Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

Adolf August Berle urodził się w Bostonie w roku 1895. Był synem pastora i córki znanego profesora G.F. Wrighta. Od najmłodszych lat otrzymywał dosyć dobre wykształcenie, co zaowocowało otrzymaniem w wieku lat 21 dyplomu magistra prawa w Wyższej Szkole Prawa na uniwersytecie Harvard w Bostonie. Po ukończeniu tej szkoły i po krótkiej praktyce uczestniczył w negocjacjach pokojowych w Europie po zakończeniu pierwszej wojny światowej jako członek delegacji USA. Adolf dosyć ...

Laska i berło

Laska (baculus, virga, ędpóoę) w czasach, gdy poza zwierzętami pod wierzch i jucznymi nie znano żadnych innych środków transportowych i dalekie podróże musiano odbywać pieszo, była o wiele bardziej użyteczna niż dziś. Laska, mierząca od 1,20 do 2 m, zakończona na górze kulą albo jakąś...

BERŁO

Sceptr, staroż. i śrdw. symbol władzy i jedno z insygniów królewskich w kształcie ozdobnej laski, zazw. zakończonej jakimś emblematem: berła konsulów rzymskich miały na szczycie orła, królów ang. - kulę a. krzyż, królów fr. - fleur de lis zob. Lilia.

Berło było też atrybutem bogów-Zeusa, Cybele i...

Berło

1) krótka laska, zwykle bardzo ozdobna,godło najwyższej władzy, panowania i dostojeństwa;w starożytności używane u Egipcjan, Asyryjczyków,Persów, później u Greków i Rzymian; w średniowieczumonarchowie używali często dwa b.: tzw. b.królewskie - jedno jako symbol panowania, drugiesprawiedliwości i...

Berło

Symbol najwyższej władzy i godności; było oznaką sił boskich; niejednokrotnie też było atrybutem bogów; rozwinęło się z laski.

Pod berłem hiszpańskim

Kolumb, odkrywca Ameryki, dał swojemu admiralskiemu okrętowi pobożną nazwę Santa Maria i chlubiłsię, że jego odkrycia doprowadziły pogańskie ludy do prawdziwej wiary. W umowie wszakże z królemhiszpańskim nie pominął tego, by zapewnić sobie znaczny udział w zyskach z wyprawy i eksploatacjiodkrytych...