Będzie lepiej

Czytaj Dalej

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

U Herberta lepiej „umrzeć z honorem” niż „żyć na kolanach”. Poeci dobrze zrozumieli swoje posłannictwo i w każdej epoce literackiej , jedni lepiej drudzy gorzej , wypełniali swoje zadanie.

Jaki będzie XXI wiek?

Drugą połowę XX w. charakteryzuje upadek imperiów kolonialnych, radzieckiego, japońskiego i hitlerowskiego. Okazuje się, że obecność przedstawicieli jednej cywilizacji na terenie innej nie jest stałe, tylko konfliktogenne i prowadzi do upadku. Pogląd Huntingtona jest polemika z Fukuyamą, który...

Czy ktoś kto się uczy ma lepiej w życiu

Można robić karierę nie ucząc się. Ale to wyjątki potwierdzające regułę. Brak wykształcenia ogranicza, utrudnia funkcjonowanie w dzisiejszych realiach, posidanie go – zdecydowanie to ułatwia. Z badan przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, jasno wynika, że tylko 6,5 proc...

KIEDY BĘDZIE SŁOŃCE I POGODA

Szeroko znana pieśń ludowa pochodzenia szlacheckiego.

Kiedy będzie słońce i pogoda,

Wstąpże, Jasiu, do mego ogroda,

Nawąchasz się kwiatka pachnącego,

Napatrzysz się rumieńca mojego. 1-4.

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Powitanie, które wraz z odpowiedzią „Na wieki wieków" przyjęło się w XVIII w. na miejsce staropolskiego „Pomagaj Bóg - Bóg pomóż"; dziś jeszcze gdzieniegdzie używane na wsi przez starych ludzi, częściej przez księży i zakonników.

Jakie znaczenie dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego będzie miała twórczość oddolna?

Upowszechnienie internetu kompletnie zrewolucjonizowało nasze życie, zmieniając je nie do poznania. Globalne przeobrażenia widoczne są gołym okiem, podobnie zresztą działo się w przypadku rozwoju innych mediów - prasy, radia i telewizji. Jednak w procesie przekształceń społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych zrodzonych przez globalną siecią można dostrzec co najmniej trzy zasadnicze różnice. Po pierwsze, globalna sieć przeorała naszą rzeczywistość o wiele ...

A kiedy już państwa nie będzie...

W dobie rekonstruowania faktów z przeszłości w takich detalach jak okoliczności czyichś śmierci, czas pojawiania się w świecie poszczególnych wynalazków, a nawet myśli (sformułowań), wedle czego zwykliśmy mianować pionierów, odkrywców, przewodników i różnej maści "pierwszych", mogą wpędzać w zdumienie trudności badawcze w zakresie ustaleń kolejności funkcjonowania w życiu ludzi takich pojęć (zjawisk społecznych) jak ojczyzna, naród i państwo. Ludzka ...

Niech wygrana będzie jak największa

Już Jessie Livcrmore podkreślał znaczenie maksymalizacji zwycięstwa w sytuacji, gdy wnioski inwestora oparte na wcześniejszej analizie okazują się prawidłowe. Przy takim podejściu wystarczy zwykle mieć rację przez połowę czasu, bo jeśli się już wygrywa, to wygrywa się dużo.

Posiadanie...

Lepiej uśredniać w górę niż w dół

Jeśli inwestor kupił 100 akcji po 63 dolary w październiku 1987, to sprawa wygląda nic najlepiej.

Lepiej mniej, ale lepiej

Jeśli politycy poruszają raczej tematy dotyczące oczyszczania środowiska i nic są zainteresowani budową promów' kosmicznych, być może lepiej będzie zainwestować w akcje firm związanych z działaniami proekologicznymi niż w akcje przedsiębiorstw, których zyski w dużym stopniu zależne są od wydatków' na programy podboju przestrzeni kosmicznej.

Kto będzie wchodził w skład grupy nastoletnich pacjentów?

Programy leczenia wykorzystujące dialektyczną terapię behawioralną stosują rozmaite kryteria kwalifikowania pacjentów. Na przykład w niektórych programach leczenia całodobowego takim kryterium jest zachowanie samobójcze (Katz i in., 2004). W różnych programach rezydenckich podstawowym kryterium...

Kto będzie wchodził w skład zespołu terapeutycznego?

Ogólnie mówiąc, im większe doświadczenie mają członkowie zespołu w różnych aspektach leczenia, tym lepiej - proces leczenia jest złożony, a nastoletni pacjenci to prawdziwe wyzwanie.