Bełżec Wąskotorowy

Bełżec Wąskotorowy

Czytaj Dalej

Płociczno Tartak Wigierska Kolejka Wąskotorowa

Wieś w powiecie suwalskim na zach. brzegu jeziora Staw, 2 km na pn.-zach. od Gawrych Rudy. Muzeum Kolejki Wąsko­torowej i zajazd dla turystów. Jedyna w Polsce kolej o prześwicie 600 mm. Zbudowana po wkroczeniu nie­mieckich wojsk okupacyjnych ok. 1915 r. do przewozu drewna z eksploatowanych lasów Puszczy...