Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego

Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego

Czytaj Dalej

RUHRY ZAGŁĘBIE - bombardowania

Intensywne brytyjskie naloty na naj­bardziej uprzemysłowiony rejon Niemiec w środkowej części Nadre-nii-Westfalii rozpoczął 5 marca 1943 r. atak 442 samolotów prowa­dzonych przez 35 „pathfinderów" (samoloty wskazujące cele) na Es­sen; 1/ 3 samolotów uzbrojona była w bomby burzące, a reszta - zapala­jące...

"Szkice węglem" H. Sienkiewicza

Wawrzon Rzepa, jego niedola:

-> ciemny, nie umie czytać, zacofany, prymitywny, naiwny, nieświadomy swoich praw, pogrążony w pijaństwie, bezmyślnie okrutny,

-> posiada trzy morgi ziemi, dorabia na utrzymanie rodziny pracą w lesie, -> przekroczył wiek poborowy, jest żonaty, nie grozi mu pobór do woj ska...

Władysław Broniewski - Zagłębie Dąbrowskie

Szybie milczący i ciemny,

ożyjesz i będziesz gadał.

Po gniew – jak węgiel – kamienny,

windo złej pieśni– na dół!

Po gniew,

moja pieśni,

najgłębiejw serce ziemi się wwierć!

Węgiel dobywa Zagłębie,

Zagłębie dobywa śmierć.

W dół i w górę otchłanie mroku,

czarna troska,

czarna...

Polska nowela pozytywistyczna ("Mendel Gdanski", "Szkice weglem")

Opwiadanie "Mendel Gdanski" napisala Konopnicka pod wrazeniem narastajacego w zaborze rosyjskim antysemityzmu, niosacego ze soba pogromy Zydow i rabunek ich mienia przez podburzony motloch miejski. Konopnicka protestowala przeciw nasilajacej sie fali nienawisci i zdziczenia. Sylwetke swego bohatera, prostego...

Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Węgiel kamienny

Bardzo cennym źródłem - zarówno węglowodorów, jak i innych bardziej złożonych substancji organicznych - jest węgiel kamienny. Węgiel jest produktem przemiany roślinnych substancji organicznych na dużych głębokościach, czyli pod ogromnym ciśnieniem, w wysokiej temperaturze i bez dostępu powietrza...

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY

Zależnie od pochodzenia i typu konsystencja ropy naftowej w temperaturze 15oC jest rzadka do gęsto - lepkiej, barwa od żółtej do brunatno - czarnej.

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYSTĘPOWANIE

Najbardziej powszechnie występującym paliwem kopalnym jest węgiel kamienny, którego zasoby ocenia się na 330 * 1010 t, co stanowi ok. 80% dostępnych zasobów paliw kopalnych. Największe pokłady węgla kamiennego występują w Rosji(Zagłębia: Donieckie, Peczorskie, Tunguskie, Leńskie, Żyriańskie i in.)...

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYDOBYCIE, PRZERÓB I ZASTOSOWANIE

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY:

Przy poszukiwaniu tych surowców stosuje się trzy metody: grawimetryczną i magnetyczną, polegające na mierzeniu różnic siły grawitacji oraz magnetyzmu ziemskiego, oraz metodę sejsmiczną, polegającą na wywoływaniu fal sejsmicznych poprzez detonacje małych ładunków wybuchowych...

Przeróbka węgla kamiennego

Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Historia wydobycia węgla liczy już ponad półtora wieku, a w 1993 r. jego łączna produkcja osiągnęła 3655 mln ton. Natomiast łączne wydobycie do 1980 r. ocenia się na 140 mld ton, przy czym 60% jego ogólnej produkcji spala się w...

Surowce mineralne - Węgiel

Ze względu na procentową zawartość węgla wyróżnia się: torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, oraz antracyt i szungit.

Czym jest Węgiel

Nazwa Węgiel

Nazwa łacińska Carboneum

Symbol C

Liczba atomowa 6

Masa atomowa 12,011

Temperatura topnienia 3550°C

Temperatura wrzenia 4827°C

Gęstość względna 1,9 (bezpostaciowy)

2,25 (grafit)

3,52 (diament)

Stopnie utlenienia II,IV,-IV

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka...

Rozmieszczenie, wydobycie i aktualne wykorzystanie WĘGLA kamiennego i brunatnego na świecie i w Polsce

Największe wydobycie i najbogatsze złoża węgla brunatnego i kamiennego znajdują się w Zachodniej Azji.

OBSZARY WYDOBYCIA WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO NA ŚWIECIE. NAJWIĘKSI PRODUCENCI I EKSPORTERZY

Brunatnego: Niemcy 21,5% Rosja - 10,2 USA - 8,3 Polska - 6,9 Czechy 6,9 Polska: zgł.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla

Niewątpliwie obecnie największym zagrożeniem dla środowiska jest dwutlenek siarki. Przyjmuje się, że ponad 50% emisji dwutlenku siarki stanowi wynik spalania węgla w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz sektorze komunalno - bytowym. Duża ilość związku siarki, głównie SO2, emitowana do atmosfery z...

Rozmieszczenie zasobów węgla kamiennego na świecie

Najbardziej rozpowszechnionym surowcem energetycznym jest węgiel. Zaspokaja on 29% światowego zapotrzebowania energetycznego.

Węgiel wydobywa się w :

- Chinach - Zagłębie Fushun, Zagłębie Datong

- Stany Zjednoczone - Zagłębie Apallaskie, Zagłębie Wewnetrzno-Wschodnie

- Były Związek Radziecki -...

Węgiel, ropa naftowa, energetyka na świecie

Węgiel brunatny powstał również z drzewiastych roślin w trzeciorzędzie w erze kenozoicznej, jest surowcem niskokalorycznym wykorzystywanym wyłącznie do celów energetycznych IV.

Złoża węgla kamiennego, ropy naftowej i soli kamiennej na świecie

1. Największe złoża węgla kamiennego: Federacja Ros. (m.in. zagłębia: Leńskie, Tunguskie, Kuźnieckie, Peczorskie), Ukraina (gł. Zagłębie Donieckie), USA (m.in. stany: Wirginia, Pensylwania, Ohio, Kentucky), Kanada (gł. prow. Alberta), Niemcy (m.in. zagłębia: Ruhry i Saary), Chiny (zwł. prow. Shanxi)...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Węgiel

W efekcie procesów gnilnych szczątki paproci zmieniają się w torf, który stopniowo twardnieje i przekształca się w węgiel brunatny, a następnie w węgiel kamienny. Najmłodszy, węgiel brunatny, który ma około 1 miliona lat, zawiera go jedynie 30%.

Jedwabek brunatny

Brunatny chrząszcz z żebrowanymi pokrywami jajowatego kształtu; bardziej wypukły od chrabąszcza, którego bardzo przypomina, jednak z uwagi na znacznie mniejsze rozmiary nie można go z nim pomylić.

Borówka brunatna

Wygląd: dług. 1-1,8 cm. Typowa kózka o wydłużonym ciele i piłkowanych czułkach. Barwa pokryw czerwonawa, brązowa lub smoliście czarna. Nogi często jasne. Śbory świerkowe i lasy z udziałem świerka. Chrząszcze spotyka się od maja do czerwca na osłabionych lub ściętych drzewach. Świerki rosnące na...