BEŁZA STANISŁAW

BEŁZA STANISŁAW, pseud. Stanisław Piast, ur. 3 XI 1849w Warszawie, zm. 24 VIII 1929 tamże, brat Władysława,publicysta, podróżnik. Wychowanek Szkoły Gł. i ros. UW,z zawodu adwokat. Współpracownik prasy warsz. (m. in.„Wędrowca"), ogłaszał liczne relacje podróżnicze z krajóweur. i egzotycznych, m. in. z...

BEŁZA IGOR FIEDOROWICZ

BEŁZA IGOR FIEDOROWICZ, ur. 8 II 1904 w Kielcach,radz. muzykolog, historyk kultury i literatury, kompozytor;wybitny znawca pol. kultury muz. i literackiej. Pochodzi z rodzinypol., 1925 ukończył konserwatorium w Kijowie (wydziałteorii i kompozycji), nast. uprawiał pedagogikę i krytykę muz.;prof...

BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast, Władysław Ostrowski, Nie wiem kto

BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast, WładysławOstrowski, Nie wiem kto, ur. 17 X 1847 w Warszawie, zm.29 I 1913 we Lwowie, brat Stanisława, poeta, dramaturg,publicysta, pisarz dla dzieci, działacz kulturalny. Studiowałliteraturę w Szkole Gł., współpracując w tym czasie z „PrzeglądemTygodniowym". W...

BEŁZ

Parafia i dekanat w archidiecezji lwowskiej (UkraińskaSRR). Gród w B. należący do Polski zajął 1030 wielkiksiążę kijowski Jarosław Mądry; B. był w X I I I i X I V w. stolicąodrębnego księstwa ruskiego, 1388-1462 stolicą pol. lenna książątmazowieckich, 1462-1772 stolicą woj. bełskiego; od 1772pod...

BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast

ur. 17 X 1847 w Warszawie, zm. 29 I 1913 we Lwowie, Poeta, publicysta.

Działalność społ.-lit. rozpoczął B. w Poznaniu, dokąd przybył1870 po 2-letniej podróży zagr. ; tu wraz z E. Callierem, K.Kanteckim, W. Szancerem założył „Tygodnik Wielkopolski",organ demokratycznej inteligencji, i zorganizował...