Beşiktaş Cola Turka

Beşiktaş Cola Turka

Czytaj Dalej

TUREK ROMAN

TUREK ROMAN, ur.

CHIN WOJNA Z TURKAMI WSCHODNIMI 629-630

Turcy udzielili azylu wdowie i wnukowi ostatniego cesarza i przez dzie­sięć lat wywoływali niepokoje na północnej granicy Chin.

CHIN WOJNA Z TURKAMI ZACHODNIMI PIERWSZA 641-648.

Cesarz chiński T'ai Zong (597-649) zastosował tę samą taktykę przeciw Turkom zachodnim co przeciw wschodnim (patrz chin wojna z turkami wschodnimi 629-630): mianowicie podburzał rywalizujące plemiona i wymuszał posłu­szeństwo na ich wodzach.

GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1963-1964

Mimo obecności na Cyprze żołnierzy z pokojowych formacji ONZ między Turkami i Grekami cypryjskimi ciągle dochodziło do walk.

GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1914.

16 sierpnia 1974 gwaranci konstytucji cypryjskiej (Wielka Brytania, Grecja i Turcja) doprowa­dzili do nowego zawieszenia broni z Turkami, które tym razem objęło prawie 40 procent obszaru wyspy.

KRZYŻOWCÓW l TURKÓW WOJNY 1100--1146

W 1100, po zakończeniu pierwszej KRUCJATY, Turcy seldżuccy urządzili za­sadzkę i pojmali Boemunda I (ok. 1131), który prowadził nieustanne walki z Turkami w północnej Syrii.

KRZYŻOWCÓW l TURKÓW WOJNY 1272--1291

W następnych la­tach Turcy zburzyli wszystkie twierdze chrześcijańskie na wybrzeżu Morza Śródzie­mnego.

MAMELUKÓW l TURKÓW WOJNA 1485--1491

W latach siedemdziesiątych XV w., gdy działania militarne podczas TURK-MEŃSKO-TURECKICH WOJEN 1400--1473 przeniosły się aż nad Eufrat w Syrii, stosunki między imperium Turków osmań­skich a mameluckimi władcami Egiptu i Sy­rii uległy zdecydowanemu pogorszeniu. W czasie TURECKIEJ WOJNY DOMO­WEJ 1481-1482...

MAMELUKÓW l TURKÓW WOJNA 1516--1517.

Gdy kampanie wojenne tureckiego sułtana Selima I (1467-1520) w TUREC-KO-PERSKIEJ WOJNIE 1514-1516 zagro­ziły mamelukom syryjskim, stary sułtan mamelucki Egiptu, Kansuh al-Ghawri (zm. 1516), poprowadził wojska na północ, za­mierzając zaatakować imperium osmańskie od strony Aleppo. Dzięki zastosowaniu...

NIKOPOLIS, KRUCJATA PRZECIW TURKOM OSMAŃSKIM 1396

Zginęło tysiące krzyżow­ców - polegli w bitwie, w czasie ucieczki lub utonęli w Dunaju; Turcy wzięli do niewoli, a potem wymordowali ponad 10 tysięcy ludzi (do niewoli dostało się także wielu rycerzy, ale tych później wykupiono).

TURKÓW l DRUZÓW WOJNA 1585

Po opanowaniu tego obszaru Turcy stracili syna Fahra, Kork-maza (1544-1585).

TURKÓW I DRUZÓW WOJNA 1611-1613

Wiedząc o tym, że Turcy zajęci są wojną w Europie i Azji zapewnienia bezpieczeństwa swym statkom handlowym, Fahr zawarł w 1608 przymierze z Toskanią w Italii.

TURKÓW l DRUZÓW WOJNA 1631-1635

W końcu 1634 Turcy ujęli Fahra, zawieźli do Konstantynopola i tam ścięli razem z dwoma synami (1635).

Rzym — Cola di Rienzo

Na jego czele stanął Cola di Rienzo (1313-1354), prawnik z wykształcenia,przyjaciel poety Petrarki, rozmiłowany w dziejach starożytnego Rzymu.

ABO, m. w Finlandii (dz. Turku)

Gdzie 9 IV 1812 został podpisany traktat między carem Aleksandrem I a szwedz. następcą tronu, Bemadottem. Przewidywał on, że Szwecja otrzyma Norwegię, jeśli zaatakuje sprzymierzoną z Napoleonem Danię i pośle swe wojska do płn. Niemiec. Na mocy tego traktatu Szwecja podjęła w 1813 wojnę z Francją.

COLE Galbraith Lowry (1772 - 1842), gen. ang.

Ur. w Dublinie, od 1787 w 12 p. lekkich dragonów, 1794 służył w Indiach Zach., 1801 w Egipcie, mianowany płk.

Od 1805 dow. 27 pp. na Malcie, 1806 bił się w Kalabrii przeciwko oddziałom Reyniera, a w ich składzie pp. poi. Grabińskiego. 1808 gen.-mjr, walczył w Hiszpanii jako dow. 4 dyw. piech...

MIANO COLI

grupy coli (E. coli), to znaczy im mniejsza liczba, tym zanieczyszczenie fekaliami/kałem większe.

PAŁECZKA OKRĘŻNICY, Escherichia coli, E. coli

Warto jest zauważyć, że bakteria ta stała się podstawowym narzędziem inżynierii genetycznej, np, jako organizm z którego pozyskiwana jest insulina ludzka, wskutek przeniesienia ludzkiego genu insuliny do komórki bakteryjnej (—> klonowanie, transformacja), Jest także podstawowym wskaźnikiem zanieczyszczeń sanitarnych gleb i wód (miano coli).

Escherichia coli - pałeczka okrężnicy

coli wywołują zakażenia klinicznie przypominające czerwonkę bakteryjną, aktywnie inwadując do komórek nabłonka okrężnicy, co prowadzi do powstania owrzodzenia błony śluzowej i biegunki.

Balantidium coli

Inwazja Balantidium coli wywołuje balantidiozę. coli spotyka się najczęściej na wsiach, u hodowców świń i u rzeźników.