Bazylika św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy

Bazylika św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy

Bazylika mniejsza św. Wincentego à Paulo – rzymskokatolicka bazylika mniejsza pod wezwaniem św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy. Wzniesiona w stylu neoklasycystycznym według projektu Adama Ballenstaedta. Wzorowana jest na rzymskim Panteonie. W 1923 władze Bydgoszczy ofiarowały Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo działkę pod budowę kościoła i szkoły. W marcu 1924 rozpoczęto...

Czytaj Dalej

ANTONI z PADWY Św.

Łodzi (1667) oraz kościoły bernardynów w Radecznicy, Lublinie, Sokalu, Samborze, Przeworsku, Kijowie, Kretyndze (na Żmudzi), Toruniu, Bydgoszczy. agregowane do macierzystego stowarzyszenia przy bazylice św. , bazylika św.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

wznosili monumentalne budowle: bazyliki, kościoły halowe oraz skromniejsze 1- i 2-na-wowe kościoły z dostawionymi do fasad lub wolno stojącymi dzwonnicami. Katarzyny (fundacja Kazimierza Wielkiego, 1342-78), będący bezwieżową bazyliką 5-nawową z 5-bocznym prezbiterium, wzniesiony wg krak.

BAZYLIKA

TYPY BAZYLIK — Plan b. Alfaranooraz z opisu Paulina z Noli (Epist. Typ bazylikalny budowli kośc. RODZAJE BAZYLIK — Z liturgicznego i prawnego punktuwidzenia b.

BYDGOSZCZ

Wincentego a Paulo (1927) z kościołem w stylubazylikowym (może pomieścić 12 000 osób) wg projektuAdama Ballenstedta, budowanym przez misjonarzy do 1947;Świętego Ducha (1932) prowadzoną przez duchaczy; św.

FELICJANKI, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalice III Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego. Congregatio Sororum sancti Felicis a Cantalicio III Ordinis Regularis sancti Francisci Seraphici (CSSF)

Wincentego a Paulo, pozostających pod duchowymkierownictwem Koźmińskiego) na służbę Boguprzez niesienie pomocy charytatywnej w Domu Schronieniaprowadzonym przez Truszkowską (1856-57, Zakład św.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ZGROMADZENIA i WSPÓLNOTY ZAKONNE

Wincentego a Paulo, Franciscan Brothersof Saint Vincent de Paul, mis. Wincentego a Paulo (—» franciszkanieVI 6°); ° f.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

Wincentego a Paulo -w Bydgoszczy, misjonarze Ducha Świętego - w Bydgoszczy(1925), franciszkanie konwentualni - w Gnieźnie (1928),reformaci - w Pakości (1931) i Jarocinie (1934), chrystusowcy- w Potulicach (1932; opuszczony 1945) i Gnieźnie(1933).

GODZINKI

Wincentym a Paulo, a wizytki o św.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Zabytki w tym stylu przetrwały  do  dzisiaj  w  Wenecji   ( w  bazylice  św.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

SIOSTRA

soeurs de charite, wincentynki, zgromadzenie zakonne zał. Wincentego a Paulo i św.

TAUMATURG

Wincentego a Paulo.

WENECJA

od Bazyliki,- między Pałacem Dożów, Starą Biblioteką i Kanałem Św. od 56 do 82 m, otoczona z trzech stron arkadami Prokuracji i wieżą Zegarową, a z czwartej - Bazyliką.

ABELLY Louis

był wiernym uczniem Wincentego  à  Paulo  i  w  tym  duchu  napisał  m. ] Vincent de  Paul,  P  1661 (Żywot sługi Bożego Wincentego à  Paulo, Kr  1668);  zmarł w opinii świętości; listę dzieł A.

ADAMPOL, Adamkey

Wincentego à Paulo.

AFRYKA

Wincentego à Paulo, lecz praca ich ograniczała się do duchowej opieki nad kupcami eur. miasto Säo Paulo de Loanda, stało się 1609 stolicą bpa. Wincentego à Paulo.

AKADEMICKIE DUSZPASTERSTWO

Wincentego à Paulo; 1917 we Frankfurcie nad Menem ukonstytuował się związek duszpasterzy akademickich postulowany na I zjeździe.

ANDRZEJ APOSTOŁ Św.

Piusa II) w bazylice św. Murillo — obraz w Museo del Prado w Madrycie; w rzeźbie postać Apostoła przedstawił François Duquesnoy (1594-1643) — marmurowy posąg z krzyżem znajdujący się w bazylice św.

ANGOULÊME

Wincentego à Paulo.

ANTONI MARIA CLARET Św.

Wincentego à Paulo wśród kleru i świeckich; 1858 założył Akademię Św.