Benedykta

Czytaj Dalej

Reguła świętego Benedykta

Analizując źródło omówię najpierw pokrótce postać autora, oraz historię zakonu benedyktyńskiego aż do czasów pierwszych reform. Na początku swego duchowego życia Benedykt wybrał drogę kontemplacyjno-mistyczną, która polegała na trwaniu w obecności Boga.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REFORMA ZAKONNA BENEDYKTA Z NURSJI

Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, opracował Benedykt dla założonej przez siebie wspólnoty monastycznej dokładną regułę. Reguła benedyktyńska została rychło przejęta nie tylko przez klasztory włoskie, ale także przez większość zaalpejskich.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DZIEJE

klasztorze na Lateranie; zaznajomili z regułąbenedyktyńską przyszłego pap. orazbiałoruskich (-» benedyktyni II). benedyktyński (Anselmianum).

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

(rpsArOSB Żarnowiec),Psałterz benedyktynek w Sandomierzu (rpsBSemSd) oraz brewiarze:benedyktynek w Legnicy (rpsBUWr), przypuszczalnietyniecki (rpsBNZam) i 2 świętokrzyskie (rpsBSemKi oraz rps-BUWwa); z ok. Tobiasz, Kraków benedyktyński w XI w.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DUCHOWOŚĆ

° Miłość ku Chrystusowi, postulowana jako warunek zjednoczeniaz Bogiem, sprawia, że duchowość benedyktyńską uważasię za wybitnie chrystocentryczną; ideę, że niczego nie należyprzedkładać ponad miłość do Chrystusa, Benedykt przejął odCypriana, wyjaśniając, iż klasztor jest szkołą służby Zbawicielowi,a całe życie mnicha walką dla Chrystusa; miłość ta wymaganaśladowania go, zwł.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB)

529 na MonteCassino), oparty na zredagowanej przez niego regule ( -> benedyktyńska reguła). monastyczne, z których większośćzostała zrzeszona 1893 w federację benedyktyńską.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - WKŁAD w CYWILIZACJĘ i KULTURĘ

, stały się więc ośrodkami kulturyumysłowej, przy czym w rozumieniu reguły Benedykta (-> benedyktyńskareguła) cała kultura lit. Naukowądziałalność benedyktynów franc, przerwała 1789 wielka rewolucja;wznowili ją dopiero 1833; P.

Błogosławiona Teresa Benedykta - Edyta Stein

Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. wstąpiła do karmelu w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresy Benedyktyod Krzyża.

Konkordaty Benedykta XIV

Z długiego konklawe po Klemensie XII wyszedł jednomyślnie wybrany 65-letni kardynał Prospero Lambertinijako Benedykt XIV, by kierować Kościołem przez 18 lat. Ustępstwa wobec monarchów Benedykt XIV stosował, by uporządkować wiele narosłych za poprzednikówbolesnych spraw kościelnych.

BENEDYKTA Św. (1)

Znana z legendarnych akt męczeńskich jako umęczona w pierwszych wiekach chrześcijaństwa razem z kapłanem Pryskiem i klerykiem Pryscylianem; w Mart-Rom wymieniana pod datą 4 I.

 

ComMartRom 6; G.D. Cordini, Prisco, Prìscilliano e Benedetta, BS X1125-1126.

BENEDYKTA Św. (2)

Prawdopodobnie umęczona w III lub w IV w. ; kult jej szerzył się w Origny-sur-Oise (k. Saint-Quentin); w MartRom wspomnienie 8 X.

 

ComMartRom 442; P. O'Briain, DHGE VII 1058; G. Bataille, BS II 1091 ;V. Mayr, LCIk V 365.

BENEDYKTA z KŁODZKA bł.

Była prawdopodobnie cysterką i poniosła śmierć męczeńską w XVI w.; bollandyści wspomnieli ją 6 VII w rubryce „Praetermissi" (ASanc Julii II250).

 

J.M. Canivez, DHGE VII 1060.

BENEDYKTA z RZYMU Św.

O której wzmiankę uczynił w Dialogach pap. Grzegorz I Wielki (Dialogorum libri IV, PL 77, XIII 341), opisując zjawienie się św. Piotra św. Galli; do MartRom, w którym wymieniona jest pod datą 6 V, wprowadził ją C. Baronius.

 

ComMartRom 176; F. Bonnard, DHGE VII 1057-1058; A. Codaghengo,BS II...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - SZTUKA

1020); zabytkiem nawiązującym do niewielkich ottońskichkościołów benedyktyńskich jest kościół opactwa w Mogilniez 2. powstałana Monte Cassino benedyktyńska szkoła malarstwa monumentalnego, nawiązująca do wzorów bizant.

FRASSINELLO CAMBIAGIO BENEDYKTA bł.

ur.2 X 1791 w Langasco k. Genui, zm. 21 III 1858 w RoncoSeri via k. Pawii. założycielka zgrom. Sióstr MB Opatrzności(—» Opatrzności Matka Boża I I I ) .

F. ukończyła w Pawii (dokąd przeniosła się jej rodzina)3 klasy szkoły e l e m e n t a r n e j ; 1806 wbrew woli rodziców schroniłasię w eremie k...

KLASZTORY I ZAKON BENEDYKTA

Na Zachodzie natomiastpowstaje ściśle zorganizowany zakon benedyktyński. Nurt benedyktyński nie osłabił powstawania irozwoju innych klasztorów w Italii, Galii i Hiszpanii.