo murarskie', hiszp.

ZBROJENIE BETONU

ZBROJENIE BETONU —wkładki z prętów stalowych. Beton ma dużą wytrzymałośćna ściskanie, natomiast na rozciąganiei zginanie jest małowytrzymały; jeżeli trzeba wykonaćelement betonowy, naktóry będą działały siły gnącei rozciągające, jak np.